Framveksten av den globale politistaten og globale borgerkrigen

0

Av William Robinson.

Professor William Robinson diskuterer den enestående systemkrisa til global kapitalismen som har ført til en global politistat og global borgerkrig. År med uro ligger foran oss som ei krise med kronisk stagnasjon (overakkumulering) og statlig legitimitet har ført til ekstrem undertrykkelse i møte med akutt ulikhet. Den globale økonomien og samfunnet har blitt militarisert.

Professor Robinson sier at de regjerende gruppene ikke er allmektige og reagerer på masseopprøret nedenfra. Pandemien tillot den transnasjonale klassen å konsolidere sitt grep om den globale økonomien og danne et Silicon Valley, Wall Street, Pentagon-senter. Pandemien fungerte som generalprøve på hvordan digitalisering kommer til å gi større kontroll over arbeiderklassen. Den transnasjonale eliten er forent, inkludert i Russland og Kina, i å maksimere profitt og holde et grep om opprør nedenfra.

Imidlertid er det globale opprøret uten sidestykke i historien, og det er grunn til å være håpefull, sier professor William Robinson.

Global Civil War: Capitalism Post-Pandemic
Forrige artikkelNok en orkestrert helsekrise på gang?
Neste artikkelRødt støtter innføring av europeisk koronapass