Prisen på litium ni ganger så høy som i fjor – USA svært avhengig av import av mineraler

0
Bolivia har verdens største forekomster av litium, et strategisk råstoff. Foto: Shutterstock

Etterspørselen fra produsenter av elektriske kjøretøy, andre sektorer kan overstige påviste kobolt-, litium-, nikkel-, krom-, sinkreserver, sier analytikere ifølge The Epoch Times.

Biden-administrasjonen har proklamert at den skal gjennomføre en overgang fra fossilt brensel til alternativer energikilder, men det kan bli vanskelig å skaffe kritiske mineraler, heter det i en tenketankanalyse. Mange av disse mineralene blir dessuten utvunnet og behandlet av Kina.

«Kina er den dominerende leverandøren av flere kritiske mineraler og vil sannsynligvis forbli det. Når det gjelder mineraler som det ikke leverer – som kobolt – har Kina nesten monopolistisk kontroll over raffineringskapasiteten gjennom sine statseide foretak,» heter det i marsrapporten, som ble skrevet av Phil Rossetti og George David Banks for Citizens for Responsible Energy Solutions (CRES) Forum. Den anslåtte etterspørselen kan kreve mer av noen mineraler enn det som finnes i totale reserver.

«I økende grad stiller forskere spørsmål ved mineralkravene som vil være nødvendig for å nå 100 [prosent] fornybar energi» heter det i CRES Forums analyse.

Advarselen kommer på et avgjørende tidspunkt for globale mineralmarkeder: referanseprisene på litium , litiumkarbonat og litiumhydroksid har økt raskt de siste månedene, som beskrevet i Benchmark Minerals.

For eksempel har referanseprisen på litium økt mer enn nidoblet til 1045,90 per tonn i mars 2022, fra å ligge på bare 115,80 per tonn i september 2020.

I dollar ble det angivelig handlet med litiumkarbonat av batterikvalitet rundt 76 700 dollar per tonn i mars 2022, opp fra 13 400 dollar per tonn i mars 2022.

EU: Vi står overfor ei litiumkrise

Euronews skriver at internasjonal økonomi står overfor ei litiumbateri-krise.

Dessuten er ikke litium så miljøvennlig at det gjør noe. South America’s ‘lithium fields’ reveal the dark side of our electric future. For å produsere ett tonn litium går det med hele 2,2 millioner tonn vann. I en verden med økende vannkrise er det ikke noe ubetydelig probem.

Forrige artikkelDet militærindustrielle farmasøytiske komplekset
Neste artikkelTysk økonomi vil få en «djup nedgang» hvis all gass fra Russland stoppes