Konspirasjonen bak kuppet mot norsk kraftpolitikk

0
Nord Pool (Photo by Ilja Hendel)

Av Graham Healey.

Når det gjelder konspirasjoner er det ikke bare teorier. Konspirasjon betyr bare at flere har satt sammen og tenkt ut en handling eller en rekke handlinger som tjener det de ser på som sine interesser. Historien om norsk strøm er et klassisk eksempel på en slik konspirasjon.

Graham Healey.

På ’70 tallet hadde Norge noe av det billigste strøm i Europa, og alt var 100% ‘grønn’ vannkraft. Norge hadde overskudd og kraftkrevende industri i Norge fikk det nesten gratis. Da ble det bl.a. etablert store aluminiumsbedrifter her til lands.  Ikke nok med det, men Norge hadde også et sosialt system som sørget for at de hjemmene som hadde beskjeden kraftbruk fikk billig strøm. Gikk man derimot over betalte man en høyere pris for «overforbruk».

Strømprodusentene var stort sett eiet av enten Statkraft eller kommunene.

Norge hadde mye strøm, vannmagasiner kunne være fulle. Samtidig kunne det likevel være at man trengte å importere strøm en sjelden gang. For å utnytte ressursene bedre ble det etablert flere kabler til Sverige på 1960-tallet. Det ga penger i kassa hos strømprodusentene og det ga mersmak. 1976 og 1977 ble det lagt to kabler til Danmark.

I 1993 skjedde det noe som man kanskje kan si er begynnelsen på den store konspirasjonen for å rane Norge for de store vannkraftressursene som må sies å tilhøre det norske folket. Da etablerte man Statnett Marked AS for salg av strøm fra Norge. Det utviklet seg raskt. Det skiftet navn til Nord Pool ASA og Statnett solgte 50% til Svenska Kraftnätt. I 2002 solgte Statnett seg ned til 30%. Det som ikke eies av Statnett (og Svenska Kraftnätt?) omsettes på Nasdaq børsen.

Det skjedde mye fiksing og triksing og i 2001 skilte man ut det som i dag kalles Nord Pool AS under navnet Nord Pool Spot AS. Nord Pool AS eies idag av børsen Euronext (med Vanguard blant sine store eiere), samt de nordiske og baltiske stamnettoperatørene. Nord Pool AS er en «markedsplass» for handel med elektrisitet og andre engergiprodukter (som grønne sertifikater). Nord Pool selger norsk kraft over hele Norden og til Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Nederland, Belgia, Østerrike og de baltiske landene. Det skal ekspandere til Polen og Irland.

Kraftprodusentene tjener godt på å selge strøm til utlandet. De tjener så godt at de tømmer magasinene selv om det er tørke. Så forteller de det norske folk at dessverre er prisene høye på grunn av tørke og lav fyllingsgrad, samtidig som de fortsetter å selge til utlandet.

Vi fortelles at vi må ha kabler til Danmark, Tyskland og Storbritannia for at vi skal kunne importere strøm derfra i tørre år – etter at kraftselskapene har tømt magasinene på salg til utlandet. Men hvis du ser på import og eksport av strøm fra Norge i år så vil du se at vi har hatt enorm eksport av strøm hele året til blant annet Tyskland og Danmark. Det fortsatte gjennom høsten mens vi fikk høre om kritisk lave vannstand og nå som vi får høre at strømforbruket her hjemme er for stort. Ifølge Statnetts statistikker har vi derimot IKKE importert noe som helst strøm i år fra Tyskland og Danmark. Det er kun importert strøm fra Sverige og aldri slik at det har vært netto import.

I motsetning til det propagandaen sier, har vi ingen glede av kablene til Danmark, Tyskland og Storbritannia. Tvert imot tapper de strømmen vår og mangedobler prisen. Likevel er det vi, norske forbrukere som må betale for å legge de kablene – ikke produsentene, eller de utenlandske forbrukerne. Kablene betales over de skyhøye nettavgiftene som legges på strømmen til norske forbrukere.

Det Nord Pool sørger for er ikke bare det at norsk strøm selges til utlandet på tidspunkter da vannmagasiner har lavt nivå eller norsk strømforbruk er høyt. Nord Pool sørger også for at vi betaler de samme prisene for strøm som man gjør utenfor Norge. Hvorfor? Fordi de kraftselskapene har delt selskapene i to. De har et selskap som produserer strøm og et selskap som selger strøm til forbrukerne. Salgsselskapene som vi gjør avtaler med «må» kjøpe strøm på børsen Nord Pool og derfor må vi betale børsens spotpriser for strømmen.

Politikerne kunne ha innført en moderne form for overforbruk for å holde strømforbruket innenfor rimelige grenser og belaste storforbrukere og de som sløser strøm på å lyse opp hyttepalasser og varme opp svømmebassengene sine. Men politikerne velger å ikke gjøre det. De synes at det er bra at vanlige mennesker tar regningen. Istedenfor tilbyr de «sosialhjelp» til de som holder på å fryse i hjel fordi de må velge mellom mat og varme.

Om den norske staten (både Høyre-regjeringer og Arbeiderparti-regjeringer) hadde villet så kunne de ha sørget for at strømmen skulle forbeholdes norske forbrukere og selges til kostpris + en rimelig fortjeneste. Men de valgte å ikke gjøre det, delvis fordi avgiftene vi betaler for strøm har gjort at Høyre-regjeringer kunne gi de aller rikeste kjempe tore skattekutt, mens de mindre skattekuttene til vanlig mennesker ble spist opp av strømavgifter, økte egenandeler på helsetjenester, og bomavgifter.

Jeg skriver «hadde villet» fordi det er ikke lengre mulig å forfordele norske forbrukere på noe som helst hvis. Det har de samme politikere fra Høyre og Arbeiderpartiet sørget for gjennom å knytte Norge til ACER energi-«samarbeidet». Det ACER gjør er blant annet å fastslå at strøm skal selges gjennom slike børser som Nord Pool og at ingen lands regjeringer kan gripe inn til fordel for sine innbyggere. Norge kan bygge ut kraftkabler eller la være, men når kablene og overføringskapasiteten er der kan ikke den norske regjeringen gripe inn i hvordan strømmarkedet skal fungere.

Det dette betyr er at ja det eksisterer en konspirasjon for å skape dyr strøm til norske forbrukere. Konspirasjonen består av ledende politikere fra mange norske partier (H, AP og SV, MDG – de siste kjøper argumentet om at norsk strøm skal brukes for å erstatte kullkraft), kraftprodusentene (både kommunene, staten og private eier interesser som er økende i norsk kraftindustri), og EU.

Den eneste måten å bryte denne konspirasjonen og skaffe rimelig strøm til norske forbrukere er å forlate ACER, og velge partier som er villige til å ta kontroll over det interne norske strømmarkedet.

Se:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/tall-og-data-fra-kraftsystemet/#import-og-eksport

https://snl.no/kraftutveksling_med_utlandet

https://no.wikipedia.org/wiki/Nord_Pool

https://no.wikipedia.org/wiki/Nasdaq_Commodities

https://www.nho.no/tema/energi-miljo-og-klima/artikler/ting-du-ma-vite-om-acer/

Forrige artikkelEnergisituasjonen: Vil det skje noe i AP, SP og SV?
Neste artikkelSkal vi fortsette å la oss lure av FN i koalisjon med det økonomisk-industrielle komplekset?
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.