Stans stedfortrederkrigen i Ukraina!

0

Russland og Ukraina må gjenoppta fredsforhandlingene.

Av Torgeir Engstad, Tromsø.

Krigståka blokkerer effektivt for en diskusjon på norsk venstreside om hva som kreves for å stanse krigen i Ukraina. I stedet oversvømmes vi daglig av en krigspropaganda i Vest som har et motsatt mål: trappe opp krigen. Norske media, inkludert NRK, er et journalistisk katastrofeområde, mens venstresida langt på vei har blitt et haleheng til krigshaukene som ivrer for at den pågående krigen skal trappes opp og avgjøres på slagmarka. Ingen fred før Russland er nedkjempet og har kapitulert.

Dette innlegget skal diskutere galskapen i en slik politikk og hvorfor ei venstreside må kreve slutt på krigen mellom Ukraina og Russland gjennom politiske forhandlinger og finne kompromisser som er akseptable for begge parter. Det er nesten unødvendig å si at USA og NATO vil motarbeide ei slik fredsløsning.

Fredsløftet som forsvant

I april 2019 fikk Zelensky 73% av stemmene ved presidentvalget i Ukraina. Årsaken til denne brakseieren var først og fremst et løfte om å skape ferd i Ukraina, få slutt på krigen mot Donbas som da hadde vedvart siden 2014. Zelensky gikk raskt fra løftene sine, og blei i stedet et redskap for en krigsbevegelse og ei militær oppbygging som ikke bare skulle knuse all motstand i det russiskvennlige Donetsk og Luhansk, men som også var ment å være en militær trussel mot Russland. Det hele kulminerte med at Zelensky på en sikkerhets- konferanse i München 19. febr 2022 med EU/NATO ønsket seg (sitat): «supply of the latest weapons, machinery and equipment for our army – an army that protects the whole Europe».  Zelensky inntar nå også provokatørens rolle: (sitat): «For eight years, Ukraine has been holding back one of the greatest armies in the world”.

Zelenskys popularitet i Ukraina falt da som en stein fra 73% i juli 2019 til 24.7% i okt 2021 (Focus Ukraine. Minakov Nov 2. 2021).

Hvorfor forrådte Zelensky sitt valgløfte om fred?

Zelenskys møte med krigshaukene i og utafor Ukraina

Etter valget blei Zelensky truet av ultranasjonalistene (inkl Azov) om han fortsatte å forhandle med Putin. Det er sannsynlig at Zelensky ville ha blitt likvidert om han hadde forsøkt å gjennomføre det fredsløftet han hadde gått til valg på. Han ble også motarbeidet av mektige allierte. Professor emeritus Stephen F Cohen (NYU and Princeton), ekspert på nyere russisk historie og i statsvitenskap, uttalte i intervju med Aron Maté (The GrayZone) like etter valget i 2019 at Zelensky aldri ville være i stand til å avslutte krigen med Donbas hvis ikke USA støttet dette.

USA og NATO hadde tross alt bygd opp den krigsmaskinen i Øst-Ukraina som på det tidspunktet hadde tatt livet av rundt 14000 mennesker i Donbas. Videre hadde den samme ultrakonservative høyresida (inkl Azov) og USA sabotert og motarbeidet Minsk-avtalen signert i 2015 av Ukraina, Russland, Frankrike og Tyskland). Skuespilleren Zelensky, som mange karakteriserer som en marionette for langt sterkere bakmenn, hadde kort sagt ingen sjanse til å realisere det fredsløftet han vant valget på. USA ønsket ikke fred i Ukraina, og hadde investert stort i å ruste opp Ukraina etter det kuppet de selv både hadde forberedt og orkestrert i 2013-14. Pentagon hadde i mange år jobbet for alt annet enn fred, nemlig «lethal help to Ukraine», trappe opp utplassering av militære styrker nær Russlands grenser, øke militariseringa i Svartehavet, utplassere atomvåpen nær Russland. Alt dette kan leses i Pentagons eget strategi-dokument RAND Corp.

