– Legg forslaget om koronasertifikat i skuffen, skrev ni jurister i vår

0

Jonas Gahr Støres regjering har gitt grønt lys for koronapass, i første omgang lokalt. Forslaget om et slikt pass ble fremmet av regjeringa Solberg, og det ble sablet ned i høringa i mai. – Vi oppfordrer herved våre folkevalgte til å legge forslaget om innenlands bruk av koronasertifikat i skuffen, skrev ni jurister i en artikkel i Advokatbladet.

De ni er Guro Tuv, Sjak R. Haaheim, Anne Cecilie Kristensen, Tonje Gulliksen, Helge Morset, Christian Angell Røkke, Arne Donald Andersen, Øyvind Bratlien og André Standberg.

De skriver:

Regjeringens beslutning om å sende forslag om koronasertifikat på høring har, til tross for uforsvarlig kort høringsfrist, resultert i et folkelig engasjement uten sidestykke.

Over 10.000 høringssvar er innkommet – de fleste negative, herunder flere kjente jurister og advokater. Blant disse fremheves her høringssvar fra Hans Petter Graver, Anna Nylund, Kristin Bergtora Sandvik, Mona Naomi Lintvedt, Morten Walløe Tvedt og Brynjar Østgård.

De fem førstnevnte er alle tilknyttet juridisk fakultet, fire er professorer. Østgård er advokat med møterett for Høyesterett. Samtlige reiser betimelige spørsmål ved det faglige grunnlaget for å innføre en slik ordning, samt om konsekvensene kan bli andre og større enn dem som er presentert i mediene.

Graver m.fl påpeker følgende svakheter ved lovforslaget, som deretter diskuteres i høringssvaret på 15 sider:

  • «Forslaget bryter med Grunnloven, EMK og EØS-avtalen når ikke Stortinget skal fastsette absolutte krav til hva et sertifikat skal brukes til og hva det ikke kan brukes til.
  • Departementet underkommuniserer på hvilken måte et koronasertifikat griper inn i retten til privatliv, tanke-, samvittighets- og religionsfriheten, forsamlings- og forbudet mot diskriminering.
  • Notatet foreslår innføring av en legitimasjonsplikt, og bryter dermed med retten til å ferdes anonymt.»

Les: Høringsuttalelse om koronasertifikat – endringer i smittevernloven

De ni viser også til høringsuttalelsen fra Morten Walløe Tvedt:

Morten Walløe Tvedt påpeker at utgangspunktet for en vurdering av om koronasertifikat kan innføres og bruken av det, forutsetter at de tiltak man innfører lettelser fra i seg selv er lovlig innført:

«Det er også viktig å huske at hvert av tiltakene som stenger ned samfunnet kun er lovlige så lenge det finnes en begrunnelse for dem. Tre krav må være oppfylt: 1) Det må være begrunnet i smittevern; (2) Det må være nødvendig, det vil si at den samme effekten ikke kan oppnås med andre midler; og (3) hvert tiltak må vurderes i en helhet om det er forholdsmessig. Normalordningen er at når en av disse tre vilkårene ikke lengre er til stede, så faller tiltakets lovlighet bort. Høringsnotatet ser ut til å ha glemt at normaltilstanden er frihet.»

Les: Et digitalt koronasertifikat krever fastsettelse i lov gitt av Stortinget

Konklusjonen fgra de ni advokatene er entydig:

Vi oppfordrer herved våre folkevalgte til å legge forslaget om innenlands bruk av koronasertifikat i skuffen.

Forrige artikkelPasslover var sentralt i apartheid
Neste artikkelAnkedomstol i USA: – Joe Bidens vaksinepåbud er «rystende ytterliggående»