Stor overdødelighet i Tyskland siste halvår 2021

0

I November 2021 var dødeligheten i Tyskland 20% over normalen, i uke 48 28% over! Den eneste faktoren som er ny er vaksinene, og dette hysjes ned av myndigheter og media.

Tysklands COVID-vaksine-relaterte antall dødsfall kan være så høyt som 40 000.

Tysklands Paul Ehrlich Institute (PEI) publiserte nylig sin siste rapport om COVID-vaksiner.

Side 10, tabell 2, viser at det er rapportert totalt 1 919 dødsfall for covid-vaksinene frem til 30. november.

Kilde: Paul Ehrlich Institute

En 2017-bulletin fra PEI rapporterer imidlertid at bare 5-10 % av tilfellene blir rapportert (pdf-utgave 1/2017, side 30). Hvis det gjelder covid-vaksinene, kan det reelle antallet være godt over 20 000 dødsfall, muligens så høyt som 40 000 dødsfall.

Nesten 200.000 uønskede hendelser ble rapportert i denne tidsperioden, noe som betyr at det reelle antallet kan være i millioner.

Overdødelighet i 2021

I mellomtida rapporterte ei pressemelding fra det tyske føderale statistikkkontoret (Destatis) fra 14. desember 2021 at 92.295 mennesker døde i Tyskland i november 2021. Dette tallet er 20 % høyere enn gjennomsnittsverdien (median) for årene 2017 til 2020 Merk at dette er foreløpige dødstall. I den 48. kalenderuka (fra 29. november til 5. desember) var tallene 28 % over gjennomsnittsverdien for de foregående årene:

Tyskland ukentlig overdødelighet, fram til 9. desember 2021.
Kilde: Destatis.

Det totale antallet dødsfall over normalen for 2021 siden januar har nådd 50.362.

Peter Haisenko på den tyske nettsida apolut kommenterer:

Den 28 prosent overdødeligheten slutter imidlertid ikke her. Bayern er opp 30 prosent, Sachsen opp 37 og Thüringen opp 43. Pressemeldinga fra Destatis sier:

«I Thüringen, Sachsen og Bayern, men covid-19-dødsfallene rapportert til RKI så langt forklarer bare omtrent halvparten av økningen i antall dødsfall i uke 45.»

Så hva med resten? Hva kommer det av? Hva har endret seg siden i fjor? Etter min mening er det eneste som gjenstår «vaksinasjonen».

Kommentar:

Hva har skjedd? Før fikk norske TV-seere gjerne daglige rapporter om overdødelighet i Sachsen og Bergamo og andre steder de knapt hadde hørt om. Men nå som overdødeligheten virkelig er stor mange steder hører vi ingenting. Hva kan det komme av? Er det grunn til å mistenke mediene for å skjule at «vaksinene» er svært farlige?

Forrige artikkelKrigen i Ukraina sett fra Asia
Neste artikkelOm bakgrunnen for USAs diplomatiske tilhøve til Russland