Koronakrisa – prioritering og perspektiv

0

Av Glenn Richard Bergstø.

De siste to år har vært prøvende tider. 

Mange har fått dårligere livskvalitet og blitt deprimerte. Folk er redde og føler seg isolerte.

Selvmord og mentale lidelser øker. Alkoholisme og vold i hjemmet øker. Fattigdom og forskjellene øker. Pessimisme og håpløshet sprer seg raskere enn covid.

Mobbing og segregering har blitt akseptabelt. Det har blitt splittelser mellom naboer, venner og kollegaer. Familiemedlemmer har ikke kunnet komme på julemiddag uten å vise negativ pcr test. Myndighetene jobber med å innføre vaksinepass og sosial kreditt. Media og sosial media jobber på overtid for å skape frykt og panikk. Sammen kjemper de mot desinformasjon verden over ved å opprette sannhetsdepartementer. Kritikk blir klassifisert som farlig og antistatlig tankegods.

Og vanskeligst av alt har nettopp vært å vite hva som er sant og hvem vi kan stole på. 

Beskjedene og narrativet i media har ikke bare vært selvmotsigende, men direkte manipulerende og falske.

Skal vi klare å finne ut av hva som skjer, og hvorfor, må vi kartlegge prioritetene til mydighetene og media. Skal vi komme ut av frykten må vi sette ting i perspektiv. 

Å leve er farlig, men å leve i frykt er å ikke levbart. Å erstatte frihet med trygghet vil garantere at vi får ingen av delene. Blind tillit til myndigheter og media er ikke bare ansvarsfraskrivelse og uklokt, men å totalt historieløst.

Så la oss se nærmere på prioriteringene

Hundrevis av milliarder som ikke eksisterte til å gi folk mat, rent vann, malariamedisin, skolegang, et verdig liv eller en vei ut av fattigdom dukket magisk opp fra myndighetene når alle «trengte» en «vaksine» og smittevernutstyr. Media har ikke prioritet å finne ut av hvordan dette skjedde.

Media har prioritet å formidle og beskytte hva myndighetene og legemiddelindustrien sier. 

Media har valgt å forfølge kjettere og nedprioritert å stille spørsmål.

Myndighetene har råd til 15 milliarder i klimakvoter, og14 milliarder i krigsstøtte. De har råd til å bruke 5 milliarder på pcr-tester. Og regjeringen foreslår et bistandsbudsjett på over 41 milliarder kroner i 2022.

MEN:

De har ikke råd til å sette ned strømkostnadene eller drivstoffavgiftene.

De har ikke rad til å redde bonden eller matproduksjonen i Norge.

De har ikke råd til a pusse opp skolene, sykehusene, eller å gi kreftsyke barn medisin.

De vil vaksinere alle barn på jorden, men har ikke råd til å gi dem mat, rent drikkevann eller en trygg oppvekst.

Millioner av barn som forsvinner hvert år, eller blir solgt inn i sexslaveri er ikke en prioritet, men de 10 barn som får covid får størst prioritet.

Vaksinen, nedstengninger, restriksjoner og munnbind prioriteres fremfor barnas fysiske og mentale helse. Innbilt trygghet prioriteres før barns evne til å forstå ansiktsutrykk.

Økning i selvmord, selvskading og vold i hjemmet ignoreres. 

Depresjon, alkoholisme og overvekt ignoreres. 

Folkedugnaden prioriteres.

Myndighetene sier folkehelsen prioriteres, men 10.000 årlige dødsfall av kreft blir ignorert. 10.000 årlige dødsfall av hjerte og karsykdommer blir ignorert. Det er de 600 årlige covid dødsfall som blir prioritert. Skader av corona viruset blir fremhevet mens bivirkninger av vaksinen blir ignorert.

D vitamin, sollys, mosjon og psykisk helse ble ignorert mens vaksinen ble lovprist.

Helsemyndighetene prioriterte ivermektins 4000 alvorlige bivirkninger og 400 dødsfall globalt siden 1996, men ignorerer covid vaksinens årlige 1,3 millioner bivirkninger og 28.000 dødsfall (Tall fra FDA og CDC).

Helsekøer før 2020 ble nedprioritert fordi det var politikernes skyld.

Helsekøer og press på helsevesenet etter 2020 ble ekstra prioritert «fordi det var de uvaksinertes skyld».

