Politisk kvarter og debattkulturen i Norge

0

Av Pål Steigan.

I Politisk kvarter 19. april var det en debatt om Rødts forhold til nettavisa steigan.no og meg som ansvarlig redaktør av avisa som var av en slik art at jeg burde ha vært gitt muligheten til samtidig imøtegåelse.

Jeg opplevde dette som et så opplagt overtramp at jeg anmeldte saka til Pressens faglige utvalg.

Etter dette tok NRKs etikkredaktør og redaktøren for Politisk kvarter kontakt med meg og vi møttes for å drøfte saka. Vi ble svært fort enige, og på bakgrunn av samtalen ble vi enige om at NRK beklager forholdet, og det ble gjort på denne måten:

“I Politisk kvarter den 19. april var det en debatt om partiet Rødts forhold til nettstedet steigan.no. I løpet av sendingen ble det framsatt en rekke påstander om innholdet på steigan.no og redaktør Pål Steigan. Steigan burde fått mulighet til å være til stede og svare på disse påstandene, og vi beklager at dette ikke skjedde.»

Dette er fullstendig tilfredsstillende for meg og steigan.no. Vårt mål var ikke å påføre NRK «ei skrape», men å få aksept for riktige redaksjonelle kjøreregler. Og det har vi nå fått.

Verken redaksjonen i steigan.no eller jeg er redde for kritikk. Kritikk og polemikk hører hjemme i et demokratisk samfunn. Men det er viktig at kritikken og polemikken følger visse etiske normer. Under vaksinekampanjen i Europa har det utviklet seg tendenser i retning av å dele samfunnet i «verdige» og «uverdige», der de siste skulle nektes rettigheter, og i verste fall også demokratiske rettigheter.

Som samfunn bør vi være på vakt mot slike tendenser, og dessuten være på vakt mot scenenekt, sensur og andre angrep på ytringsfrihet og demokrati.

Nettopp fordi jeg sjøl med rette er blitt kritisert for å ha tatt lett på slike spørsmål i vurdering av andre land i fortida, er jeg blitt svært oppmerksom på dette.

Filosofen Einar Øverenget skrev om dette i en kronikk på NRK Ytring, der han advarte mot at det utvikler seg en situasjon med «dem mot oss», og viste da blant annet til den jødiske tenkeren Hannah Arendt som han skrev om i en kronikk i Aftenposten i 2019:

«I en tid da totalitære ideologier angrep det særegne ved mennesket mer systematisk enn noen gang tidligere, sto Hannah Arendt frem som en forsvarer av menneskets frihet og verdighet. Dette forsvaret er fortsatt aktuelt.»

Det å bevare respekten for mennesker, også våre meningsmotstandere, er viktig for å motarbeide totalitære tendenser.

Derfor er jeg svært glad for beklagelsen fra NRK, og frafaller derfor min sak for PFU.

Pål Steigan

Sjefredaktør i steigan.no

Les også: NRK beklager til Pål Steigan og steigan.no

Rødt driver sjølskading

Rødt sin skepsis til alternative media fører til splittelse og et svekket parti på sikt

Forrige artikkelUSA sulter afghanerne til døde
Neste artikkelMangel på antiimperialisme – vår rasistiske blindsone?
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).