Regjeringas lovavdeling var sterkt kritisk til karantenehotellforslaget

0
Foto: Avinor Oslo lufthavn / Espen Solli

I et såkalt R-notat datert 3. november 2020 foreslo helse- og omsorgsministeren at det skulle innføres nye og strengere tiltak på grensene, inkludert plikt til å bo på karantenehotell, skriver Rett24.no.

Da Koronakommisjonen la frem sin andre rapport tirsdag, fremkom det at dette forslaget møtte kritikk fra en rekke instanser i regjeringsapparatet, ikke minst fra Lovavdelingen, som stilte spørsmål ved lovgrunnlaget. På ettermiddagen 3. november skrev Lovavdelingen:

«Det er grunn til å være svært kritisk til prosessen. Sentrale og inngripende tiltak foreslås uten at andre departementer enn HOD har vært involvert, og uten mulighet for skriftlige merknader. Det er særlig grunn til å nevne konklusjonspunkt 1 og 2 i notatet om endring i covid-19 forskriften med krav om negativ test før ankomst til Norge og krav om ti dagers opphold på karantenehotell med krav om testing i karanteneperioden.

Til tross for at det foreslås slike inngripende tiltak, er det liten grad omtalt hva som kan være aktuelle hjemler for tiltakene. Notatene gir begrenset veiledning for å kunne ta stilling til om tiltakene kan innføres uten lovendring.»

Departementsråden frarådet

Lovavdelingen skrev videre:

«Samlet vil vi fraråde at beslutningen treffes med det grunnlaget som nå foreligger. Det bør heller – om det er aktuelt – konkluderes med at spørsmålet om pålagt bruk av karantenehotell utredes med sikte på beslutning om kort tid, og at både HMIN og JMIN er involvert i denne vurderingen.»

HMIN og JMIN er i denne sammenheng helseminister og justisminister.

Kommentar: Både Advokatforeningen og vi advarte mot karantenehotell

I sitt høringssvar på regjeringas forslag om karantenehotell skrev Advokatforeningen:

Et svært inngripende tiltak

Advokatforeningen skriver at regjeringas forslag er «et svært inngripende tiltak»:

«En lovbestemmelse som ikke er formet som et påbud, men som pålegger karantenehotell ved innreise, med underliggende forskriftsbestemmelser som pålegger innreisende en plikt til betalt opphold på karantenehotell, er et svært inngripende tiltak fra myndighetenes side, som stiller krav om særlig presisjon i forbindelse med lovkravet. Den foreslått lovhjemmel er etter Advokatforeningens syn ikke tilstrekkelig klar.»

Internering av folk ved ankomst til Norge

Advokatforeningen sier ikke rett ut at begrepet «karantenehotell» er nytale, men sier i klartekst at det faktisk dreier seg om internering, og at det bryter med helt grunnleggende rettigheter:

«En ordning med karantenehotell er et svært inngripende tiltak for innreisende idet det innebærer en faktisk internering av personer ved ankomst til Norge, og bryter med helt grunnleggende rettigheter som retten til bevegelsesfrihet, privatliv og familieliv. (Vår uth. red.) Det er av den grunn viktig at Stortinget før vedtagelsen av en mer permanent regel om en interneringsordning for innreisende, tydeliggjør lovkravet. Noen nærliggende spørsmål er: Innebærer lovkravet et påbud om frihetsberøvelse eller ikke? Fattes vedtak, og i så fall av hvem? Om opphold i karantenehotellet ikke er et påbud; er det da mulig å straffeforfølge for unnlatt bruk av karantenehotellet? Hvilke konsekvenser vil det å unnlate å benytte karantenehotellet ha?»

Advokatforeningen konkluderer med at regjeringas forslag må trekkes:

«Basert på uklarhetene ved det oversendte forslaget ber vi om at dette lovforslaget trekkes og at ordningen med midlertidig karantenehotell avvikles. I stedet anbefaler vi at karanteneplikten pålegges gjennomført på eget valgt sted.»

Les også: Karantenehotell: Internering som straff uten forbrytelse

«I fem timer ble jeg behandlet som en kriminellskrev musikeren Ane Marthe Sørlien Holen i en artikkel i Minerva. Den er også publisert på TV2s nettsider. Det handler om internering på såkalte «karantenehotell».

Vi tok opp dette i artikkelen Internering i «karantenehotellene» har mer preg av straff enn av smittevern.

På bakgrunn av dette sendte vi følgende brev til opposisjonslederne på Stortinget:

Spørsmål til partilederen:

Vi håper at du kan være så vennlig å lese denne artikkelen i Minerva:

Et fryktelig usympatisk dårlig bilde av Norge

Godtar ditt parti den ulovlige og uverdige praksisen med internering på såkalte karantenehoteller, eller vil dere ta noe initiativ til å få slutt på den?

Vi har sendt likelydende spørsmål til alle partilederne i opposisjonspartiene, og vi tar sikte på å publisere deres svar torsdag morgen.

Vennlig hilsen

Pål Steigan

Sjefredaktør for steigan.no

Vi fikk bare ett svar, nemlig fra SVs Nicholas Wilkinson. Han støttet karantenehotell «som en del av løsningen», men kritiserte at det ikke var forankret i Stortinget sa at SV var bekymret for tilstanden på karantenehotellene.

Fra Rødt hørte vi ingenting. Betyr det at partiet støttet regjeringas forslag?

Forrige artikkelSkjønner Kjelsberg og Pryneid Hansen hva de sjøl sier?
Neste artikkelHvis man ikke forstår imperialismen kan man ikke utvikle en riktig politikk