Flere ofre for seksuallovbrudd i fjor

0

Perioden med lockdown og skolestengning ga markant økning av seksualovergrep mot barn og unge.

I løpet av 2021 er nær 5.800 personer registrert som ofre for seksuallovbrudd. Det er 570 flere enn året før, skriver Dagsavisen.

Ifølge SSB er dette den største årlige økningen de har sett den siste femårsperioden.

Økningen er størst for lovbruddstypene seksuell handling, seksuelt krenkende atferd og voldtekt.

Blant ofrene for seksuallovbrudd anmeldt i 2021 er det flest i aldersgruppene 10 til 14 og 15 til 19 år.

Mens nivået er relativt stabilt for aldersgruppen 30 år og over, er det i de siste fem-seks årene blitt langt flere registrerte ofre for seksuallovbrudd blant barn og unge i aldersgruppen 10-19 år.

23 prosent økning blant dem mellom 10 og 19

Vi har gått inn på SSBs tabeller og hentet ut Figur 3. Personofre for seksuallovbrudd, utvalgte aldersgrupper. Per 1000 innbyggere i tabellformat. Derfra har vi hentet ut gruppa 10-19 år:

Eller som graf:

Kilde: SSB. Graf: steigan.no

De to «koronaårene» ga en økning i seksualovergrep mot barn og unge på 23% mot året før alt ble vanvittig. Det trengs mer forskning på dette, men avvikene er så store at det ikke kan tilskrives statistiske tilfeldigheter. De kalde tallene avtegner en skygge av uvanlig mange overgrep mot de yngste.

Oslo-elever hadde helt eller delvis hjemmeskole i mellom fem og ni måneder under pandemien

Et av overgrepene mot de unge var det myndighetene som sto for, nemlig ved å frata dem skolegang og fellesskap gjennom totalt unødvendige skolestenginger.

Aftenposten skriver:

Oslo-elever på barnetrinnet hadde hjemmeskole og rødt nivå i skolen i minst fem måneder til sammen. For ungdomstrinnet var dette minst syv måneder, og på videregående minst ni måneder.

Det fremgår i en ny rapport, utarbeidet av Utdanningsetaten, om hvordan pandemien har påvirket elevene og lærlingene i Oslo-skolen. Tallene er nye og talt opp fra skolene.

I rapporten kommer det frem hvordan pandemien har påvirket elevenes hverdag i stor grad.

Flertallet av elevene i Oslo opplever at pandemien har påvirket skolehverdagen i negativ retning, står det i rapporten.

Hyppige vekslinger

Periodene med høyt smittetrykk og hyppige vekslinger mellom nivåer i trafikklysmodellen, omtales som «svært inngripende tiltak for elevene i Oslo».

Under pandemien ble skoledriften i Oslo-skolen styrt under den såkalte trafikklysmodellen. Smittetrykket avgjorde i hvilken grad elever og ansatte kunne være fysisk til stede og med hverandre.

Det strengeste nivået, rødt nivå, innebar delvis hjemmeskole og strenge, kontaktreduserende tiltak i den fysiske skolen. Rødt nivå førte også i mange tilfeller til hjemmeskole.

(Vi kan dessverre ikke finne rapporten på nettsidene til utdanningsetaten i Oslo.)

Ødelagt skolegang og oppvekstvilkår

Disse to offentlig tilgjengelige informasjonene er toppen av isfjellet når det gjelder hva det offentliges koronaovergrep mot barn og unge har betydd gjennom to år.

Vi kan foreløpig ikke dokumentere en sammenheng mellom mangel på skolegang og fellesskap på den ene sida og flere seksualovergrep på den andre sida, men det er ikke urimelig å peke ut dette som noe som må undersøkes grundigere. Det er rimelig å anta at barn som mister sitt sosiale nettverk og den tryggheten skolen vanligvis gir, er mer i faresonen for seksualovergrep og vold.

Det vi derimot kan si er at (de fullstendig unødvendige) skolestengingene har fratatt titusener av skolebarn og -ungdom svært viktige deler av skolegangen. Å få ramponert to skoleår er en meget stor belastning, og de som hevder at nettundervisning og hjemmeundervisning har vært et fullgodt alternativ, har bevisbyrden på sin side.

På toppen av dette kommer all den psykososiale skaden, maskering, «sosialdistanse», «kohorter» som har stengt ute venner og familie og alle de andre totalitære overgrepene som myndigheten har gjort seg skyldige i.

Myndighetene har bevisst brukt fryktpropaganda, en propaganda som har vært helt uten vitenskapelig grunnlag, for å skremme befolkninga til lydighet. Hva dette har gjort med sinnet til sårbare barn og unge, vil vi først få se si årene som kommer. Noen vil bære skrekken og konsekvensene av den med seg resten av livet.

«Skolepartiene» SV og Rødt har gitt full støtte til overgrepene

På toppen av det hele kommer at partier som tradisjonelt har vært opptatt av skolebarns ve og vel, partier som helt opplagt er opptatt av barns oppvekstvilkår, som SV og Rødt, så fullstendig massivt og uten forbehold har gitt støtte til disse overgrepene.

I Rødt er det til og med blitt et dogme at enhver kritikk av myndighetenes koronatiltak er å regne som avvik fra partilinja.

Bjørnar Moxnes sa til VG:

Rødt jobber konsekvent for en rettferdig krisepolitikk og en velferdsstat som er sterk nok til å ta vare på liv og helse, mens Steigan.no beskriver bruken av munnbind som «det synlige tegnet på underkastelse og et verktøy for å opprettholde frykten, ødelegge de sosiale relasjonene mellom folk, oppløse det menneskelige kollektivet og gjøre oss til zombier som lyder vær minste ordre fra øvrigheta.» Å spre konspirasjonsteorier som undergraver smittevernet i en dødelig pandemi handler ikke om «meningsmangfold», men er en dypt uansvarlig og hensynsløs metode for å skaffe seg en følgerskare. 

Det er tragisk å se hvordan et parti som kom inn som en frisk vind på Stortinget og ga mange håp om en virkelig opposisjon, så til d grader har akseptert og underkastet seg mydighetenes koronadiktatur. Særlig ille er det hvordan «skolepartiene» har godtatt overgrepene mot barn og unge.

Forrige artikkelVaksinerte babyer og konsekvensene
Neste artikkelUkraina er den siste neocon-katastrofen