Advokatforeningen: – Karantenehotell innebærer en faktisk internering av personer ved ankomst til Norge

6
Illustrasjon: Shutterstock

Regjeringa sendte ut på høring en forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene den 25. november 2020. Høringsfristen var satt til 27. november. Uansett sak er dette en ekstremt kort frist, og i en så alvorlig sak som dette må det sies at fristen må være ulovlig kort.

For kort høringsfrist

I sitt høringssvar reagerer også Advokatforeningen på den korte høringsfristen og skriver:

«Advokatforeningen vil fremheve at det er uheldig at høringsinstansene får så kort tid til å inngi høringssvar. Ikke minst gjelder dette når pandemien som sådan ikke lenger er en ny situasjon. Vi er nå i en slik fase av pandemien at høringsinstansene må kunne forvente å få mer enn noen få timers frist til å kommentere lovgivning som vil gjennomføre strenge restriksjoner på bevegelsesfriheten til innreisende til landet. Slike forslag reiser viktige spørsmål, både av teknisk og prinsipiell art.»

Et svært inngripende tiltak

Advokatforeningen skriver at regjeringas forslag er «et svært inngripende tiltak»:

«En lovbestemmelse som ikke er formet som et påbud, men som pålegger karantenehotell ved innreise, med underliggende forskriftsbestemmelser som pålegger innreisende en plikt til betalt opphold på karantenehotell, er et svært inngripende tiltak fra myndighetenes side, som stiller krav om særlig presisjon i forbindelse med lovkravet. Den foreslått lovhjemmel er etter Advokatforeningens syn ikke tilstrekkelig klar.»

Internering av folk ved ankomst til Norge

Advokatforeningen sier ikke rett ut at begrepet «karantenehotell» er nytale, men sier i klartekst at det faktisk dreier seg om internering, og at det bryter med helt grunnleggende rettigheter:

«En ordning med karantenehotell er et svært inngripende tiltak for innreisende idet det innebærer en faktisk internering av personer ved ankomst til Norge, og bryter med helt grunnleggende rettigheter som retten til bevegelsesfrihet, privatliv og familieliv. (Vår uth. red.) Det er av den grunn viktig at Stortinget før vedtagelsen av en mer permanent regel om en interneringsordning for innreisende, tydeliggjør lovkravet. Noen nærliggende spørsmål er: Innebærer lovkravet et påbud om frihetsberøvelse eller ikke? Fattes vedtak, og i så fall av hvem? Om opphold i karantenehotellet ikke er et påbud; er det da mulig å straffeforfølge for unnlatt bruk av karantenehotellet? Hvilke konsekvenser vil det å unnlate å benytte karantenehotellet ha?»

Vil regjeringa endre loven via forskrift?

Advokatforeningen viser også til høringssvaret til Hans Petter Graver, professor dr. juris, UiO. Der skriver han blant annet at det at regjeringen nå legger frem forslag til en fullmaktsbestemmelse istedenfor å legge frem selve ordningen som lovforslag, kan i realiteten innebære en endring av innholdet i smittevernloven § 7-12:

«Dette innebærer at dersom regjeringen legger frem forslag til en fullmaktsbestemmelse i stedet for å legge frem bestemmelsene som lovforslag, legger den i realiteten frem et forslag som endrer innholdet av smittevernloven § 7-12. Etter mitt syn er det prinsipielt sett problematisk at regjeringen foreslår å endre på de grunnleggende spillereglene midt under en pågående kritisk situasjon. (Vår uth. red.) Generelt sett er dette en dårlig ide. De reglene vi har for å håndtere akutte situasjoner er gitt under rolige forhold og etter en ordinær lovbehandling med offentlig utredning, bred høring med vanlige høringsfrister og vanlig lovbehandling i Stortinget. Nå foreslås en endring av dette, under et sterkt tidspress, uten en forutgående utredning og med svært knappe frister og mulighet til å overskue konsekvenser. Til dette kommer at forslaget er vidtgående, idet det ikke bare innebærer hjemmel til et inngrep i grunnleggende rettigheter, men også inneholder en fullmakt til å fravike forvaltningslovens saksbehandlingsregler, som skal vareta enkeltpersoners rettssikkerhet i enkeltsaker

