Rødt sin skepsis til alternative media fører til splittelse og et svekket parti på sikt

0
Bjørnar Moxnes (Rødt) taler i Stortinget om krigen i Ukraina.

Helge Hellevang, Professor Universitetet i Oslo

Helge Hellevang.

Krigen i Ukraina har skapt økt splittelse på norsk venstreside. En del av venstresida har også tidligere sett på alternative media som steigan.no og eier Mot Dag som problematisk, men det først etter 24.mars 2022 og krigsutbruddet at retorikk fra bl.a. Rødt mot steigan.no og Mot Dag, og personer tilknyttet informasjonsformidleren, virkelig har fått momentum. Kampen mot alternative media viser også et mer dypereliggende problem for det politiske og organisatoriske prosjektet Rødt.

Etter min mening mangler sentral ledelse i Rødt, og også et flertall av de som aktivt uttaler seg i Rødt fora, både en grunnleggende forståelse for de mekanismer og kreftene som virker i dag for å beholde dagens kapitalistiske system og verdensorden, og en forståelse for hvorfor det er viktig å forstå bakgrunnen av det som skjer i verden i dag. Selv om “forstå for å forandre” er godt innarbeidet i partiorganisasjonen, ser det ut til at ønsket om forståelse av virkeligheten og de kreftene vi arbeider mot i stor grad er fraværende. 

Analyser av publiserte “sannheter” om krigen og bakgrunn for krigen i Ukraina har viset seg å ha stor verdi  for å forstå hvordan massemedia blir brukt i kampen for systemisk status quo. Analysene har også verdi i å forstå det jeg mener er defekter i Rødt sitt politiske og organisatoriske prosjekt. Det er svært stor avstand mellom den informasjonen vi får fra hovedstrømsmedia og den vi finner i forskjellige alternative media. Ledelsen i Rødt ser ut til å ha stor tillit til hovedstrømsmedia.

Det er ikke mange Norske alternativer til hovedstrømsmedia i Norge, og de fleste er langt ute til høyre. Ett hederlig unntak er steigan.no. Internasjonalt finnes det flere og en del gode kilder til mer balansert informasjon. En av de jeg vil trekke frem er den geopolitiske podkasten til Alexander Mercouris og The Duran (søk på Youtube), som publiserer jevnt over troverdig informasjon, både fra vestlige, ukrainske og russiske kilder. Det finnes også andre tilsvarende kanaler som gir solid informasjon om hva som foregår i Ukraina, og hva som var forløpet til krigen.

Fra det jeg regner som troverdige kilder, som A. Mercouris, har jeg lært at krigen ikke har bakgrunn i russisk imperialisme, men derimot NATO-ekspansjon og trusler mot øst som er en brikke i USA-imperialismen. Det må legges til her at mange, også vestlige akademiske kilder (f.eks Mearsheimer m.fl.) bekrefter dette. I hovedstrømsmedia, og fra Rødt sentralt blir dette blankt avfeid som russisk propaganda. Dette er problematisk av flere årsaker.

For det første viser dette en manglende forståelse av dagens imperialisme og hva som forårsaker konflikter i verden i dag. Med en slik naiv holdning til hovedstrømsmedia og den rollen den har til å støtte opp om USA-imperialismen, mister Rødt helt sin legitimitet som revolusjonært parti og som motkraft mot imperialismen. I stedet for å bruke dette i kampen mot NATO og NATO-ekspansjon, som kilde til konflikt og ikke fred som hovedstrømsmedia skal ha det til, blir Rødt ganske passive og redde for NATO-kritikk, i frykt for å miste medlemmer og velgere. På den måten kan man si at partileder Moxnes har rett i at det politiske prosjektet til Rødt og steigan.no er uforenelige. Men kort sikt kan dette skaffe Rødt flere medlemmer og velgere, men på sikt er nok ikke dette videre bra for partiet.

For det andre tror jeg mange i Rødt forstår at mye av det som publiseres på steigan.no er bra, men med sterkt press fra hovedstrømsmedia og en aktiv norsk anti-kommunistisk høyre-side, velger man å ta avstand fra venstreradikale alternative media. Høyre-siden velger å bruke splitt og hersk for å svekke det politiske prosjektet Rødt, med steigan.no som agn, og dessverre biter partiledelsen glupsk på. Dette for å fortsatt være et parti i vekst. Dette er opportunisme og vil være ødeleggende for partiet på sikt.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Forrige artikkelKoronahåndteringen svekker lege pasient forholdet
Neste artikkelStans stedfortrederkrigen i Ukraina!

Ingen artikler å vise