Rødt støtter innføring av europeisk koronapass

0

Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget har behandlet regjeringas forslag til forlengelse av de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat. Av innstillinga fra komiteen framgår det at samtlige partier, altså også Rødts medlem i komiteen, Seher Aydar, støtter regjeringas forslag.

I innstillinga fra komiteen heter det:

Opprinnelig skulle bestemmelsene om koronasertifikat oppheves seks måneder etter ikrafttredelse. Ved endringslov 29. november 2021 ble virketiden forlenget til 1. juli 2022. Departementet mener det av beredskapshensyn er nødvendig å åpne for bruk av koronasertifikat også utover dette.

Regjeringas forslag innebærer ei tilslutning til EU-kommisjonens vedtak om å forlenge reglene for koronasertifikat fram til 30. juni 2023.

Komiteen ser bort fra den folkelige protesten

Da forslaget om forlengelse av forskriftene for koronapass ble lagt ut til høring kom det en massiv protest fra mange enkeltpersoner. Komiteen skriver om dette:

«Komiteen merker seg at det i høringsinnspillene er nærmest utelukkende negative tilbakemeldinger til proposisjonen, og at majoriteten av høringsinnspillene kommer fra privatpersoner. Komiteen merker seg at det i departementets høring ble mottatt i alt 22 339 høringssvar. Blant høringsinstansene har Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Politidirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Datatilsynet, KS, Fredrikstad kommune, Stavanger kommune, Samnanger kommune, Helse Sør-Øst RHF, St. Olavs hospital HF, Helse Bergen HF, YS, Rederiforbundet, NHO, Senior Norge, Norsk Manuellterapeutforening, Norsk Kiropraktorforening og Nasjonalforeningen for folkehelsen stilt seg positive til forslaget.»

Komiteen har ikke tatt hensyn til noen av de kritiske kommentarene og har utelukkende støttet seg på hva byråkratiet har sagt og ment.

Komiteen tar heller ikke hensyn til kritikken fra det juridiske fagmiljøet

Komiteen har for eksempel ikke tatt hensyn til kritikken som har kommet fra det juridiske fagmiljøet, slik som:

– Legg forslaget om koronasertifikat i skuffen, skrev ni jurister

Jonas Gahr Støres regjering har gitt grønt lys for koronapass, i første omgang lokalt. Forslaget om et slikt pass ble fremmet av regjeringa Solberg, og det ble sablet ned i høringa i mai. – Vi oppfordrer herved våre folkevalgte til å legge forslaget om innenlands bruk av koronasertifikat i skuffen, skrev ni jurister i en artikkel i Advokatbladet.

De ni er Guro TuvSjak R. HaaheimAnne Cecilie KristensenTonje GulliksenHelge MorsetChristian Angell RøkkeArne Donald AndersenØyvind Bratlien og André Standberg.

Merknad fra FRP, SV og Rødt

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt mener det er galt å ha hjemmel til bruk av koronasertifikat som et føre-var-tiltak dersom det skulle dukket opp en ny variant av viruset. Disse medlemmer mener det derfor ikke bør åpnes for videre bruk av koronasertifikatet innenlands på nåværende tidspunkt.

Disse medlemmer viser samtidig til at flere land fortsatt benytter seg av koronasertifikat til blant annet innreise. Disse medlemmer mener det er viktig at nordmenn får reise til andre land, og at det derfor må legges til rette for et koronasertifikat til bruk i EU-/EØS-land. Disse medlemmer mener derimot at mulighet til bruk av koronasertifikat innenlands ikke skal forlenges.

Mindretallet ønsker altså ikke innenriks bruk av koronapass, men godtar det på europeisk nivå.

Midlertidigheten er et narrespill

Opprinnelig skulle de ekstraordinære koronatiltakene vare et halvt år. Et halvt år ble til ett år, som ble til to, og nå forlenges prinsippene «midlertidig» enda et år. Dette er et narrespill. Dette er å «koke frosken langsomt».

EU planla i 2018 at vaksinepasset skulle innføres i 2022

Ideen om at vaksinepass oppsto med den såkalte «pandemien» er ganske enkelt feil. Det har vært EUs offisielle plan å innføre vaksinepass i 2022. Den planen ble vedtatt i 2018 og ligger offentlig tilgjengelig på nettsidene til EU.

Roadmap for the implementation of actions by the european commission based on the commission communication and the council recommendation on strengthening cooperation against vaccine preventable diseases

Det går fram av planen at det skulle gjøres studier av hvordan dette skulle gjennomføres i perioden 2019–2021. Planenm bygger på et dokument som ble utarbeidet av WHO og det britiske SAGE i 2018 og som handlet om hvordan man skulle nedkjempe vaksineskepsis i EU: State of Vaccine Confidence in the EU 2018.

Har Rødts og SVs medlemmer blitt spurt om dette?

Innføring av koronapass rører ved helt grunnleggende fundamenter i rettsstaten. Det ser ut til at medlemmene av helse- og omsorgskomiteen ikke har tatt dette innover seg, men at de tvert i mot bare strør sand på regjeringas taktikk med å snikinnføre koronapass i ly av «midlertidighet».

Men har dette noen gang blitt drøftet med medlemmene i Rødt og SV? Har det vært noen demokratisk behandling av holdninga til smittevernstaten og dens kontrollsystemer, inkludert koronapass?

Forrige artikkelFramveksten av den globale politistaten og globale borgerkrigen
Neste artikkelDollarmilliardærenes profitt har økt vanvittig under koronakrisa