De som skapte koronakrisa kommer ikke til å gi seg – det blir verre

0

Bevisene er overveldende for at koronakrisa har vært ei villet krise. Som vi skrev i februar 2021: Den største krisa i kapitalismens historie – kamuflert som ei helsekrise.

Vi har også påvist at koronakrisa har vært et røykteppe som har dekket over den største finanskrisa noensinne.

Gangen i dette har vært slik:

  • I august 2019 la BlackRock fram planen for den kommende krisa: – En finansiell operasjon uten sidestykke og foreslo: «go direct», altså: ta milliarder fra statskassene.
  • Så begynte sentralbankene umiddelbart å «trykke penger». En måned etter møtet i Jackson Hole begynte U.S. Federal Reserve et støtteprogram der de pøste ut hundrevis av milliarder sentralbankdollar i uka til Wall Street. Det ble overført 215 milliarder dollar om dagen eller 6.230 milliarder dollar på 29 dager!
  • Så begynte de å forsyne seg av statskassene: BlackRock ble så leid inn av The Fed, The Bank of Canada, Den europeiske sentralbanken og den svenske Riksbanken til å styre denne politikken.I USA sendte Kongressen 454 milliarder dollar av skattebetalernes penger over til The Fed, som så multipliserte dette opp til 4.540 milliarder sentralbankdollar.
  • Så i oktober 2019 gjennomførte  World Economic Forum og Bill & Melinda Gates Foundation sammen med The Johns Hopkins Center for Health Security, som er finansiert av Rockefeller Foundation en scenarioøvelse for en kommende pandemi – Event 201. Der ble alle virkemidlene og taktikkene i forbindelse med en kommende pandemi drøftet og systematisert. Deres 7-punkts plan for en kommende pandemi la de fram i dette dokumentet.
  • 11. mars 2020 erklærte WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus at covid-19 utbruddet var en «pandemi», og utløste en måte å møte den på som aldri er brukt tidligere i menneskehetens historie, nemlig med en serie lockdowns og ekstreme tiltak som brakte verdensøkonomien i kne.
  • 12. mars 2020 ble Norge stengt ned. Koronakommisjonen har uttalt at Erna Solbergs regjering brøt grunnloven da Norge ble nedstengt 12. mars 2020. – Det var et grunnlovsbrudd, uttalte Koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland da funnene fra granskingen ble presentert. Den som har stått i spissen for dette byråkratiske maktkuppet mot Storting og Grunnlov er helsedirektør Bjørn Guldvog.

Hvem startet denne krigen mot menneskeheten?

Patrick Wood drøfter dette i et intervju med Dr. Joseph Mercola:

Ved deres ord og handlinger kan du kjenne dem

Hvem startet denne globale revolusjonen? Hvem trekker i trådene? Hvem er den virkelige fienden? Det er ikke befolkninga. Det er ikke engang en bestemt nasjon. Det er et konglomerat av velstående og innflytelsesrike mennesker over hele verden. Men de har en felles filosofi, ideologi og agenda.

Wood forklarer:

«Det som skjer kalles The Great Reset of the planet. The Great Reset har blitt et slagord. De fleste har ikke en anelse om hva det betyr ennå, men det er promotert av World Economic Forum (WEF), som er tett knyttet sammen og sammen med FN.

Denne elitegruppa av mennesker representerer de samme kreftene som opprinnelig var i Trilateral Commission tilbake på 1970-tallet. Det er de samme typene mennesker, den samme agendaen for å transformere verden etter deres visjon, slik de mener ting burde være. Dette er menneskene som har orkestrert hele denne greia, og det er de som driver det akkurat nå.

Det er lett å identifisere de fleste som er involvert i dette. Du kan se på Klaus Schwabs og Bill Gates’, og de tusen selskapene som tilhører World Economic Forum. De har alle administrerende direktører, styremedlemmer, et cetera, som er en del av World Economic Forum. Det er ganske enkelt å identifisere dem i dag.

Ideen til The Great Reset er fullstendig transformasjon av samfunnet og individer som lever i dette samfunnet. World Economic Forum snakker frimodig om begge deler. De snakker om denne teknokratiske maktovertakelsen på den ene sida, å reformere samfunnet, det vil si samfunnets strukturer, institusjonene, men de snakker også om restruktureringen av selve menneskeheten.

Det vil si at sammenslåing av teknologi med den menneskelige tilstanden, med legemet, endring av genetisk kode, Humanity 2.0, H+ er et annet begrep som brukes. Dette er galskap. Vanlige mennesker har aldri vært utsatt for dette.

Forbes: Human 2.0 Is Coming Faster Than You Think. Will You Evolve With The Times?

Agenda 21 la grunnlaget

I 1992 ble Agenda 21 opprettet. Det var opphavet til bærekraftig utvikling. Det var der den doktrinen ble åpenlyst beskrevet. Agenda 21 og Biodiversitetskonvensjonen som fant sted på samme tid var agendaen for det 21. århundre.