Innad i Ukraina blir i dag enhver handling som tar sikte på å oppnå fred med sin større nabo, betraktet som landsforræderi. De som ønsker fred blir hardt straffet. Zelensky har støttet nedstengingen av 11 politiske partier, har gitt aksept for fengsling, tortur og likvidering alle som prøver å få til et samarbeid med Russland etter den folkerettsstridige invasjonen. Det samme gjelder menneskerettighetsaktivister, journalister og venstreradikale. (FNs høykommisær).

Ledelsen i Ukraina oppildnet av USA’s økte miltære støtte

Sjefen for Sikkerhets og forsvarsdepartement i Ukraina, Danilov, uttalte mandag 2 mai til Ukrainian News: «Det kan ikke bli noen fredsavtale med Russland. Eneste unntak er at Russland overgir seg». (5)  Presidentens rådgiver, Arestovich, bekrefter at Danilovs uttalelser også uttrykker Zelensky´s syn. En annen ukrainsk toppleder, Budanov, går et hakk videre og sier at krigen kun kan avsluttes på 2 måter, enten ved at Russland deles i 3, eller ved regimeendring med bevart russisk territorium. I sistnevnte tilfelle må den nye lederen i Russland stå fram og erklære at den tapte krigen var resultatet av en syk diktator. Intervjuet er lagt ut på nettet og kan sees på nettstedet SouthFront 6.5.22. I tillegg truer de Ungarn med at de vil bli holdt ansvarlig for ikke å ha sluttet seg til NATO´s krig mot Russland. Hvordan skal man forstå denne nye aggressive retorikken når det bare er uker siden den ukrainske forhandlingsdelegasjonen var nære ved å signere en fredsavtale med Russland som bekreftet at de ikke skulle bli del av NATO og ellers være et nøytralt land. Forklaringen er USA´s og NATO´s stadig mer direkte deltakelse i krigen.

USA og NATO ønsker krig med Russland, ikke fred

Galskapen i det som uttales fra den ukrainske ledelsen må sees i lys av USA´s nye mål med krigen i Ukraina. Den amerikanske forsvarsministeren, Lloyd Austin, sa følgende etter at han og Anthony Blinken hadde møtt Zelensky i Kiev 1. mai: «We want to see Russia weakened to the degree that it can´t do the kinds of things that it has done in invading Ukraine». (Foreign Policy. Intervju med M Hirsch). Dette uttales i etterkant av nye tilleggsbevilgninger til Ukraina på 33 mrd $, dvs Ukrainas totale forsvarsbudsjett x6, som en ekstrabevilgning til Ukraina (Tyler Durden, Zero Hedge 28.04.22). USA lover flystøtte, mer droner, artilleri og armerte kjøretøy. Nettet flommer over av intervju og uttalelser fra amerikanske neo-cons som utdyper hvordan Russland skal tas. Mer og mindre tilfeldig referer jeg et intervju i CBS med tidligere army commander, general Ben Hodges, nå leder for Center for European Policy analysis (CBS 24.04.22).  Han understreker at «we want to win», og at Russland skal verken ha Krim eller Donbas. Derimot skal Russland svekkes slik at verken Georgia, Moldovia eller våre baltiske allierte kan trues.  I nytt intervju med CBS 3.5.22 (etter Blinken/ Lloyds turne i Kiev 1.5) uttaler han at «Ukraine could push Russia back by the end of 2022».  

Han føyer til at det kan ta litt lenger tid når det gjelder Krim og Donbas.  Litt lenger ut i intervjuet demonstrerer han sin store Russland-kunnskap ved å si at Russland er et stort land med rike natur-ressurser, men som har en liten og «unhealthy population», og at Europa må være forberedt på en plutselig kollaps i Russland.

