Minst 77.000 døde og 7,3 millioner skadet på grunn av COVID-vaksinasjoner

0

Sjokkerende tall på bivirkninger.

Ved The Exposé.

Rapportene viser at det har vært minst 7,3 millioner bivirkninger fra Covid-19-injeksjonene frem til juni 2022, inkludert 77.068 dødsfall. Disse forferdelige tallene viser imidlertid ikke alle konsekvensene av Covid19-injeksjonene, fordi det er anslått at bare 1 %til 10 % av bivirkninger rapporteres. Andre studier viser at det er alvorligere, for tall fra USA viser at Covid19-vaksiner er minst 49 ganger dødeligere enn influensa-vaksiner per antall gitte doser.

Storbritannias legemiddeltilsyn er Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency (MHRA), og siden tidlig i 2021 har de publisert ukentlige oppdateringer om uønskede virkninger av Covid19-injeksjonene. De siste rapportene finnes i «Annex 1 Vaccine Analysis Print». Deres siste rapporter dekker uønskede virkninger mottatt frem til 25 Mai 2022.

I følge MHRA er det rapportert 492.657 skader i UK på grunn av Pfizer-injeksjonen, av disse 778 dødsfall. 869.324 skader er rapportert som bivirkninger av AstraZeneca-injeksjonen, av disse 1.277 dødsfall. 129.406 skader er rapportert på grunn av Moderna-injeksjonen, av disse 59 dødsfall. Til slutt er det rapportert 5.295 skader der vaksinemerket ikke er spesifisert, av disse 47 dødsfall. Dette betyr at per 25. mai 2022 har MHRA mottatt 1.496.742 skaderapporter på grunn av Covid19-injeksjoner, og av disse 2.161 dødsfall.

Deretter tall fra USA av Centers for Disease Control (CDC). CDC har et Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) som oppdateres ukentlig. De siste tallene inneholder VAERS-rapporter behandlet per 3. juni 2022. I følge CDC er det rapportert 1.285.329 skader på grunn av Covid19-vaksinasjoner. Av disse 28.714 dødsfall.

Australias legemiddeltilsyn er Therapeutic Goods Administration (TGA). TGA har en online ‘Database of Adverse Event Notifications’. De siste tallene er frem til 27. mai 2022, og de viser at TGA har fått 129.923 rapporter om bivirkninger av injeksjonene, og TGA anser 127.282 av disse har Covid19-vaksinasjoner som årsak. TGA også fått 877 rapporter om dødsfall grunnet vaksinasjonene.

EUs legemiddeltilsyn er kjent som European Medicines Agency (EMA). De har en database over bivirkninger av injeksjonene kjent som Eudravigilance. Det er sannsynligvis det vanskeligste systemet å navigere i, så det er tidkrevende å finne det totale antallet bivirkninger og dødsfall. Men takket være ‘Health Impact News’, kan vi avsløre at EMA har mottatt rapporter om 4.416.778 skader på grunn av Covid19-vaksinasjon per 4. juni 2022, av disse 45.316 dødsfall.

Dette betyr at i hele Europa, USA, og Australia har legemiddeltilsynene fått rapporter om 7.338.772 skader og 77.068 dødsfall på grunn av Covid19-vaksinasjoner. En studie av offisielle tall fra amerikanske myndigheter som sammenligner antall gitte doser med antall uønskede virkninger som offisielt er rapportert, viser at Covid19-injeksjonene er minst 49 ganger /4800 % dødeligere enn influensavaksiner.

Mellom influensasesongen 08/09 og 19/20 var det gitt totalt 1,72 milliarder doser influensavaksiner i USA. Mens det fra starten av Covid19-vaksineringen frem til 28. januar 22 ble det gitt totalt 550 millioner Covid19-vaksinener i USA. Tallene viser at det i løpet av 14 måneder var det 15,7 ganger så mange rapporter om Covid19-vaksiner som resulterte i død enn det som ble gjort av influensavaksiner på 13 år.

Men når vi regner ut antallet dødsfall per antall gitte vaksiner, finner vi at Covid19-vaksinene viser seg å være enda dødeligere enn antatt. Mellom 2008 og 2020 tilsvarer antallet rapporter om døde av influensavaksinen, 1 dødsfall per 2.594.872 vaksiner. Men antallet rapporter om døde av Covid19-vaksinene, tilsvarer 1 dødsfall per 52.760 vaksiner.

Covid19-injeksjonene viser seg å være minst 49 ganger dødeligere enn influensavaksiner, og det er uten å ta hensyn til det faktum at influensa-injeksjonene hovedsakelig gis til eldre som har større sannsynlighet for å dø, mens Covid19 injeksjoner er gitt til alle aldersgrupper!Oversatt fra engelsk, redigerte og forkortede utdrag fra en lengre artikkel med diagrammer, oversikter og linker, det anbefales å lese hele artikkelen. Fra The Expose, publisert 11 Juni 2022.
Orginalartikkel: SHOCKING – At least 77K Dead & 7.3 Million injured due to COVID Vaccination across USA, Europe, UK & Australia

Oversatt av Northern Light for Derimot.no.

Forrige artikkelKrigen i Ukraina markerer slutten på USAs århundre
Neste artikkelDe som skapte koronakrisa kommer ikke til å gi seg – det blir verre
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.