Norske kommuner kan redde Norge

0

Av Odd Handegård.

Planene for vindkraftutbygging i Norge er kolossale. Men foreløpig er antall turbiner og effekt i liten grad konkretisert. Det fantaseres likevel i bransjen om en utbygging av vindkraft i minst 150 (?) nye områder av Norge i tillegg til de 50 kjente prosjektene som er under behandling. NVE har gode oversikter over de anlegg som er kommet forholdsvis langt i planleggingsprosessen, det finnes informasjon om de kjente områdene her:

· Tre vindkraftverk er under utbygging, i tillegg til de 43 anlegg som finnes.

· 24 konsesjoner er gitt, foreløpig ikke bygd (se vedlagte kart).

· 26 konsesjoner er under behandling i NVE (se vedlagte kart).

· Et ukjent antall søknader er under utforming av vindkraftvandalene – har Motvind oversikten?

Opposisjonen i LO delvis knust

Med den holdningen som kom til uttrykk på LOs årskonferanse i dag («vi trenger mer kraft») er opposisjonen mot el-galskapen i LO delvis knust, selv om også enkelte (tidligere) sterke krefter nå engasjerer seg.

Les Fri fagbevegelse: LO vil ikke endre energipolitikken nå – stiller krav til Energikommisjonen

Det gjelder tidligere LO-sjef Roar Flåthen som sier at NVE «må få mer ansvar for å sikre at man ikke tømmer dammene på fjellet og fortsetter å eksportere når det blir tomt i bassengene». Og tidligere Sp-statsråd Eivind Reiten (som innførte liberaliseringen av kraftmarkedet i 1991) – han mener at liberaliseringen fungerte bra på 90-tallet, men ikke i dag. (Dagens «Politisk kvarter» i NRK). Og SV har fått Ap med på utrede spørsmålet om en to-prisordning for strøm. Vi få se om SVs forslag er symbolsk, som mange av SVs øvrige energiforslag…

Viktigste mulighet for å stoppe den vanvittige norske energipolitikken, er nå at flest mulig kommuner sier nei til vindkraftutbygging i Norge. Dette høres kanskje overraskende ut for mange. Men forklaringen er enkel: Det finnes ingen andre tiltak enn vindkraft langs norskekysten som kan skaffe ny fornybar energi til det planlagte sløseriet av norsk strøm. Flytende havvind er ikke aktuell før langt ut på 2030-tallet, i beste fall, og import av fossil EU-energi kolliderer med Ap/Sv/Sps «klimapolitikk».

Vindkraftutbygging i Norge er eneste mulighet for at kraftnæringen skal kunne fortsette sitt ufattelige sløseri av strøm til elektrifiseringen av sokkelen, hydrogenproduksjon, krafteksport til EU, energikrevende bitcoin-spekulasjon osv.. Nei til vindkraftutbygging i Norge er kanskje det eneste enkelttiltaket som kan bidra til å stoppe el-galskapen, inkludert de høye strømprisene. Kampen mot vindkraft i Norge er i ferd med å blir landets aller viktigste spørsmål – pga alle de positive konsekvensene et «nei» til vindkraft vil ha for resten av norsk energipolitikk. Norske kommuner er blitt de viktigste organisasjonene i Norge. Tar de ansvaret?


«Støre må ta grep» (!) Men Støre tok jo grep, han knuste grunnplansopprøret i LO.
Forrige artikkelKoronakrisa – prioritering og perspektiv
Neste artikkelKryssord 2 på steigan.no