– Karantenehotell gjør reisende til innsatte. Hotellpersonell og vektere blir fangevoktere.

0
Foto: Shutterstock

«Myndighetene hevder at karantenehotell er et smitteverntiltak, men det har mer karakter av straff.

Reglene skiller mellom dem som foretar «nødvendige» og «unødvendige» reiser, men viruset skiller ikke på reisens formål. Begrunnelsen for reglene er ikke at de som har reist for visse formål, trenger en annen type behandling enn andre. Begrunnelsen er å få folk til å la være å foreta reiser som myndighetene mener er unødvendige.«

Dette skriver fire leger, to jurister og en psykolog i en kronikk i Aftenposten 29. mars 2021. De sju forfatterne er: Michael Bretthauer, lege, Hans Petter Graver, jurist, Lise Helsingen, lege, Mette Kalager, lege, Hedvig Montgomery, psykolog, Anna Nylund, jurist, Magnus Løberg, lege og Kristin Bergtora Sandvik, jurist. De skriver videre:

Justisministeren så godt som innrømmet dette da hun la frem reglene på en pressekonferanse, uten at dette var blant de tiltakene Helsedirektoratet hadde anbefalt to dager tidligere. Her sa hun:

«Vi nærmer oss påsken, en høytid hvor mange pleier å reise til utlandet på ferie. Slik blir det ikke i år, og jeg vil sterkt anbefale alle om å holde seg i Norge, med mindre det er strengt nødvendig å reise. For dem som allikevel velger å reise utenlands, ønsker vi strengere kontroll av gjennomføringen av karantenen. Derfor endrer vi nå regelverket.»

Regelverket gjør reisende til innsatte og hotellpersonell og vektere til fangevoktere.

Forholdene på karantenehotell

Flere har inngående beskrevet forholdene på karantenehotellene, som ligner internering mer enn et hotell. Folk opplever å bli beordret hit og dit – som om de var «i fengsel». Dørene låses ved midnatt. Det rapporteres at «vaktene fører logg over når folk går inn og ut av hotellet», og man blir truet med politi om man er ute i mer enn to timer.

Ansatte i kommunen og på hotellet har oppgaver som ligner oppgavene til fengselsansatte og politi. Samtidig meldes det paradoksalt nok om at det er fysisk umulig å overholde avstandskrav.

Disse beskrivelsene styrker oppfatningen om at karantenehotellet ikke først og fremst er et smitteverntiltak, men heller en sanksjon for å sørge for at folk ikke reiser til utlandet.

Karantenehotell har fint lite med hotell å gjøre. Det er et sterkt tap av kontroll og en sterk begrensning av livsutfoldelse.

Kommentar:

Les også: Advokatforeningen: – Karantenehotell innebærer en faktisk internering av personer ved ankomst til Norge

Regjeringa sendte ut på høring en forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene den 25. november 2020. Høringsfristen var satt til 27. november. Uansett sak er dette en ekstremt kort frist, og i en så alvorlig sak som dette må det sies at fristen må være ulovlig kort.

Et svært inngripende tiltak

Advokatforeningen skriver at regjeringas forslag er «et svært inngripende tiltak»:

«En lovbestemmelse som ikke er formet som et påbud, men som pålegger karantenehotell ved innreise, med underliggende forskriftsbestemmelser som pålegger innreisende en plikt til betalt opphold på karantenehotell, er et svært inngripende tiltak fra myndighetenes side, som stiller krav om særlig presisjon i forbindelse med lovkravet. Den foreslått lovhjemmel er etter Advokatforeningens syn ikke tilstrekkelig klar.»

Internering av folk ved ankomst til Norge

Advokatforeningen sier ikke rett ut at begrepet «karantenehotell» er nytale, men sier i klartekst at det faktisk dreier seg om internering, og at det bryter med helt grunnleggende rettigheter:

«En ordning med karantenehotell er et svært inngripende tiltak for innreisende idet det innebærer en faktisk internering av personer ved ankomst til Norge, og bryter med helt grunnleggende rettigheter som retten til bevegelsesfrihet, privatliv og familieliv. (Vår uth. red.) Det er av den grunn viktig at Stortinget før vedtagelsen av en mer permanent regel om en interneringsordning for innreisende, tydeliggjør lovkravet. Noen nærliggende spørsmål er: Innebærer lovkravet et påbud om frihetsberøvelse eller ikke? Fattes vedtak, og i så fall av hvem? Om opphold i karantenehotellet ikke er et påbud; er det da mulig å straffeforfølge for unnlatt bruk av karantenehotellet? Hvilke konsekvenser vil det å unnlate å benytte karantenehotellet ha?»

Spørsmål: Finnes det opposisjonspartier i Norge? Hva mener i så fall disse om å gjøre reisende til innsatte og hotellpersonell til fangevoktere?

Forrige artikkelMoralisten Biden er i gang: Skjerper konfliktene
Neste artikkelElektrifiseringshysteriet – overdrivelser som må dempes