WHO vil ha en internasjonal pandemi-grunnlov, som er juridisk bindende for 194 nasjoner

0

Av Kenneth Olsen.

WHO forbereder en internasjonal «pandemigrunnlov» som vil gjøre WHO til en slags totalitær verdensregjering hver gang det erklæres pandemi. Og det er WHO sjøl som bestemmer hva som er en pandemi.

Så hva foreslår WHO?

1. desember 2021 nådde de 194 medlemmene av Verdens helseorganisasjon (WHO) enighet om å kickstarte prosessen med å utarbeide og forhandle fram en konvensjon, avtale eller annet internasjonalt instrument under Verdens helseorganisasjons grunnlov for å styrke pandemiforebygging, beredskap og respons.

Hvordan kan WHO foreslå at de skal ha totalitær kontroll på pandemi-responsen til myndighetene når benektelsen for profylaktiske behandlinger er ansvarlig for over halvparten av alle covid-19 dødsfall i USA, ifølge Dr Peter McCullough? (Joe Rogan Intervjuer Dr Peter McCullough)

Videre skriver de:

«Et mellomstatlig forhandlingsorgan skal nå konstitueres og holde sitt første møte innen 1. mars 2022 (for å bli enige om arbeidsmåter og tidslinjer) og sitt andre innen 1. august 2022 (for å diskutere fremdrift i et arbeidsutkast). Den vil deretter levere en fremdriftsrapport til den 76. verdenshelseforsamlingen i 2023, med mål om å ta i bruk instrumentet innen 2024.»

Europarådets president Charles Michel vil ha en pandemigrunnlov under WHO.

Så her skriver WHO at de satser på at den nye verdensomspennende grunnloven som lover global styring ovenfra av helseforetak og helsemyndigheter verden over vil være i effekt innen 2024.

Hvordan kan en organisasjon som har tatt så feil ha selvsikkerheten til å ville lovfeste kontrollen over hvilke medisiner du, dine barn, dine venner og din familie skal motta på legekontoret? Dette lukter totalitær kontroll, som kan bli lovfestet av våre norske naive politikere.

Når man allerede har gjort så mange feilgrep, ikke lyttet til eksperter og sensurert opposisjonen som mener det motsatte av narrativet og rullet ut en komplett fabrikasjon av virkeligheten gjennom den hårreisende feilslåtte bruken av qrt-PCR testen da ha selvsikkerheten til å mene at de burde ha lovfestet rett til å gjøre medisinske overgrep og tilby feilslått informasjon?

Legger dette mer til grunn for at politikerkasten i Norge også er under Mass Formation psykose, slik Mathias Desmet har forklart? 

Forstår ikke politikerkasten hvordan den vitenskapelige metoden fungerer? 
I praksis, når hypotesen din ikke oppnår den effekten som hypotesen skulle tilsi, (i dette tilfelle Vaksine, som skal beskytte deg, men ikke gjør det), så må du revurdere metodologien din.
Ifølge Scientific Method går man da tilbake til skrivebordet og endrer metode, men det blir ikke gjort av WHO og deres barnebarn FHI.

Som Herodes Falsk sa i sin nylige bloggpost: Vi er i en pandemi av folk som ikke stiller spørsmål

En ting er sikkert fra undertegnedes perspektiv:
Vi kan ikke gi fra oss Grunnloven, rettsstaten og naturretten i Norge og adoptere et feilslått, sentralisert medisinsk diktatur fra Rockefeller Instituttet, (som var med å grunnlegge WHO). 

WHO mener sjøl at de er de rette til å få en slik makt som en slik konvensjon vil gi dem, men nevner ikke at de i virkeligheten er under kontroll av en håndfull stater og noen få multinasjonale selskaper. Fra WHOs egen info-grafikk.

Hvis vi lovfester og ratifiserer den nye grunnloven fra WHO så er det medisinske, totalitære diktaturet komplett og vi har ingen vei tilbake.

Våkn opp!

Kenneth Olsen

https://t.me/kolsen


Signerte leserinnlegg står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

Se hele WHOs avtaleutkast her.

Utvalgte sitater:

«Finance. Member States recognized the need to provide the Organization with adequate and sustainable financing, so that WHO can play a leading and coordinating role in global health as enshrined in the WHO Constitution.»

«Structural solutions to promote a whole-of-government and whole-of-society approach to pandemic prevention, preparedness and response, including other health emergencies, are a priority for Member States.«

«Misinformation and disinformation. Member States recognize the need for national and global coordinated actions to address the misinformation, disinformation and stigmatization that undermine public health.»

«Promoting compliance with Member State obligations through improved transparency and reporting commitments is further supported by Articles 61–65 of the WHO Constitution, which address overall reporting obligations by Member States to WHO, including with respect to conventions, agreements, and regulations established under the WHO Constitution.»

«Strengthening governance. Member States expressed an interest in strengthening WHO governance and oversight and in this regard there is general consensus around the need to increase Member State involvement in, and direction of, WHO governance.»

Forrige artikkelDet er oppdaget massegraver med sivile ofre i Donbass
Neste artikkelOver 1000 italienske akademikere: – Vekk med Green Pass!