Advokat Morset: «Visste at koronahotell var klin kokos, men det er sterkt å få det svart på hvitt»

0
Foto: Avinor Oslo lufthavn / Espen Solli

Tirsdag 26. april la leder for Koronakommisjonen Egil Matsen fram kommisjonens andre rapport om coronahåndteringen.

Rapporten tok for seg perioden fram til 31. oktober, og dermed tiltakene den daværende regjeringen med Erna Solberg i spissen håndterte. Likevel var det nåværende statsminister Jonas Gahr Støre som var til stede i marmorhallen for å motta rapporten.

– Jeg visste jo at det var så kokos, men det er likevel oppsiktsvekkende å få det svart på hvitt, sier advokat Helge Morset, til Dagbladet.

Advokat Morset er leder for coronautvalget til Den internasjonale juristkommisjon avdeling Norge (ICJ Norge), og har engasjert seg i hvorvidt enkelte coronatiltak var juridisk innenfor eller ikke.

Lovavdelingen advarte mot forskriftene

I Koronakommisjonens andre rapport står det følgende (side 196):

Notatet om karantenehotell utløste reaksjoner fra flere departementer, ikke minst fra lovavdelingen
i JD som stilte spørsmål ved lovgrunnlaget og var skeptisk til prosessen:
Det er grunn til å være svært kritisk til prosessen. Sentrale og inngripende tiltak foreslås uten at andre departementer enn HOD har vært involvert, og uten mulighet for skriftlige merknader. Det er særlig grunn til å nevne konklusjonspunkt 1 og 2 i notatet om endring i covid-19 forskriften med krav om negativ test før ankomst til Norge og krav om ti dagers opphold på karantenehotell med krav om testing i karanteneperioden.
Til tross for at det foreslås slike inngripende tiltak, er det liten grad omtalt hva som kan være aktuelle hjemler for tiltakene. Notatene gir begrenset veiledning for å kunne ta stilling til om tiltakene kan innføres uten lovendring.
Lovavdelingen skrev avslutningsvis:

Samlet vil vi fraråde at beslutningen treffes med det grunnlaget som nå foreligger. Det bør
heller – om det er aktuelt – konkluderes med at spørsmålet om pålagt bruk av karantenehotell utredes med sikte på beslutning om kort tid, og at både HMIN og JMIN er involvert i denne vurderingen.

Innvandringsavdelingen i JD kom med tilsvarende kritiske merknader som lovavdelingen. Også de pekte på usikkerheten knyttet til lovgrunnlaget for tiltakene, at begrunnelsen framsto som svak, og at ordningene ikke var vurdert opp mot Norges internasjonale forpliktelser.

– Jeg syntes det er oppsiktsvekkende at man har tatt så lett på så ekstremt inngripende tiltak. Friske mennesker som ikke har gjort noe annet enn å reise til utlandet, blir internert på karantenehotell.

Advokaten sier til Dagbladet at det også bør problematiseres at myndighetene skulle vurdere hvem som hadde gode eller dårlige grunner for å reise.

Spesielt én ting i rapporten reagerer advokat Morset ekstra sterkt på.

– Noe av det groveste med hele rapporten er en uttalelse om at det ikke er vits å ta opp kampen mot tiltakene da Helse- og omsorgsdepartementet kommer til å få gjennomslag uansett, sier advokaten.

Karantenehotell: Internering som straff uten forbrytelse

Professor Janne Haaland Matlary skriver i Aftenposten at «Rettsstaten Norge internerer egne borgere. Det er uakseptabelt.» Matlary skriver:

«Karantenehotell gjør reisende til innsatte. Hotellpersonell og vektere blir fangevoktere.» Det skriver jurister, leger og psykolog i en felles kronikk i Aftenposten 30. mars.

De peker på det totalt uakseptable ved dagens regime for å stoppe importsmitte, nemlig at hensikten ikke er smittevern, men straff.

Om hensikten med det såkalte hotelloppholdet på Gardermoen var smittevern, kan man ikke skille mellom «nødvendige» og «unødvendige» reiser. Smitten spør ikke om du er på en «nødvendig» reise.

Internerer egne borgere

Regjeringen avslører sin hensikt med ordningen ved denne distinksjonen. Hadde dette vært smittevernmotivert, måtte absolutt alle på dette «hotelloppholdet».

Og her er det graverende: Rettsstaten Norge internerer nå egne borgere. De tvinges til å bo på hotell i 10 dager og sågar å betale for oppholdet selv.

– Karantenehotell gjør reisende til innsatte. Hotellpersonell og vektere blir fangevoktere.

Les også: Advokatforeningen: – Karantenehotell innebærer en faktisk internering av personer ved ankomst til Norge

Advokatforeningen sier i klartekst at det faktisk dreier seg om internering, og at det bryter med helt grunnleggende rettigheter:

«En ordning med karantenehotell er et svært inngripende tiltak for innreisende idet det innebærer en faktisk internering av personer ved ankomst til Norge, og bryter med helt grunnleggende rettigheter som retten til bevegelsesfrihet, privatliv og familieliv. (Vår uth. red.)

Hva var opposisjonens holdning til såkalte karantenehotell?

«I fem timer ble jeg behandlet som en kriminellskrev musikeren Ane Marthe Sørlien Holen i en artikkel i Minerva. Den er også publisert på TV2s nettsider. Det handler om internering på såkalte «karantenehotell».

På bakgrunn av dette sendte vi følgende brev til opposisjonslederne på Stortinget:

Spørsmål til partilederen:

Vi håper at du kan være så vennlig å lese denne artikkelen i Minerva:

Et fryktelig usympatisk dårlig bilde av Norge

Godtar ditt parti den ulovlige og uverdige praksisen med internering på såkalte karantenehoteller, eller vil dere ta noe initiativ til å få slutt på den?

Vi har sendt likelydende spørsmål til alle partilederne i opposisjonspartiene, og vi tar sikte på å publisere deres svar torsdag morgen.

Vennlig hilsen

Pål Steigan

Sjefredaktør for steigan.no

Vi lovte at partienes svar skulle bli publisert i dag, torsdag 3. juni. Vi har bare fått ett svar, nemlig fra SVs Nicholas Wilkinson. Han svarer:

Vi mener det er svært viktig å trygge folk, og ser at ordningen med karantenehotell har vært en del av denne løsningen.

Partiet Rødt svarte aldri

SV var det eneste partiet som verdiget oss et svar. Fra stortingsgruppa til Rødt kom det ikke ett ord. Vi må tolke det som at Rødt støttet regjeringas forskrifter for karantenehotell.

For dem må det være ytterst pinlig når det nå viser seg for all verden hvor dårlig begrunnet dette ekstreme tiltaket var og hvor stor motstand det var mot det internt i byråkratiet.

Også mediene burde gå i seg sjøl

De aller fleste hovedstrømsmediene har stått i stram giv akt som mikrofonstativ for myndighetene uansett hva slags absurde «tiltak» de til enhver tid har funnet på. Også for våre ærede kolleger burde det være en stund for ettertanke.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelMobiltelefonene til Spanias president og forsvarsminister avlyttet av det israelske Pegasus-systemet
Neste artikkelAdvokat Reiner Füllmich: Crimes Against Humanity Tour