Faktisk.no bekrefter at det er EU som bestemmer i Norge

0

Organet Faktisk.no som kaller seg «faktasjekker» har registrert at det er kommet rekordmange protester mot regjeringas høringsforslag om forlengelse av reglene for koronasertifikat. Inntil 23. februar 2022 skal det ha kommet 14.000 høringssvar. De har notert seg at blant andre steigan.no og fylkespolitiker for MDG i Rogaland, Susanne Heart har kritisert forslaget. Journalistene Ina-Kristin Lindin og Silje S. Skiphamn i Faktisk har satt seg fore å motbevise kritikken, men ender opp med å bekrefte den, skriver signaturen Politikeren.

Av Politikeren.

Faktisk.no har gått igjennom høringen til koronasertifikatet som akkurat nå er på gjennomgang på Stortinget, det er sendt inn over 14.000 høringsuttalelser. Men som vanlig går jeg alltid igjennom Faktisk sine artikler og dette er en av de mere merkelige artiklene jeg har sett på lenge. På en eller annen merkelig måte skal liksom Faktisk.no avbekrefte påstander i «antivaksine»-miljøet, men med det presterer de Faktisk å bekrefte at det stemmer og ikke bare at det stemmer men at det faktisk er slik allerede.

Det er jo ikke så veldig mange dagene siden «halve Norge» klagde på demonstrantene fordi «det var jo ingenting å demonstrere mot», men i sin siste artikkel skriver Faktisk.no dette:

Flere feilaktige påstander

Smittevernloven åpner allerede for at staten eller kommunene kan innføre vaksineplikt eller det som omtales som «tvangsvaksinering». Det er altså ikke et nytt forslag, som mange ser ut til å tro.

Det er heller ikke nytt at smittevernloven åpner for at det kan innføres restriksjoner mot dem som ikke lar seg vaksinere hvis det blir vaksineplikt. Det innebærer at uvaksinerte kan bli nektet å oppholde seg i visse områder, komme på skolen eller i barnehagen, eller ta kollektivtransport.

Regjeringen forslår heller ikke at uvaksinerte kan fratas lønn og få sparken. I forslaget står det at det vil bli nødvendig å vurdere hvilke regler som skal gjelde hvis ansatte blir nektet å komme på jobb fordi de ikke har tatt vaksine. Det er altså allerede rom for å nekte ansatte å jobbe som uvaksinerte.

Det står også i forslaget at det kan bli aktuelt å stille krav om vaksinasjon eller gjennomgått sykdom for å besøke spisesteder.

Sitat slutt.

Det var altså gode grunner for å holde en demonstrasjon og gjerne flere mot disse «smittevernlovene» nettopp fordi de ikke har gode nok smittevernfaglige begrunnelser eller vitenskapelig tyngde å vise til når det kommer til smittevernseffekt.

Les: Til opposisjonen: Godtar dere de nye diktatoriske koronaforskriftene? Ja eller nei?

Faktisk beviser senere i sin artikkel at «konspirasjonsteorien» om at norge løper EU sitt ærend Faktisk er helt sant så her har ikke Faktisk ikke bare gått på en smell men minst to. Faktisk skriver videre:

Tilpasning til EUs regler
Advokat med møterett for høyesterett, Bjørnar Eilertsen, har skrevet fagbøker og undervist om smittevernlovgivningen i årevis. Han forklarer at forslaget i hovedsak handler om to ting:

1. Norge ønsker å ha regler om koronasertifikat som er tilpasset EU.

Man ønsker for det første å ha regler om koronasertifikater i Norge som er mest mulig tilpasset EU-lovgivningen, slik at reisende kan fortsette å benytte koronasertifikatet på reiser i de statene i EØS-området som krever det, sier Eilertsen.

Sitat slutt.

Norge innfører altså koronasertifikat og lover for å bøye seg etter hva EU sier og ønsker, det er altså Ursula von der Leyen som bestemmer i Norge indirekte og direkte. Norge er altså ikke lengre suveren som stat eller land og da heller ikke respektiv i den forstand lengre.

«I begynnelsen av februar i år foreslo EU å forlenge bruken av koronasertifikater med ett år, og Norge ønsker nå å følge etter.

– Pandemien er ikke over, og myndighetene ønsker å være forberedt ved å forlenge forskriftshjemmelen i paragraf 4A-2 i smittevernloven. Det er ikke noe dramatikk bak dette, men en tilpasning til EUs regler, i tilfelle smittesituasjonen endrer seg, sier Eilertsen.»

Så ikke bare innrømmer faktisk at reglene ønskes innført, men at de faktisk allerede eksisterer og at det er EU sitt ønske og EU som bestemmer.


Denne artikkelen ble først publisert av Politikeren.

Les: Regjeringen driver med manuell godkjenning av din ytringsfrihet

Hvorfor foreslår regjeringen en totalitær forskrift?

Høringssvar om koronapass – åpent brev til Regjeringen og Stortinget

Til opposisjonen: Godtar dere de nye diktatoriske koronaforskriftene? Ja eller nei?

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelVarsel til Faktisk.no
Neste artikkelTysk forsikringsselskap: – Vaksineskadene er svært mange flere enn hva offisielle tall sier