Ny studie: Korrelasjon mellom maskebruk og økte dødsrater

0
Fra undergrunnsbanen i London

Ved å bruke data fra 35 land og 602 millioner mennesker, bekrefter fagfellevurdert studie tidligere forskning og advarer om at bruk av ansiktsmasker «kan ha skadelige utilsiktede konsekvenser.» Dette skriver Israel National News.

En ny fagfellevurdert studie med tittelen: «Correlation Between Mask Compliance and COVID-19 Outcomes in Europe» har vist at bruk av ansiktsmasker, selv utbredt, ikke korrelerte med bedre resultater under COVID-epidemien, basert på data fra 35 europeiske land med befolkninger på over én million mennesker hver, som omfatter totalt 602 millioner mennesker.

Det har altså ikke latt seg påvise at selv utbredt bruk av masker har gitt noen positive resultater når det gjelder å svekke epidemien.

Studien bemerket at den gjennomsnittlige andelen av maskebruken i den undersøkte perioden (oktober 2020 til mars 2021) var 60,9 % ± 19,9 %.

Regjeringer og rådgivende organer har anbefalt og ofte gitt påbud om bruk av ansiktsmasker i offentlige rom, og i mange områder gjelder påbudene eller anbefalinger fortsatt, til tross for det faktum, bemerker studien, at randomiserte kontrollerte studier fra før og under epidemien har mislyktes i å vise en fordel ved bruk av slike masker med hensyn til COVID-overføring.

«Positiv korrelasjon mellom maskebruk og tilfeller var ikke statistisk signifikant,» fant studien også, «mens korrelasjonen mellom maskebruk og dødsfall var positiv og signifikant (rho = 0,351, p = 0,039).» Det vil si at mer maskebruk korrelerte med en høyere dødsrate.

Studien brukte en rekke statistiske metoder for å studere korrelasjon, men «ingen av disse testene ga negative korrelasjoner mellom maskebruk og tilfeller/dødsfall … Overraskende nok ble svake positive korrelasjoner observert når overholdelse av maskepåbudet ble plottet mot sykelighet (tilfeller/millioner) eller dødelighet (dødsfall/millioner) i hvert land.»

Studien bemerket også at publikum kan ha fått inntrykk av at masker kan være nyttige på grunn av det faktum at mandater vanligvis ble implementert etter at den første toppen av COVID-tilfeller hadde passert. Imidlertid ble det tydelig at masker faktisk ikke var nyttige senere samme år, da utbredt maskebruk ikke ser ut til å ha dempet alvorlighetsgraden av COVID-bølgen vinteren 2020.

Universell bruk av masker kan ha ført til flere dødsfall

«Videre,» konkluderer studien, «antyder den moderate positive sammenhengen mellom maskebruk og dødsfall i Vest-Europa også at den universelle bruken av masker kan ha hatt skadelige utilsiktede konsekvenser.»

Kommentar:

Denne studien bekrefter for det første at det ikke finnes noe vitenskapelig belegg for at bruka av masker slik det er gjennomført nå i over to år har hatt noe som helst vitenskapelig grunnlag. Dette er vel kjent av norske fagmyndigheter, som for eksempel FHI:

FHI: – Det gjør ingen forskjell på spredning av virus om man bærer maske eller ikke

Does wearing a facemask stop or slow down the spread of respiratory viruses?

«A Cochrane Review shows that compared with no facemask use, wearing a facemask may make little to no difference in how many people that catches a flu‐like illness. It probably makes little to no difference in how many people that have flu confirmed by a laboratory test. Unwanted effects are rarely reported but include discomfort. Furthermore, it may seem that it makes little to no difference what type of facemask is used.»

Så der har vi det, svart på hvitt fra FHI: Det gjør ingen forskjell om man bruker maske eller ikke! Med andre ord: Påbudene er uten vitenskapelig fundament.

Dette visste vi jo fra før.

Helsedirektoratet advarte mot munnbind i 2009.

En fagfellevurdert studie publisert på bmj.com viser at flere tidligere undersøkelser og også undersøkelser i 2020 viser at:

«The evidence is not sufficiently strong to support the widespread use of facemasks as a protective measure against covid-19”

Tjenestemenn fra Verdens helseorganisasjon sa mandag 30. mars 2020 at de fortsatt anbefaler folk å ikke bruke ansiktsmasker med mindre de er syke av Covid-19 eller tar seg av en som er syk. Kilde: CNN.

«Det finnes ingen spesifikke bevis som tyder på at bruk av masker i masseomfang i befollkningen har noen potensiell fordel. Det er faktisk noen bevis som antyder det motsatte fordi man bruker maskene feil eller håndterer dem feil,» sier Dr. Mike Ryan, administrerende direktør for WHO health emergencies program, på en mediebriefing i Genève, Sveits

Les: Stor dansk studie kan ikke bekrefte at munnbind beskytter mot smitte

Korrelasjon mellom maskebruk og økte dødsrater?

Den siterte undersøkelsen sier altså at det finnes en korrelasjon mellom maskebruk og økte dødsrater. Det kan være tilfelle, gitt at maskene samler både virus og bakterier og gir dårligere pustekvalitet og redusert oksygenopptak. Det trengs imidlertid flere studier før man trekker en endelig konklusjon.

Men konklusjoner må trekkes. Myndigheter over hele verden har gjennom bruk av til dels diktatoriske og til dels drakoniske «tiltak» gjennomført verdenshistoriens største eksperiment mot menneskeheten. Dette har også vært verdenshistoriens mest kostbare eksperiment. Om ikke annet må man sørge for at dette enorme eksperimentet granskes vitenskapelig og ærlig, slik at det går an å lære av det.

I Norge er partiet Rødt det eneste partiet som har som offisiell linje at kritikk av maskebruken «undergraver smittevernet»:

Moxnes sier til VG:

Rødt jobber konsekvent for en rettferdig krisepolitikk og en velferdsstat som er sterk nok til å ta vare på liv og helse, mens Steigan.no beskriver bruken av munnbind som «det synlige tegnet på underkastelse og et verktøy for å opprettholde frykten, ødelegge de sosiale relasjonene mellom folk, oppløse det menneskelige kollektivet og gjøre oss til zombier som lyder vær minste ordre fra øvrigheta.» Å spre konspirasjonsteorier som undergraver smittevernet i en dødelig pandemi handler ikke om «meningsmangfold», men er en dypt uansvarlig og hensynsløs metode for å skaffe seg en følgerskare

Forrige artikkelFremveksten av den Nye Normalen-riket
Neste artikkelPlanet Lockdown dokumentar om den globale nedstengninga