Krever at forslaget trekkes

Advokatforeningen kokluderer med at regjeringas forslag må trekkes:

«Basert på uklarhetene ved det oversendte forslaget ber vi om at dette lovforslaget trekkes og at ordningen med midlertidig karantenehotell avvikles. I stedet anbefaler vi at karanteneplikten pålegges gjennomført på eget valgt sted.»

Kommentar: Typisk for regjeringas koronaregime

Det at regjeringa nå innfører tvungen internering via en forskrift som med en høringsfrist på under 48 timer føyer seg inn i det lovløse og grunnlovsstridige regimet som Erna Solberg og hennes nærmeste krets har utøvd siden 12. mars. Vidtrekkende inngrep i grunnlovsfestede rettigheter blir gjennomført uten stortingsbehandling, og det samme gjelder grove inngrep i den personlige friheten. En liten junta bestående av Erna Solberg, Bent Høie, Bjørn Guldvog og Espen Nakstad styrer landet via pressekonferanser, dekreter og tiltak. Dette er naturligvis helt uholdbart, og det er svært viktig at folk som Hans Petter Graver, Jon Wessel-Aas og Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith setter ned foten.

Men hvor er partilederne, hvor er venstresida, hvor er masseorganisasjonene? Godtar dere et slikt regime som kan innføre tvungen internering ved et skuldertrekk?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Slangen Slangen says:

  Aldri har landet hatt ein så mektig og diktatorisk mindretallsregjering som kaster ut milliarder i eit omfang ingen har sett før. Aldri har Stortinget hatt ein meir tafatt fleirtallsopposisjon som nøyer seg med nokre påpluss her og der. Aldri har media så ivrig einsretta og hjernevaska folket i pakt med makta. Er vi blitt zombier? Og vaksinen gjev truleg ikkje immunitet? Kvifor stolar du på desse tv-fjesa? Poserande snakkehovud som tek pengane dine, stenger jobben din og dikterer korleis du skal te deg i heimen din. Får du aldri nok?

 2. Ja , det er internering av norske borgere som de må betale for selv…Når i historien har det hendt at en må betale for internering ?? Meg bekjent har jeg aldri hørt om noe sånt . Men hva finner en ikke på i ‘verdens beste land’ ? Men de har jo helgardert seg slik at ingen skal komme og si at de er rasister…for flyktninger og asylsøkere har unntak . Hva i all verden ? Jeg trodde at Europa skulle bli ‘festung Europa’ med fri flyt mellom landene . Nå viser det seg at flyten kommer fra andre kontinent . NEI , hvis lova var rett så skulle NORSKE STATSBORGERE , enten de er bosatt her eller der , ha fritak for dette absurde påfunnet med hotell karantene !!

 3. Avatar for Bayfront Bayfront says:

  Husker jeg ikke helt feil så har vel denne pandemien ikke vært helt ukjendt i minst 9-10 måneder. Spanskesyken har vel heller ikke vært ukjendt de siste 100 årene, og Svartedauden er vel ikke helt glemt historie. I mellemtiden har det vel også vært tilløp til både virus og bakteriespredning. Mye tyder vel igjen på at “Norge er best i klassen med å komme inn for sent til timene”.

 4. Det begynner vel så smått å gå opp for jødene om hvor ekstremt heldige de var som kom til dekket bord, gratis kost og losji samt helsehjelp, ofte i flere år. :slight_smile:

  Her hos diktator Erna i Smørbergregimet må folk betale alt dette selv.

  Så når vil psykopatene gi makten fra seg samt gi oss friheten tilbake ?
  Svaret er så klart aldri, aldri til noen tider på noen steder har psykopater gitt fra seg makt frivillig som de har kuppet.

