Regjeringa vil forlenge koronahjemlene: – Det var dette jeg advarte mot

0
Regjeringa foreslår å forlenge de midlertidige koronahjemlene i smittevernloven og helseberedskapsloven med ett år. Jussprofessor Hans Petter Graver mener det er «veldig uheldig» og innebærer en videreføring av «smittevernstaten».

Regjeringen foreslår å forlenge de midlertidige koronahjemlene i smittevernloven og helseberedskapsloven med ett år. Jussprofessor Hans Petter Graver mener det er «veldig uheldig» og innebærer en videreføring av «smittevernstaten».

Dette skriver han i en kronikk i Morgenbladet.

Før helgen sendte regjeringen et forslag på høring: De vil forlenge de midlertidige forskriftshjemlene i smittevernloven og helseberedskapsloven som først trådte i kraft i 2020 for å håndtere koronapandemien. Hjemlene er tidligere blitt forlenget to ganger og skulle i utgangspunktet bare vare til 1. juli, men regjeringen foreslår nå å utvide dem med ett år, til 1. juli 2023.

Jussprofessor Hans Petter Graver er kritisk til at regjeringen forlenger de midlertidige lovendringene, fremfor å sette i gang et større arbeid for å utrede hva slags juridisk rammeverk vi bør ha under en pandemi.

– Det var dette jeg advarte mot, da Stortinget sist ville forlenge disse forskriftshjemlene. Da sa jeg at det burde være på betingelse av at man straks satte i gang et arbeid for å gjennomgå og kartlegge hva slags type reguleringer vi bør ha for denne typen situasjoner. Disse lovendringene ble utviklet i en nødssituasjon, etter hasteprosedyrer og uten innspill fra faglige instanser og berørte interesser, som er det man vanligvis har, sier Graver.

Les: Graver: – Det tok mindre enn ett år: Rettsstaten er underordnet smittevernstaten

Hans Petter Graver: Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet

Når de midlertidige forskriftene, som dessuten var dårlig forberedt, forlenges for enda et år, begynner de å få «en grad av permanens», sier Graver.

– Da er det ikke lenger en ren unntakslovgivning som vi trengte da det var kritisk. Da er det veldig uheldig at det ikke har vært gjennom en ordentlig faglig og politisk vurdering.

Ingen konsekvensutredning – ingen evaluering

Mens norsk byråkrati eller er fullt av krav om både konsekvensutredninger og evalueringer, finnes ingen av delene for de mest djuptgripende – og mest skadelige – tiltakene som det norske samfunnet har vært utsatt for i fredstid. Og dette vil man bare forlenge enda et år, uten utredning og uten å vurdere konsekvensene.

– Regelverket har vært veldig uoversiktlig og blitt hyppig endret. Det betyr at vi har hatt regler som er blitt belagt med straff, og hvor folk er blitt straffet for overtredelsen, uten at det har vært lett for folk å sette seg inn i hva de har vært pliktige til å gjøre og hva som har vært råd og anbefalinger fra
myndighetenes side, sier han.

Reglene har dessuten grepet kraftig inn i andre rettigheter, som privatlivet, personlig integritet, eiendomsrett og barn og unges rettigheter, påpeker Graver. Han mener myndighetene burde ha kartlagt hvilke rettigheter som er blitt utfordret og laget analyser av hva som etter norsk og internasjonal
rettspraksis skal til for å gripe inn i dem.

Rekordkort høringsfrist

Regjeringas forslag ble sendt ut 4. mars og høringsfristen er 21. mars. Å ha en så kort frist i et så alvorlig spørsmål som dette er nærmest et overfall på den norske offentligheten og en latterliggjøring av det norske demokratiet. Det er naturligvis helt umulig å få belyst dette spørsmålet på en demokratisk og veloverveid måte på mindre enn tre uker.

Mens alle medier og alles øyne er rettet mot krigen i Ukraina har regjeringa Støre altså sendt ut til høring et forslag om å forlenge midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven!

Lovstridig forskrift

Dette forslaget er opplagt lovstridig. Det finnes ingen pandemi i Norge i dag, og det er umulig å kalle «omikron» for en «allmennfarlig sjukdom».

Likevel prøver regjeringa å gjøre unntakslovene fra 2020 mest mulig permanente. Å forlenge koronaregimet fram til 2023 med åpenlyse muligheter til ytterligere forlengelse er å gjøre Smittevernstaten permanent på bekostning av rettsstaten.

Ulovlig kort frist

Høringsfristen er satt til 21. mars 2022, altså under tre uker. Dette er også åpenbart lovstridig.

Så vidt vi kan se klarte vi å mobilisere over 20.000 til protest mot forskriften om koronasertifikat. Nå er det å kaste seg rundt igjen for å stoppe enda et diktaturtiltak fra regjeringa Støre.

Du kan sende inn høringssvar her: https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2903054/

Forrige artikkelWorld Economic Forum skulle trene på internett-blackout – og så slettet de alle dokumentene
Neste artikkelRobert Mood om Ukraina: – Liten fare for storkrig, men stor fare for langvarig krig