EU´s president, Ursula von der Leyen, presenterte den sjette bølgen av sanksjoner mot Russland 4 mai, nå med et totalforbud av all russisk olje ved utgangen av året, diesel inkludert, og ditto forbud mot 3 russisk eide kringkastere. Hun nytter høvet til å slutte seg til USA´s mål for krigen mot Russland: «We want Ukraine to win this war» (Twitter Web App 4. mai)

Tidligere forsvarsminister i USA, Leon Panetta, sier klart og tydelig at USA er i en proxy-krig med Russland, enten dette blir innrømmet eller ikke. Diplomati fører ingen steds hen uten pressmidler, og det får man ved (sitat) «frankly going in and killing russians». Videre sier han at (sitat) «Putin understands power. He really doesn´t understand diplomacy very much. He understands power» (sitat slutt). (Live on Bloomberg TV, 17. Mars 2022).

Stort klarere er det neppe mulig å uttrykke dette. Ukraina får penger og våpen til å drepe så mange russere som mulig i det som er en proxy-krig.  

Jeg er dessverre redd for at dette reflekterer hvordan svært mange i den anglo-amerikanske makteliten tenker om dagen. Det tidligere målet om maksimal økonomisk skade på Russland suppleres nå med tiltak som er ment å påføre Russland et totalt militært nederlag. Dette er Pentagons nye offisielle politikk. Det bør ikke overraske noen at dette gjenspeiles i en stadig mer aggressiv og rabiat retorikk fra den ukrainske ledelsen. (Danilov, Budanov, Zelensky mfl).

Russland er sterkere enn den vestlige krigspropagandaen vil ha oss til å tro

Skal vi tro den russiske hærledelsen har de til nå satt inn en liten og beskjeden del av sitt totale militærapparat. Om dette skulle være russisk propaganda har Russland uansett slagkraft og våpen til å nedkjempe den ukrainske hæren, med eller uten Vestens støtte. Alt dette vet selvsagt krigshaukene i Washington.

De som måtte tro at Russland snart faller sammen pga den vestlige økonomiske krigføringen med stadig nye sanksjoner, utestenging fra SWIFT, tyveri av 300 mrd russiske Euro m.m- må tro om igjen. Den russiske rubelen er i dag sterkere enn noen gang. Sanksjonen rammer selvsagt Russland, men rammer arbeiderklassen, de fattige, og spesielt det globale sør langt hardere (Lula da Silva, Time 4. mai 2022). Militært kan heller ikke Russland sammenliknes med Serbia og Libya som begge ble bombet sønder og sammen av USA og NATO. USA og Vesten kan derimot hindre ei fredsslutning og forlenge krigen og lidelsene til det ukrainske folket, mens likhaugene i Ukraina vokser. Kyllinghaukene i Washington ønsker seg en langvarig krig for å svekke Russland, ei afghansk hengemyr, og bryr seg mindre om de menneskelige lidelsene som følger av denne krigen.   

Stans krigshandlingene – Nei til imperialistisk innblanding fra USA og NATO

Ei venstreside som ikke går inn for ei umiddelbar fredsløsning gjennom forhandlinger er etter mitt syn et haleheng til den imperialistiske hegemonen som nå trapper opp krigen mot Russland.  De ønsker å vinne denne krigen, ved hjelp av stedfortredere og med EU som aktive krigsdeltakere.  I denne situasjonen burde selvsagt de norske sosialistene stille seg i spissen for en anti-krigsbevegelse, en aktiv fredsbevegelse som krever øyeblikkelig stans i krigshandlingene. Det forutsetter imidlertid at den samme venstresida skjønner hva slags krig dette er. At USA og NATO må ut av krigen, at all våpenhjelp opphører og at Ukraina og Russland setter seg ned ved forhandlingsbordet og fullfører de forhandlingen som var godt i gang, men stoppet av USA som ikke ønsker noen fred med mindre Russland blir alvorlig svekket eller ødelagt. 

Våpen til Ukraina hindrer nå ei mulig fredsløsning. Ukraina og Russland må gjenoppta forhandlingene om ei fredsløsning straks. 

Tromsø 9. mai 2022

Torgeir Engstad

Forrige artikkelRødt sin skepsis til alternative media fører til splittelse og et svekket parti på sikt
Neste artikkelForfølgelsen av Julian Assange