Kjell Inge Røkke blir spesialutsending for plyndring av verdenshavene

0

Kjell Inge Røkke blir en del av Ocean Decade Alliance, og blir samtidig spesialutsending for havindustridata i FNs Ocean Decade. Dette skriver E24.

Dette er et initiativ fra FN som skal sikre forskningen «vi trenger for havet vi ønsker», heter det i visjonen bak initiativet som ble vedtatt i 2017. 

I virkeligheten er dette en «stakeholder»-allianse etter modell fra World Economic Forum, som jo er hovedsponsor for FN, som skal legge til rette for maksimal plyndring av verdenshavenes ressurser, naturligvis garnert med den vanlige ideologiske sausen om «bærekraft» for å kamuflere de egentlige hensiktene.

Ocean Decade Alliance har fine nettsider og skriver at de har partnere, men de forteler ingenting om hvem disse partnerne er. Vi ser imidlertid at Deutsche Bank, en av de virkelige finansielle gribbene, og Panerai, eid av Richemont er med. Av de vanlige mistenkte er Vanguard aksjonær der.

Jakter nye milliarder på havets bunn – og det er ikke olje

Fredag la regjeringen frem en ny lov som skal regulere leting etter og utvinning av mineraler på havbunnen. – Vi er i forkant av noe som kan bli en enorm industri sammen med og etter oljen, sier statsminister Erna Solberg., ifølge DN.

Mineralleting i havbunnen vil trolig konsentrere seg om relativt sjeldne mineralske stoffer som er viktige innsatsfaktorer i mobiltelefoner, batterier og vindmøller. Ifølge Solberg og nå «mineraloljeminister» Terje Søviknes kan slik virksomhet dermed bidra til grønn omstilling – for eksempel med råstoffer som trengs i vindmøller.

– Vi legger opp til et system med konsesjoner for leting og utvinningstillatelser, på linje med i oljenæringen, sier Søviknes.

Statsråden tar sikte på å lyse ut ulike områder for leting, men uten nå å si når og hvor. Derimot vil han ikke imøtekomme ønsker fra enkelte bedrifter om at de som gjør undersøkelser skal ha fortrinnsrett til senere utvinning i det aktuelle området.

Fra Ghislaine Maxwell til Gahr Støre

Ghislaine Maxwell, datter av milliardæren og Mossad-agenten Robert Maxwell, var som kjent partner til den pedofilidømte og så beleilig selvmyrdede Jeffery Epsten. Hun er nå dømt for en liten del av de forholdene hun var involvert i.

Men for få år siden opptrådte hun i mektige internasjonale fora der makt og penger møtes. I 2014 var hun taler på en konferanse i den mektige Council on Foreign Relations, som vi har kalt «den amerikanske overklassens egentlige parti». Hun var der for å presentere sinn prosjekt kalt TerraMar. Dette skrev New York Times.

På det tidspunktet var Jeffery Epstein en av CFRs fremste donorer, og han tilhørte en indre krets som kalles «Chairman’s Circle». Dette var seks år etter at han ble dømt for pedofili. Minst to av Epsteins ofre har navngitt henne som den som rekrutterte dem til pedosilisirkelen til Epstein.

Men hva var dette TerraMar-prosjektet? Ifølge prospektene sine skulle de skape et «global ocean community» knyttet til delt eierskap til «the global commons», det vil si havet. Maxwell foreleste om dette, ikke bare hos CFR, men ved universitetet i Dallas, hun holdt en TED talk og talte i FN om dette. Maxwell presenterte også TerraMar på Arctic Circle-konferansen i Reykjavik i 2013.

Tittelen på foredraget hennes på CFR var “Governing the Ocean Commons: Growing Challenges, New Approaches”. Det lå tidligere på nettsidene til CFR, men er nå fjernet. Men et FN-dokument fra 2013 viser at TerraMar tenkte i samme baner og at det handler om såkalt «global governance».

Det er lett å se at Ocean Decade Alliance er en fortsettelse av tankene, planen og nettverket rundt TerraMar.

Finansavisen skriver om Ocean Decade Alliance:

Blant andre såkalte «patrons» i alliansen er statsminister Jonas Gahr Støre og direktør for FNs miljøprogram, Inger Andersen – i tillegg til Prins Albert av Monaco, samt presidentene i Kenya, Seychellene, Portugal og Palau.

Det er legitimt å ha et internasjonalt samarbeid om ressursene i havet, men her handler det om at dette skal legge til rette for at internasjonal monopolkapital skal få plyndre ressursene i havet på naturens og fellesskapets regning. Og det er ugreit, for å si det svært forsiktig.

Forrige artikkelPolitiet søker flere angivere
Neste artikkel«Exile on Main Street»: Lyden av den unipolare verden som svinner hen