Freedom Convoy 2022

0

En kort logisk psykologisk forklaring

Psykologspesialist Av Tom Green

Tom Green

I tidligere artikler på Steigan.no og Binders.info, har jeg beskrevet begrepene mellom-menneskelig skjelne-evne og faktisk human viten, og begrunnet hvorfor vi seriøst må spørre oss om politikere og myndighetspersoner med hjelp av journalister viser en svært beskjeden utnyttelse av disse verdifulle menneskelige egenskapene, når for eksempel Justin Trudeau, statsminister i Canada, skal ´forfølge´, og Emmanuel Macron, presidenten i Frankrike, skal ´plage´ de uvaksinerte, og Erna Solbergs uttalelser om uvaksinerte er unyanserte nok til at hun blir tolket dit hen at hun ‘går etter de uvaksinerte´.

Les: Macron lover å plage de uvaksinerte til det ytterste

I tidligere artikler er også spredningen av denne manglende mellom-menneskelig skjelne-evne og faktiske humane viten blitt beskrevet som en alvorligere trussel enn covid viruset, og selv om den har blitt forsøkt dekket til under covid-narrativet, av main-stream media, har den bare blitt enda mer synlig for noen av oss.

I denne artikkelen begrunner jeg hvorfor det vi ser med Freedom Convoy 2022, i Ottawa og i andre byer, og har sett i lenger tid med demonstrasjonstog mot frihetsberøvelse, i flere storbyer rundt om i hele verden, i bunn og grunn er en logisk mot-reaksjon på det nevnte fraværet av faktisk human viten som naturligvis har blitt mest synlig hos politikere, myndighetspersoner og journalister.

Les: Hvorfor politikere, myndighetspersoner og journalister ikke forstår hva de gjør med samfunnet

For alle selv-inspekterende mennesker vil måtte innrømme varierende grad av human viten og skjelne-evne i forskjellige situasjoner i livet, og som beskrevet i tidligere artikler, så er det jo ikke alltid slik at måten vi håndterer nye utfordringer i livet er forbundet med en fornemmelse av helhet og pluss, noe det nødvendigvis vil være en pris forbundet med, for eksempel at mer generøse væremåter ofte vil måtte vike plassen for anvendelse av mer kontrollerende eller mer konforme ignorante og resignerte væremåter i vår omgang med hverandre.

Som også beskrevet i tidligere artikler utvikler blant annet de kontrollerende og konforme væremåtene seg på livets Trygghets-skole, og den generøse væremåten, på livets Sannhets-skole, som vi ikke blir tatt opp på fordi vi er politiker, lege, advokat eller psykolog, men når vår livserfaring har lært oss tilstrekkelig nok human viten til  nettopp å reagere i belastende situasjoner med en mer generøs væremåte, og ikke med de mer primitive væremåter, som da for eksempel konformitet eller kontroll, formet av en partisk livsopplevelse, henholdsvis ut fra hva andre mener er riktig eller galt (den konforme væremåten), eller utelukkende ut fra hva vi selv mener er riktig eller galt (den kontrollerende væremåten).

Når en mangelfull utnyttelse av mellom-menneskelig skjelne-evne manifesterer seg i en kontrollerende væremåte, som vi spesielt har sett de to siste årene hos politikere og myndighetspersoner med hjelp av journalister, så kan de nødvendigvis ikke forstå hva det er de faktisk er med på å gjøre med samfunnet de selv er en del av. Årsaken til det er at så lenge vi mennesker ikke har en tilstrekkelig erfaring med betydningen av for eksempel at frihet er tilstede, eller ikke er tilstede, i vårt eget liv, så vil vi ikke kunne utvikle fullt ut den humane viten som er nødvendig for naturlig å kreve vår frihet, eller ikke berøve den fra andre, som vi under covid-tiden har sett utallige eksempler på det motsatte av. Vi har heller tillatt politikere og myndighetspersoner, med hjelp av journalister, å innskrenke vår frihet, med svært dårlig begrunnede lockdowns og karantene-tiltak, ikke-godkjente vaksiner, vaksine-pass og testing når det snufses og hostes litt m.m..

Et prakteksempel på at dette covid-scenariet har gått altfor langt, er den kontrollerende væremåten med manglende human viten hos politikere som vi blant annet har sett av statsminister Justin Trudeau, når han for eksempel kom med følgende trussel mot sine canadiske medborgere; – “… regardless of the fact that we are attacking your fundamental rights we are still going ahead and do it…”.

Les: Med Truckers Freedom Convoy tenner trailersjåførene et håp – og avslører Trudeau

For med-mennesker som har lengre livserfaring enn Justin Trudeau med å utnytte porteføljen sin av human viten, vil oppgivelse av rettigheter og frihet være ensbetydende med å sette seg selv i en mental nærings-mangel-tilstand, som nærmest kan sammenlignes med en deprivasjon av eksistensiell mening med og human verdi i tilværelsen. For med-mennesker med mindre porteføljer av human viten vil imidlertid oppgivelse av rettigheter og frihet kunne føre til resignasjon, passivitet, konformitet og psykiske lidelser.

Et etterlengtet lysglimt i covid-scenariet er derfor FREEDOM CONVOY 2022, som kan forklares med at flere mennesker med større porteføljer av human viten har vært i stand til å handle med generøse væremåter på berøvelsen av frihet fra myndigheters side. Folket vil ikke ofre sannheten for den tryggheten det til nå har vært å tilhøre en gruppe konforme medmennesker med et syn på virkeligheten som ikke samsvarer med magefølelse og intuisjon, som forøvrig er hovedfagene på Sannhetsskolen, ved siden av faget logikk, og som gjør at elever på den skolen viser en større mellom-menneskelig skjelne-evne og derfor etterhvert kan handle på en større portefølje av faktisk human viten og initiere en fredelig ikke-voldelig opinion og demonstrasjon.

På grunnlag av denne korte logiske psykologiske forklaringen av FREEDOM CONVOY 2022, vil hva som skjer fremover i Ottawa og andre byer i verden, være en funksjon av hvor utviklet den mellom-menneskelig skjelne-evne og faktiske humane viten blant lederne og  menneskene i Convoyene er, som da blir det viktigste ‘våpenet’ i kampen vår for frihet og rettferdighet, som igjen er en funksjon av hvor mange av oss som er klare for å bli tatt opp på Sannhetsskolen, en skole som er beskrevet i tidligere artikler på binders.info.

Forrige artikkelHemmelige FHI-argumenter mot vaksinepass
Neste artikkelSjokkerende data fra EudraVigilance: 3,5 millioner bivirkninger i Europa