Myndighetene prioriterte å gi legemiddelprodusentene forhåndsbetaling og full immunitet, fremfor å sørge for at vaksinen gav immunitet eller var trygg.

Den globale responsen på viruset var skreddersydd til å gjøre de rike rikere og de fattige fattigere.

En rapport fra Oxfam sier: «Pandemien skaper en ny milliardær hver 30. time – nå kan en million mennesker komme i ekstrem fattigdom med samme hastighet i 2022» [1]

Tall fra før covid viser faktisk dødsårsak i forhold til dens mediedekning i NYT og The Guardian.[2]

Hjertesykdom : 30% til 2,5%.

Kreft : 29% til 13,1%.

Drap : 0,9% til 23%.

Terrorisme : < 0,01% til 34,5%.

Covid med under 0,5% dødelighet fikk nesten total dekking.

I to år dreiet alt seg om covid. Selv klima handlet om covid.

Myndigheter, media og sosial media finner, blokkerer og sensurer vaksineinformasjon lenge før grafisk vold og barneporno. De finner, blokkerer og advarer andre hvis du sier noe som ikke er godkjent eller faktasjekket, men de klarer ikke å finne narkobaroner, smuglere eller kriminelle gjenger som tar tusenvis av liv. Det tar to sekunder før de klistrer en advarsel på meninger om vaksinen, men 55 år å produsere dokumentasjonen om vaksinen.

De klarer å spore opp og overvåke alle uvaksinerte på jorden, men klarer ikke stoppe menneskesmugling, menneskehandel eller pedofiliringer. Prioriteringen er tydelig.

Kontroll, overvåking, digitalisering og «faktasjekking» prioriteres over frihet, demokrati og menneskerettigheter.

Prioriteringen avslører hvem de er og hva de står for.

Og medias covid håndtering har på mange måter vært verre en myndighetenes. Fordi vi har gitt media tillit til å formidle nyheter, avsløre korrupsjon og maktmisbruk. Media skulle forsikre at pengene og makten vi gir staten ikke blir misbrukt. Men media har valgt en annen vei.

Aviser og tv-kanaler prioriterer smittetall, fremfor tall som viser hvor mange som blir alvorlig syke eller innlagt. Smittetall som kun viser antall positive tester, men sier ingenting om viruset eller testens validitet. Det velger å nedprioritere positive ting som at de fleste vil få milde til ingen symptomer eller at covid er mindre dødelig enn sesonginfluensa for alle under 60 år.

Media prioriterer en influensa lignende sykdom som var mildere enn flere andre de siste 50 år. Senest i 2016 døde det 1700 av influensa. Ingen stengte landet og avisene startet ikke en fryktkampanje den gang.

Ifølge FHI viser beregningene per sesong [3]:

2016/17: Cirka 1700 dødsfall

2017/18: Cirka 1400 dødsfall

2018/19: Cirka 200 dødsfall

2019/20: Cirka 50 dødsfall

2020/21: Svært få, hvis noen dødsfall

Men FHI sier samtidig at det er et feilaktig bilde ettersom influensa ikke har vært meldepliktig til FHI på samme måte som koronavirus. Som betyr at tallene sannsynlig er høyere. 

Tv2 : «Fra 1700 til nærmere null influensadødsfall i 2021[3]

Sykepleieren : «Influensadødsfallene doblet seg i fjor [2016] – 130 000 mennesker fikk diagnosen hos fastlege eller legevakt og anslagsvis 6 000 ble så syke at de trengte sykehusbehandling.» [4]

VG i 2017 : «Flere tusen innlagt etter kraftig influensa» [5]

VG i 2018 : «Flere dødsfall enn normalt denne influensasesongen» [6]

Sykepleieren 2018 : «Influensasesongen har vært usedvanlig lang» [7]

Men var det ikke verre i 2016?

Kan det være at aviser lager saker og overskrifter som skaper klikks? Kan det være at de ikke  driver med folkehelseopplysning allikavel?

Og hvorfor denne hysteriske fryktkampanje i 2020, når det døde færre enn av sesonginfluensa?

Hva viste myndighetene og media i mars 2020, når vi stengte landet og i panikk innførte helsefarlige tiltak og ulovlige restriksjoner? Hvilken informasjon var tilgjengelig når de innførte unntakstilstand og unntakslover?

På hvilket grunnlag valgte regjeringen å bryte menneskerettighetene?