  Folk må gi faen i å teste seg, om ikke så vil “pandemien” var i 1000 år. Skammen ligger i testen.

  Opprinnelig måtte tre forskjellige gener påvises for at en skulle teste positivt for SARS-CoV-2 viruset. Men fra april av ser dette ut til å ha blitt endret i Italia etter en anbefaling av WHO. Siden den tid har det vært tilstrekkelig at ett bestemt gen blir identifisert, og dette gjør at testen også slår ut positivt for mange andre virus. Da den italienske professoren Stefano Scoglio nylig oppdaget dette, kalte han det for en ren svindel.Det er grunn til å tro at testene gjennomføres på samme måte i Norge. For på Folkehelseinstituttets nettside står det:“Følgende er av Helse- og omsorgsdepartementet angitt som COVID-19 relaterte prøvesvar:
  SARS-CoV-2
  SARS-CoV-2-antistoffer
  Influensa A/Influensa B
  Parainfluensavirus
  RS-virus
  Humant metapneumovirus
  Adenovirus
  Rhinovirus
  Mycoplasma pneunomie
  Chlamydia pneunomie
  Boredetella pertussis (kikhoste)”

  Slutt del 1

 5. Del 2.
  Når avisene daglig rapporterer om 400 -500 nye tilfeller av coronasmitte, vil dette normalt oppfattes som at det er SARS-CoV-2 viruset som har blitt påvist. Men når man ikke tester spesifikt for dette viruset, er det jo både uredelig og misvisende å presentere ferske statistikker over testresultater på avisenes forsider. Disse statistikkene ledsages også ofte av fete overskrifter som har til hensikt å skape frykt i befolkningen. Men det er jo ikke spesielt oppsiktsvekkende at folk blir forkjølet eller får influensa om vinteren.
  På samme tid registrerer vi noen underlige sammentreff. Influensa ser ut til å ha forsvunnet! Hmmm… Lurer på hva som kan være grunnen til det? Vi påstås også å være midt inne i en pandemi uten at vi kan registrere noen overdødelighet i befolkningen.
  Kan det være at den farmasøytiske industrien, som har stor innflytelse i WHO, også dirigerer denne organisasjonens anbefalinger? “Pandemien” var nok over i mai/juni, men vaksinene, som den farmasøytiske industrien ser for seg at de kan tjene mer enn 1000 milliarder dollar på, var jo ikke klare da. Så derfor forsøker man på kunstig vis å holde liv i plandemien ved å endre på testkriteriene.
  Statistikkene over antall smittede manipuleres også ved å bruke 40 sykluser når man anvender den såkalte PCR-testen. Vitenskapelige undersøkelser tyder på at mer enn 95% av positive testresultater er falske allerede ved 35 sykluser. Ved 40 sykluser, som det er vanlig å bruke i Norge, vil andelen falsk positive testresultater være enda høyere enn dette.
  Denne praksisen fører naturlig nok til at statistikkene over antallet COVID-19 døde også er misvisende. Mange har nok dødd av andre årsaker, men blitt tellet med i statistikkene over COVID-19 dødsfall etter at det f.eks. har blitt funnet virusrester etter en gammel forkjølelse.
  Dette handler selvsagt ikke bare om salg av vaksiner. Når nesten alle regjeringer nå ser ut til å følge samme script, er det mye større ting på gang enn det. RG

 6. Det man burde gjøre var å gå til massesøksmål. De bryter lovene over en lav sko for en sykdom som ifølge uavhenging forskning og statistisk data som er offentlig tilgjengelig, ikke værre en litt over middels vanlig influesa. Vi stenger jo ikke ned verden hvar gang vi får en influensa epidemi…

  Problemet er at det er en liten kjerne med fanatiske eksperter som i lang lang tid har vert besatt av tanken på at de en dag vil komme en farlig pandemi. De tror nå helt å holdtent at dette er dommedag grunnet de har mistet all objekivitet grunnet de har hold på med dette og ventet for lenge på at det skulle skje.

  Samme er me klima hysteriet…

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere