Hvorfor foreslår regjeringen en totalitær forskrift?

0
London, UK - April 24, 2021: 'Unite for Freedom' protest by covid-19 sceptics, demonstrators opposing lockdown, vaccination, mask-wearing and health passports.

Et høringssvar fra en spesialist i psykiatri

Av Anne Thorp.

«Etter å ha lest regjeringens forslag til forskriftsendring og innføring av koronapass kjenner jeg på en dyp uro og sorg.

Skal det i Norge innføres en totalitær forskrift som gir myndighetene rett til å bestemme hva vi skal putte i kroppen vår? En forskrift som gir rett til alvorlige inngrep og sanksjoner overfor uvaksinerte fordi de ikke ønsker å ta en injeksjon. Inngrep som endrer folks liv og rett til å forsørge seg og sin familie samt rett til sosial omgang med andre.

Covid-19 vaksinene er per i dag ikke forsket på over lang nok tid, eller med god nok kvalitet på studiene. De skulle ikke vært benyttet i den utstrekning de har blitt brukt i hele verden, og spesielt ikke med tvang.

Informasjon om medikamenter som virker svært godt tatt tidlig i sykdomsforløpet er blitt tilbakeholdt og sensurert. Viktigheten av inntak av vitamin D og sink (m.m.) for å unngå alvorlig Covid-19 infeksjon er ikke blitt opplyst om, selv om det foreligger gode studier angående fordelene ved benyttelse av disse.

Vaksinene har blitt presset på alle borgere over 12 år i Norge via fryktpropaganda og oppfordring om å ta en for laget. Pressen, helsemyndighetene og regjeringen har stått for denne.

Det er fremdeles ikke langtidsdata for vaksinenes virkninger og bivirkninger. Rådata fra studiene tilbakeholdes av legemiddelfirmaene og det har blitt avslørt alvorlige feil ved forskningen på Pfizers vaksine av British Medical Journal (BMJ).

Vaksinene har også vist seg å ikke virke tilfredsstillende når det gjelder å bli smittet og å smitte videre. Tidligere uttalelser fra legemiddelfirmaene om ca. 95 prosent beskyttelse mot Covid-19 samt redusert risiko for videre smitte ved vaksinasjon, har vist seg å ikke stemme. Mange land (Island, Danmark, deler av Canada) har flere pr 100.000 fullvaksinerte som er smittet med Omikron enn det er pr 100.000 uvaksinerte.

Da fullvaksinerte har like mye koronavirus i øvre luftveier som uvaksinerte og smitter like lett. Vi så en forholdsmessig gradvis reduksjon i antall uvaksinerte smittede i Norge. FHI har sluttet å publisere disse tallene. Gode data mangler nå i Norge grunnet reduksjon i offentlig testing og registrering av smittede.

Vi må 80 år tilbake i tid for å se liknende tiltak som har blitt innført i vestlige land grunnet pandemien. Canada innfører nå unntakstilstand, da det er protester mot slike tiltak Norge vil vedta forskrift for å kunne innføre. Tiltakene kan ikke forsvares medisinsk og innføringen av disse totalitære tiltakene er skremmende. Jeg vil appellere til sunn fornuft, og kunnskapen vi har fra historien. Vi har Nurenbergkodeksen hvor informert samtykke ligger som en forutsetning for all medisinsk behandling og all forskning. Hva som har skjedd i verden siste året er ikke til å fatte.

Om Norge skal kalle seg et demokrati kan denne forskriften ikke vedtas. Jeg vedlegger artikler fra BMJ ang Pfizers studier og tilbakeholdelse av rådata. WHOS vaksinestrategi lagt i 2014 og en video som forklarer hvordan alt dette kunne skje.

Med vennlig hilsen

Anne Thorp Lege, spesialist i psykiatri.

Følgende lenker ønsker jeg med

https://www.bmj.com/content/bmj/376/bmj.o102.full.pdf

https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

https://m.youtube.com/watch?v=pvI_XPHM1RY

https://rumble.com/vtdgg0-monopoly-who-owns-the-world.html«

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelKrigen mot Donbass er i gang
Neste artikkel«Forsøksdyr?»