Tysk økonomi vil få en «djup nedgang» hvis all gass fra Russland stoppes

0

Tyske forskere advarer mot svært alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser dersom all gass fra Russland stanses. Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) har beregnet ulike scenarier i en publikasjon som kom tirsdag 12. april 2022. Instituttet står nær fagbevegelsen og finansieres av Hans-Böckler-Stiftung. Det er Frankfurter Allgemeine Zeitung som skriver dette. Rapporten er også omtalt i Financial Times.

Forutsatt at energikostnadene vil stige kraftig , vil det være «en nedgang i bruttonasjonalproduktet på mer enn 4 prosent sammenlignet med referansebanen,» ifølge analysen. I et annet scenario, der energikostnadene øker enda mer som følge av leveringsstopp, ser forskerne en «nedgang i bruttonasjonalproduktet på mer enn 6 prosent for 2022».

Forskerne understreker at den beregningsmodellen de har brukt inneholder store usikkerhetsmomenter. Det gjør sannelig den internasjonale situasjonen også. Men beregningene roper et kraftig varsku til tyske politikere mot å ta lett på problemet med svikt i energiforsyninga.

En full EU-embargo ville fære til en nedgang i tysk økonomi på 2,2 prosent neste år og utslette minst 400.000 jobber, ifølge beregningene. Beregningene gir støtte til dem i forbundskansler Olaf Scholtz’ regjering som ikke ønsker en umiddelbar stans i gassimporten fra Russland.

EU vedtok i forrige uke totalforbud mot import av russisk kull.

Lockdownpolitikken førte til en økonomisk nedgang i Tyskland på 4,6%, og nå kommer følgene av sanksjonspolitikken på toppen av det. Det er ikke vanskelig å slå fast at det blir en svært høy pris å betale for den tyske arbeiderklasse og småborgerskapet.

Det akkumulerte tapet gjennom 2022 og 2023 vil bli 6,5% eller 220 milliarder EU, sier Stefan Kooths, som er visepresident for Kiel Institute for the World Economy.

En meningsmåling fra Allensbach Institute sier at 30% av tyskerne likevel vil gå inn for full stopp for gassimport fra Russland og 24% støtter utsagnet «vi vil fryse for frihet».

Fryse skal de nå få, men regn ikke med noen frihet. Stedfortrederkrigen mellom USA og Russland med Ukraina som slagmark kommer til å koste både den tyske og den europeiske arbeiderklassen dyrt.

Men USAs våpenprodusenter vil tjene stort, og det samme vil USAs produsenter av flytende naturgass.

Forrige artikkelPrisen på litium ni ganger så høy som i fjor – USA svært avhengig av import av mineraler
Neste artikkelVi i vest har også et stort ansvar for krigen i Ukraina