Det ble laget en avslørende rapport 11. april 2020!!! fra universitetssykehus i Norge, Danmark og Sverige :

«Forekomst og dødelighet av COVID-19 og sesonginfluensa i Sverige, Norge og Danmark» [8]

«Resultater: Kumulert mortalitet av COVID-19 fra 26. februar til 11. april 2020 var høyest i Sverige, (8,6 per 100 000 innbyggere), lavest i Norge (2,1 per 100 000), med Danmark i midten (4,3 per 100 000 innbyggere). De tilsvarende ratene per 100 000 innbyggere for sesonginfluensa er 27,5 i Norge, 36,9 i Sverige og 28,1 i Danmark. Fra 11.mars døde i gjennomsnitt 4 personer i Norge, 28 i Sverige og 8 i Danmark hver dag av COVID-19, mens 21, 23 og 53 personer døde gjennomsnittlig hver dag av sesongeneinfluensa de fire forutgående sesongene.»

Men hva valgte regjeringen å gjøre? Prioriterte de den faktiske informasjon og den norske grunnlov, eller prioriterte de ordre fra private udemokratiske internasjonale organisasjoner?

Hva med historisk perspektiv?

Har det vært kraftige og dødelige influensa pandemier før?

Influensaer som ikke stengte land eller avviklet menneskerettigheter eller Nürnbergkodene:

-1889 Russisk influensapandemi: Omtrent 1 million influensa dødsfall

-1918 Spansk influensapandemi: Over 40 til 50 millioner influensa dødsfall, inkludert ca 675 000 i USA. Influensa infiserte over halvparten av verdens befolkning ved slutten av pandemien.

-1957 Asiatisk influensapandemi: Over 1 million influensa dødsfall, inkludert om lag 69 800 i USA. 

-1968 Hong Kong influensapandemi: Omtrent 1 til 3 millioner influensa dødsfall. 

– 2009 H1N1 influensapandemi: Mellom 8.870 og 18.300 dødsfall i USA og opp til 203 000 dødsfall over hele verden.

H1N1-influensapandemien 2009. «Svineinfluensa».

Den gang ble 10 dødsfall og ca 500 alvorlige bivirkninger kalt en katastrofe av media.

Nrk i 2013: «Skadene av Pandemrix var en katastrofe»

«548 nordmenn har fått alvorlige bivirkinger av Pandemrix-vaksinen, viser nye tall.»

«Dette er den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid, sier smittevernekspert Preben Aavitsland». [9]

Tv2 i 2012 : «Vaksineskandalen som vil koste norske skattebetalere millioner» [10]

Foreningen for lov og helse 2021: «På EU-nivå overstiger Covid-vaksinebivirkningene langt de meldte Pandemrix-vaksinebivirkningene: med faktor 4 til 7 i alle kategorier, dvs. melderate totalt, melderate for alvorlige bivirkninger og melderate for dødsfall rapportert i tidsmessig sammenheng med vaksinasjon.» [11]

Hva kan vi lære av dette?

Vi kan lære at vi er blitt lurt og manipulert, av både media og helsemyndigheter.

Vi kan lære at hvis vi ønsker å vite hva som skjer, og hvorfor, må vi gjøre egeninnsats. Vi kan ikke blindt stole på at eliten, gjennom deres talerør, vil fortelle oss sannheten eller jobber for vårt beste.

Istedenfor å bli matet ferdigtygd raffinert mat må vi jakte, dyrke og tilberede maten selv.

Ved å studere prioriteringen så kan vi se både planene og deres menneskesyn.

Ved å sette ting i perspektiv kan vi se at ingenting de siste 2 år har dreiet seg om folkehelsen, men kontroll og makt.

Det har dreiet seg om den grønne sosialistiske revolusjon, som går under mange navn: Agenda 2030, det grønne skiftet, build back better, the great reset, den nye verdensorden, den fjerde industrielle revulosjon og ikke minst : «den nye normalen»

Vi kan lese Erna Solbergs tale til FN i september 2020, hvor hun uten ironi sa : «Pandemien må ikke bekjempes ved å svekke demokratiet og krenke menneskerettighetene. Tvert imot, en tilnærming basert på demokrati, likestilling og menneskerettigheter er faktisk nøkkelen til å bekjempe covid-19 og oppfylle 2030-agendaen.» [12]

Vi kan lese boken til Klaus Schwab som kom ut 13.juli 2020! : COVID-19: The Great Reset.

