Regjeringen driver med manuell godkjenning av din ytringsfrihet

0

Av Gyda Oddekalv Sirseth.

Gyda Oddekalv Sirseth.

I disse dager pågår høringsrunde for «forlengelse av reglene om koronasertifikat». Høringen samt mulighet for å sende inn svar finner du på denne siden: Høringsnotat – forlengelse av reglene om koronasertifikat 

11.02 ble dette lagt ut med frist 04.03. Dette er en svært kort frist for en slik høring. Høringer er laget for at innbyggerne samt organisasjoner og næringsliv skal få mulighet til å komme med innvendinger og spørsmål i saker som påvirker dem, slik at representantene på stortinget skal ha et bredt perspektiv når de fatter sin beslutning. Det er derfor viktig at alle som ønsker å bli hørt i saken, blir det. Det heter at:

«3-3 Høring

Offentlige utredninger, forslag til lov og forskrift og forslag til tiltak med vesentlige virkninger skal normalt legges ut på høring. Høringene skal være åpne for innspill fra alle. Høringsfristen skal tilpasses omfanget av tiltaket og hvor viktig det er.

Høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker.»

Høringsfristen er nå altså 3 uker for denne høringen, noe som i seg selv er totalt uakseptabelt gitt endringens potensielle innvirkning og innskrenkelse av innbyggernes rettigheter. 

Dette er en sak som naturligvis engasjerer vidt og bredt. Når du leverer inn svaret ditt får du en kvittering og kopi av svaret ditt på email, du skal i alle fall få det. Det er nå slik at mange ikke får det og ser aldri sitt svar publisert. Etter du har trykket send så får du opp et bilde på regjeringen.no der det står følgende: 

«Takk for ditt høringssvar. Kvittering og en kopi av høringssvaret er sendt til: Epost@epost.no merk at det kan ta litt tid før du mottar kvitteringen, da eventuelle vedleggsfiler skal gjennom en viruskontroll. Ditt høringssvar vil først vises på regjeringen.noetter at svaret er blitt manuelt godkjent».

En manuell godkjenning vil jeg si er meget problematisk da det åpner for sensur og i seg selv er udemokratisk. Hvem godkjenner disse? Hvor finner man retningslinjene for hva som skal godkjennes og ikke? Er det noen som kontrollerer at sensur ikke forekommer? Jeg har prøvd å finne svar på disse spørsmålene men kommet til kort. 

Jeg har engasjert meg flittig i saken og oppfordret til at alle innbyggere i Norge tar stilling til denne høringen. Det er antagelig derfor mine innbokser nå er fylt opp med henvendelser fra fortvilte mennesker som skriver til meg at de ikke får kvittering og kopi av svar etter innsending og videre at de som har fått dette fortsatt ikke har fått sine svar publisert. 

Jeg begynte å undersøke saken nærmere. Jeg fant blant annet ut at bystyret i Bergen ikke fikk saken opp til demokratisk behandling da fristen er for kort. Bergen kommune søkte om å få fristen for høringen forlenget men fikk avslag noe som førte til at saken ikke ble tatt opp til behandling i bystyret men heller behandles av byrådet alene. Det vil si at byrådet sender svar på vegne av hele bystyret uten at bystyret får anledning til å påvirke utfallet. Hvorfor er det slik? Vi er ikke i en unntakstilstand her i Norge, vi har nettopp åpnet landet igjen. Dette samsvarer ikke. Det er også problematisk at en ikke får innsyn i hvorfor en slik søknad får avslag. Hva er det som haster så fælt? Hvorfor bruker man ikke tid på å ta temperaturen i befolkningen ordentlig? Hvorfor bruker man ikke tid på utredning? Hvor er begrunnelsene som burde ligge som grunnmur for høringsnotatet i seg selv? Vanligvis har regjeringen ingen problemer med å bruke vinter og vår på byråkratiske prosesser.

Jeg har nå bedt om et opprop om hvor mange dette gjelder og oppfordrer alle som leverer høring i disse dager om å skrive på slutten at eventuell sensur av deres svar vil bli tatt videre til sivilombudsmannen. Jeg har også bedt dem om å dokumentere selv at de sender inn svar slik at det foreligger tilstrekkelig bevis mengde når saken eventuelt skal bringes videre. 

Jeg syns prinsipielt ikke det er greit at regjeringen driver med manuell godkjenning av din og min ytringsfrihet, syns du? Jeg oppfordrer alle til å svare på denne undersøkelsen så vi kan få oversikt over hvor mange mennesker dette faktisk gjelder, hvor mange stemmer blir ikke hørt og hvorfor? 

Her er link til anonym spørreundersøkelse: https://survey.easyquest.com/HLPH6J

Kilder:

Hentet 22. Februar klokken 21:08 https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2016-02-19-184/kap3-3#kap3-3

Mvh 

Gyda Oddekalv Sirseth

Les også: Helsedepartementets forslag om å opprettholde koronasertifikat må forkastes

Til opposisjonen: Godtar dere de nye diktatoriske koronaforskriftene? Ja eller nei?

Nytt coronapass – «fullvaksinerte» kan miste jobben, barn kan tvangsvaksineres

Forrige artikkelSanksjoner kan ikke gjenerobre det som tapes i krig
Neste artikkelData om vaksinene forsvinner