Som Wood forklarer var Agenda 21 grunnleggende i den forstand at alle arrangementene ble rullet ut og endringer som ble implementert i dag. Det er bare det at ingen virkelig tok hensyn til hvor ting var på vei, de ultimate implikasjonene av det hele. Selvfølgelig ble de som så skriften på veggen diskreditert som «gale konspirasjonsteoretikere».

Planen for å eie og kontrollere alt liv

I 1994 kom boka «The Earth Brokers» av Pratap Chatterjee og Matthias Finger. Den viste hvordan den globale kapitalistiske eliten hadde omdefinert begreper som biodiversitet og bærekraftig utvikling. Den viste hva som skjedde i og med The Earth Summit i Rio:

Etter flere tiår med mislykkede utviklingsplaner for sør og det økende presset fra miljøkrisa over hele planeten, ble Earth Summit regnet som en dramatisk ny tilnærming til å løse planetens problemer. Å erkjenne at miljø og utvikling er uatskillelige var et grunnleggende skritt fremover, men utvikling ble raskt mye viktigere enn miljø. Det var liten anerkjennelse av den underliggende årsaken til dagens krise – de uholdbare økonomiske modellene som mesteparten av verden for tida følger.

Den nye ordenen som oppsto etter Rio er identisk med den gamle. Hvis denne nye ordenen bare var en oppvarmet versjon av den gamle, kan det forventes at ting fortsetter å forverres i det nåværende tempoet, om ikke akselerere, siden det nye mantraet er at miljøet til og med kan være en lønnsom bedrift som vil stimulere til utvikling. Dessuten skaper den nye ordenen sakte en global elite som koopterer de sterkeste folkebevegelsene, selve bevegelsene som brakte krisa til offentlig oppmerksomhet.

Kapitalen vil ta kontroll over alt liv

Forfatterne gjennomgikk også det de lærte av Biodiversity Convention, som gikk parallelt med Agenda 21-konferansen. Den hadde de samme deltakerne, bare to forskjellige tankespor samlet på samme konferanse.

«De skrev om biodiversitetskonvensjonen, som har blitt utrolig viktig i dag for FN. De sa at konvensjonen implisitt sidestiller mangfoldet av liv, det vil si dyr og planter, med mangfoldet av genetiske koder. Ved å gjøre det blir mangfold noe moderne vitenskap kan manipulere. Den fremmer bioteknologi som essensielt for bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold.

De omdefinerte begrepet biologisk mangfold, for det første, men de sa også at hovedinnsatsen som tas opp av biodiversitetskonvensjonen er spørsmålet om eierskap og kontroll over biologisk mangfold. Den største bekymringen var å beskytte den farmasøytiske og fremvoksende bioteknologiindustrien.»

Som vi i dag kan si ‘Bingo!’ Det er akkurat det som skjedde den gang, og det la grunnlaget for det som skjer i dag.

I dag beveger teknokratene seg også inn på den menneskelige genetiske koden. Chief Medical Officer i Moderna, Tal Zaks, har for eksempel uttalt at Moderna, en utvikler av mRNA COVID-jab, «hacker livets programvare.» Han beskrev den menneskelige genetiske koden som et operativsystem, og hvis du kan endre det operativsystemet ved å introdusere en ny kodelinje, eller ved å endre en kodelinje, kan du endre hvordan operativsystemet fungerer.

Siden 1992 har det blitt opprettet lovgivning for å beskytte Big Pharma. Du kan si at Agenda 21 fra 1992 var et før-kupp. De la grunnlaget den gang for å beskytte den farmasøytiske og fremvoksende bioteknologiske industrien de visste kom. Og i dag er selve den genetiske sammensetningen til menneskeheten i spill.

EU som totalitær stat

Dette har vært i arbeid en stund. Se på EU. Mens Europa har landegrenser, har EUs medlemsland praktisk talt ingen makt til å gjøre noe lenger. De er underordnet EUs ønsker. «Det er grunnen til at mange mennesker i Europa kaller EU et teknokrati, de er en gjeng med teknokrateliter – de er ikke-valgt, de er uansvarlige,» sier Wood.

Ingen kan stille dem til ansvar, og de tar avgjørelser for alle andre. Så mens nasjonalstatene fortsatt er der i navnet, har de fratatt suvereniteten sin. Verdens helseorganisasjon er nå også i ferd med å frata nasjoner deres suverenitet gjennom den såkalte pandemitraktaten, som vil gi WHO enestående makt og innflytelse til å styre bak påskuddet om «global biosikkerhet».

Dagens fiende kan ikke sammenlignes med noe som nasjonalstater har produsert tidligere, som for eksempel fascisme. Dette er noe helt nytt. Så mens teknokrati føles som totalitarisme, er dagens totalitarisme en utvekst av teknokrati, og kan ikke sammenlignes med noe tidligere totalitært regime.

Les også: Klaus Schwab: – Framtida bygges av oss, den mektige forsamlinga i dette rommet

Vil framtida være menneskelig? Bli kjent med visjonene til milliardærklubben

Forrige artikkelMinst 77.000 døde og 7,3 millioner skadet på grunn av COVID-vaksinasjoner
Neste artikkelStrømpriser og lokalt sjølstyre