I motsetning til media bruker Klaus perspektiv til å illustrere hvordan pandemier kan forandre samfunnet, og er åpen om hvilke forandringer han vil prioritere.

Klaus Schwab er ikke bare styreformann og grunnlegger av verdens økonomiske forum, men både sjef og mentor til en rekke norske politikere, journalister, redaktører. Til og med kongehuset jobber for bond-skurken i Davos. [13]

Schwab kaller dem : «Young global leaders», som før 2004 var profetisk kalt: «Global leaders for Tomorrow»

På årets Davos-møte, 2022, sa han : «fremtiden er bygget av oss, av dette mektige felleskapet i dette rom» [14]

Og i dette «rom» satt den globale elite. En prosenten av en prosenten.

Med privatfly, individuelle biler, dekadente og luksuriøse middager og en egen politistyrke som harselerer, bøller og skremmer alle journalister som er kristiske eller objektive.

(Faktasjekkere sier at wef ikke har privat politistyrke, men at sveitsisk politi velger selv å bære merkelapper med : world economic forum police.) [15]

Med en form for journalistisk immunitet diskuterer disse overmenneskene hvordan vi er skylden i alt som er galt og hvordan vi kan reddes fra oss selv. 

De diskuterer Agenda 2030, den store resett og den nye normalen

De diskuterer rekalibrering av ytringsfrihet [16] og menneskerettighetene. 

De diskuterer avviklingen av Nürnbergkodene og den hippokratiske ed, 

De snakker om global massevaksinering, medisiner og vaksiner med microchip [17] 

De snakker om karbonfotspor [18], karbon skatter, det grønne skiftet, giftige batterier og solpaneler, høye bensin, gass og strøm priser, global overvåking, digital ID, digital valuta, sosial kreditt, strategisk matmangel, sult, kriger og desinformasjons bekjempelse (Sannhetsdepartementer).

De diskuterer og planlegger alt dette og mer for vårt eget beste.

Men media prioriterer Depp vs Heard fremfor time for time dekning av dette møtet, hvem som er der og analyser av hva de sier og deres planer, eller at denne private organisasjonen har sterk innflytelse i regjeringer verden over, inkludert Norge.

Hvis du leter etter noen som prioriterer god helse, demokrati, frihet, sannhet og menneskerettighetene må du ta en kikk i speilet.

Ønsker du mindre frykt og angst kan du slå av tvn og begrense skjermbruk.

Glenn Richard Bergstø

Menneskerettsforkjemper.

Kilder:

  1. https://www.oxfam.org/en/press-releases/pandemic-creates-new-billionaire-every-30-hours-now-million-people-could-fall

2. https://insightsholic.com/report/view/188_176

3. https://www.tv2.no/a/14553754/

4. https://sykepleien.no/2017/10/influensadodsfallene-doblet-seg-i-fjor

5. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/OMJQO/flere-tusen-innlagt-etter-kraftig-influensa

6. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/p6rp81/flere-doedsfall-enn-normalt-denne-influensasesongen

7. https://sykepleien.no/2018/04/influensasesongen-har-vaert-uvanlig-lang

8. https://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/klinisk-effektforskning/aktuelle-saker/2020/norge-sverige-dk.pdf

9. https://www.nrk.no/livsstil/_-en-medisinsk-katastrofe-1.10880384

10. https://www.tv2.no/a/13300371/

11. https://lovoghelse.no/2021/11/02/bivirkningstallene-for-covid-vaksinene/

12. https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/ud/taler-og-innlegg/imes_taler/2020/mr_covid19/id2742041/

13. https://www.younggloballeaders.org/community?page=18&region=a0Tb00000000DCLEA2

14. https://rumble.com/v15u0is-klaus-schwab-the-future-is-built-by-us…-a-powerful-community.html

15. https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2022/05/27/fact-check-photos-show-swiss-force-not-world-economic-forum-police/9961987002/

16. https://worldfreedomalliance.org/au/news/australian-esafety-commissioner-tells-wef-that-free-speech-needs-a-recalibration/

17. https://www.reuters.com/article/factcheck-pfizer-sensorpills/fact-check-video-shows-pfizer-ceo-in-2018-discussing-pill-with-sensor-for-mental-illness-not-new-pfizer-drug-idUSL2N2XF2DO

18. https://www.rebelnews.com/alibaba_group_creating_a_carbon_footprint_tracker

Kilder inkluderer faktasjekkere fordi de inneholder fakta som bare forsterker poenget.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.