Høyre vil ha lovforbud mot «påvirkning» – Harald Stanghelle med riktig motstand

0
Redaktør Harald Stanghelle på Dagsnytt 18 mandag 11. april 2022

Da de satt med regjeringsmakta fremmet Høyre et lovforslag som vil kriminalisere såkalte «påvirkningsaksjoner» til fordel for fremmed makt.

I begrunnelsen fra regjeringa Solberg heter det:

I dag er det slik at det ikke er straffebelagt i straffeloven om en fremmed stat driver påvirkning mot norske politiske prosesser. Dermed har det heller ikke vært mulig for politiet å etterforske eller forebygge.

– Vi foreslår nå å kriminalisere samarbeid med fremmede staters etterretningstjeneste for å utøve påvirkningsvirksomhet. Det er ikke et krav at påvirkningen faktisk virker inn på meningsdannelse eller beslutninger i Norge, sier Mæland.

Strafferammen er foreslått satt til 3 år, og 10 år for grove overtredelser. Det tilsvarer strafferammene for ulovlig etterretningsvirksomhet.

Advokatforeningen advarte

Advokatforeningen frykter for ytringsfriheten og ber regjeringa legge bort forslaget. Deres høringssvar ligger her.

– Også utlendinger må kunne ytre seg fritt i Norge om alle forhold, sier Jon Wessel-Aas, leder i Advokatforeningen, til VG.

I et høringsbrev til Justisdepartementet argumenterer Advokatforeningen for at skjult etterforskning og trussel om straff for å stoppe utenlandsk påvirkning i den norske samfunnsdebatten, er en dårlig idé:

«Slik lovgivning brukes av totalitære regimer for å kneble eller undertrykke brysomme stemmer eller ytringer», skriver foreningen i høringsbrevet.

USAs UD krever hardere tiltak mot «russisk påvirkning»

Som vi har vist til tidligere har utenriksdepartementet i USA sendt ut et dokument som tar sikte på å stanse det de kaller «russisk påvirkningsoperasjoner, propaganda og spredning av desinformasjon». Dette omfatter i svært stor grad helt legale, analytiske nettsteder og bruk av stoffet derfra i andre sammenhenger. Nettavisen skriver:

Amerikansk UD har utarbeidet en rapport der de identifiserer fem hovedområder innen russisk påvirkningsoperasjoner, propaganda og spredning av desinformasjon (såkalte Psy-Ops/Psychological operations):

  • Kommunikasjon gjennom offisielle, statlige kanaler (det vil si offisielle uttalelser fra Kreml eller departementer, samt offisielle kontoer på sosiale medier).
  • Statlig finansiering av globalt budskap (finansiering/eierskap av institusjoner, organisasjoner, virksomheter og medier både hjemme og i utlandet).
  • Proxy-kilder (diverse nettsteder/nyhetssider, tenketanker og forskningsinstitusjoner som tilsynelatende er uavhengige, men som i realiteten er styrt og finansiert av den russiske staten).
  • Påvirkningsoperasjoner via sosiale medier (aktiv påvirkning og infiltrering av samfunnsdebatten via falske og automatiserte kontoer, med hensikt å undergrave tillitten til samfunnsinstitusjoner, samt forsterke protest og polarisering).
  • Skjulte cyber-angrep (kloning og forfalskning av nettsteder, ta kontroll over nettsteder, samt stjele informasjon og offentliggjøre det for å sette noen/noe i et dårlig lys).

Så tok Faktisk ballen, deretter mediene, og til slutt Rødt

I en svær artikkel i VG under tittelen Slik spres russisk propaganda i norske alternative medier har Sofie Svanes Flem og Geir Molnes fra Faktisk.no publisert et voldsomt angrep på oss der de beskylder oss for å spre russisk desinformasjon.

Så viser det seg at det å «spre russisk desinformasjon» ikke minst omfatter det å sitere russiske kilder eller publisere artikler fra nettsteder som USAs UD hevder er påvirket av Russland.

Les: I sitt angrep på steigan.no følger Faktisk dreieboka til USAs utenriksdepartement

Etter at Faktisk åpnet ballet har denne saka gått sin seiersgang gjennom norske hovedstrømsmedier som DN, VG, Morgenbladet og Dagbladet.

Norske aviser hadde fått en mal å kjøre etter og et oppdrag: jakt på avvikende stemmer, jakt på innbilte «kanaler for russisk desinformasjon». Og de kom som perler på en snor. «Økosystemet» som CIA ville ha kalt det, var svært lett å spore opp. Det var planking av Faktisk over hele linja, langt over grensa til plagiat. Vi har ikke oversikt over alle, men her er et lite knippe:

John Færseth i Journalisten: Flere norske alternativmedier fungerer som «kanaler» for russisk desinformasjon og propaganda.

Avisa Nordland og VG: Avisa Nordland, VG og USAs psykologiske krigføring

Og nå Dagbladet: Hevdes å spre russisk propaganda: Kari Jaquesson medeier

Partisekretær i Rødt Benedikte Pryneid Hansen i en e-post til Dagbladet at de tar avstand fra innholdet på nettstedet partiets eget landsstyremedlem er involvert i.

– Den politiske rollen Steigan.no har inntatt er dypt problematisk, og flere Rødt-medlemmer har stått i front i kritikken av bloggens utvikling de siste åra. Det er både knyttet til konspirasjonsteorier og ensidig gjengivelse av russisk krigspropaganda, sier partisekretær Benedikte Pryneid Hansen i en e-post til Dagbladet.

Vår kommentar: Dette er pussig. Har partiet Rødt gjort noen analyse av vår redaksjonelle politikk og våre utgivelser? Hvis de har gjort det, tilbyr vi oss å publisere den her hvis vi får tilgang til den. Men vi har en mistanke om at det er som i Håkon Lies periode i Arbeiderpartiet at «noen har snakka sammen». Noen demokratisk prosess har det neppe vært.

Ringen er sluttet: Kravet om kriminalisering reises igjen

Og da er vi tilbake til Høyres lovforslag om kriminalisering. Det ble diskutert i Dagsnytt 18 mandag 11. april, og redaktør Harald Stanghelle pekte på at dersom det var samarbeid med utenlandsk etterretning man er ute etter, så finnes det allerede paragrafer mot dette i straffeloven. Mahmoud Farahmand fra Høyre vil derimot fortsatt ha en slik lov.

Se Dagsnytt 18 her (ca. 7.45 min.)

Stanghelle pekte på at Høyres forslag vil ramme mye videre og også ramme kritisk journalistikk som ikke har å gjøre med samarbeid med hemmelige tjenester å gjøre. Og her nevnte han steigan.no. Han tok det riktignok for gitt at Faktisk har «påvist» at vi sprer russisk propaganda, noe de slett ikke har. Men viktigere var det at Stanghelle advarte mot hva en slik lov vil kunne brukes til.

Og her er ringen sluttet. Det USA og Høyre ønsker er å forby enhver utenrikspolitisk opposisjon, og det gjør de gjennom å stemple all kritikk, og for den del all alternativ og kritisk analyse, som «russisk påvirkning». Og slik kritikk skal ikke bare bekjempes, den skal kriminaliseres med trusler om fengselsstraff.

Er det fortsatt noen på venstresida som ikke skjønner hvilken vei dette går?

Forrige artikkelUSA-base – Andenes versus Evenes
Neste artikkelKrigen var et resultat av en politisk prosess
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).