30 kroner for en kilowattime midtvinters i Oslo?

0
Shutterstock / Daniel Heighton

Av Jan Herdal.

Overskriften er ikke så fjern som du kanskje tror. Hvis EU-byrået ACER får det som de vil, kan stockholmere se fram til pristopper på strøm på inntil 30 kroner pr. kilowattime. En kald vinterdag kan en families dusjer koste hundrevis av kroner, og lading av elbilen ende på 2 500 kroner.

Sverige er i likhet med Norge inndelt i elprisområder. Nå foreslår EUs «Byrå for samarbeid mellom energitilsynsmyndigheter», bedre kjent som ACER, at Sveriges hovedstad skal bli et eget elprisområde. Stor-Stockholm med 2,4 mill. innbyggere har knapt nok egen elproduksjon.

Forslaget har til overmål fått tilslutning fra Svenska Kraftnät, som tilsvarer norske Statnett.

Stockholms Handelskammer har fått Sweco til å regne på saken. De har kommet til at Stockholm vil få dobbelt så høy pris som resten av Mälardalen, med pristopper som referert innledningsvis.

”Att lägga Stockholm i ett eget elprisområde skulle klämma åt hushållen och strypa huvudstadsregionens konkurrenskraft”, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare. Foto: Josefine Bäckström/Trygve Flinkelsen

– Dette skulle slå mot husholdningene og strype hovedstadsregionens konkurransekraft, sier Carl Bergkvist, som er næringspolitisk ekspert på Stockholms handelskammer.

– Stockholms dårlige nettkapasitet og lave elproduksjon gjør regionen svært sårbar for etterspørselstopper under kalde vinterdager. Nettet ville ikke greie å levere, og prisen skulle gå rett til værs, sier Bergkvist.

Under etterspørselstoppene skulle en 15 minutters dusj koste 200 kroner, og lading av elbilen 2 500 kroner. Forskjellen mot øvrige elprisområder skulle også kunne bli meget stor. Stockholm skulle kunne betale dobbelt så mye som andre byer, f. eks. Örebro eller Norrköping.

Norge er også tilsluttet ACER. Den såkalte 3. energipakken ble stemt gjennom i stortinget våren 2018 med stort flertall og tilsvarende entusiasme fra EU-partienes side. Nå står ACERs 4. energipakke for døra, og lite tyder på at den vil møte større problemer blant brødpolitikerne.

Muligens kan Ap rent taktisk tvinges til å stille noen verdiløse «absolutte krav» for å få den gjennom i egne i rekker. Slikt illusjonsmakeri har fungert før.

Peter Ørebech, som er professor i rettsvitenskap ved Norges arktiske universitet, Tromsø, har på oppdrag fra Nei til EU skrevet en betenkning om innføringen av ACER 4. Han konkluderer med at det bare vil være rester igjen av norsk lovgivningsmakt.

Mange nordmenn har illusjoner. EU er storkapitalens og monopolenes organisasjon. De er ute etter en eneste ting, å tvinge mest mulig profitt ut av hvert eneste land de får slått kloa i.

Kanskje kommer det snart et ACER-forslag om at også Oslo bør skilles ut som eget elprisområde, et forslag som norske politikere ikke kan si nei til, og som dessuten får entusiastisk tilslutning fra medløper-byråkratene i Statnett.

Kraftteknisk er vel forholdene omtrent de samme i Stockholm og Oslo. Sårbarheten er ikke mindre i Oslo. 30 kroner kilowattimen i Norges EU-festning nr. 1, takket være EU? Ironien ville ikke ha vært til å bære. Den som lever, får se.

Forrige artikkelGår det an å ha en voksen samtale om Kina?
Neste artikkelLangsom fagforeningsknusing i USA