Vil framtida være menneskelig? Bli kjent med visjonene til milliardærklubben

0

World Economic Forum, milliardærenes internasjonale, jobber intenst med å avskaffe det menneskelige samfunnet slik vi kjenner det og erstatte det med noe helt annet. Visjonene deres er så ekstreme at man bør høre dem sjøl si det for å skjønne alvoret. Ikke ta våre ord for det, men se dette foredraget av Yuval Noah Harari med tittelen Will the Future Be Human?

I sammendraget heter det at:

Dagens mennesker kan være blant de siste homo sapiens. Tenk på hvor ulikt mennesker er fra sine forfedre, sjimpanser. Om ett eller to århundrer vil enheter som er like forskjellige fra mennesker regjere. Forskere vil snart «konstruere kropper og hjerner og sinn.» Det 21. århundres økonomi vil avhenge av disse nye råvarene. Den som kontrollerer data vil bestemme hvordan fremtidige enheter ser ut og livets natur for alle. Hvis bare noen få personer tar kontroll over data, vil resultatet bli en splittelse mellom arter.

Spørsmålet er: Hva trenger vi mennesker til?

I et intervju spør Harari: Hva trenger vi mennesker til? Eller hva trenger vi så mange mennesker til?

Harari er ingen hvem som helst. Han er mye brukt av World Economic Forum, og vi kan se hans tenkning gjenspeile seg i forumets agenda og i talene og artiklene til Klaus Schwab. Hans foredrag om at framtidan ikke lenger vil bestå av mennesket, slik vi kjenner menneskeheten i dag. Det «nye mennesket» formes og skapes nå teknologisk og digitalt. Gjennom et over hundre års forsknings og utviklingssystem har verdens teknokrater nå funnet koden til å kunne omdefinere – og lage » den nye menneskerasen» gjennom kunstig intelligens.

Dagens innsamling av menneskelig digital data, kombinert med utviklinga innen biologi og innhøsting av menneskerasens DNA – gjør dagens teknokrater i stand til å «forme menneskeheten i sitt bilde».

Yuval Noah Harari forklarer at mennesket er den nye verdensøkonomien. Mens man gjennom historiens tidligere industrielle revolusjoner har utviklet jord og landbruk, industriell maskineri og fabrikker, har man denne gangen, gjennom den fjerde industrielle revolusjon utviklet muligheten til å benytte mennesket sjøl som den nye råvaren for økonomisk vekst og inntjening.

Mennesket er selve produktet innenfor dagens revolusjonære teknologiske utvikling.

Teknokratene plasserer seg nå selv i rollen som den nye Gud og Skaper, og sammen med utviklingen av » den nye menneskerasen» må dagens religioner avskaffes.

Les: «Human Enhancement» – World Economic Forum vil manipulere mennesket

Om World Economic Forum og human enhancement

  • Siste år har World Economic Forum (WEF) og Schwab utviklet en Cyborg-agenda.
  • Bare den innerste sirkel av medlemmer får se rapportene som spesialiserer seg på dette, men noe legges også ut.
  • Med «human enhancement» menes ikke bare sosiale og kommunikative utviklingstrekk. Eller medisinske strategier for å hjelpe mennesker med handikap.
  • Fokus er hvordan man med GMO (CRISPR og andre former for genetic engineering) og implantater kan styrke menneskelige egenskaper. Altså endre dem fra slik de er utrustet naturlig.
  • Dette er ikke spekulasjoner fra WEF sin side, men en pågående teknologiutvikling de aktivt støtter.
    (Av førsteamanuensis Thomas Laudal)

Søk «Human Enhancement» på nettsidene til World Economic Forum

Forrige artikkelCamilla Stoltenberg: – Sikker på at noen av coronatiltakene var for strenge
Neste artikkelFauci: – Man bruker lockdown for å få folk vaksinert