Skal vi fortsette å la oss lure av FN i koalisjon med det økonomisk-industrielle komplekset?

0

Praktiske eksempler fra 2020 og høsten 2021

Av Rolf S. Kevin.                                                                                              

Det økonomisk-industrielle komplekset

Dette er krefter fra privat og offentlig sektor som virker sammen i en global skala. På privat side er det verdensomspennende selskapsgiganter innen kjemi, energi, it, produksjon, finans, bank, forsikring, media, PR og milliarder eiernes humanitærfinansielle stiftelser, utallige frontorganisasjoner, tenketanker og betalt forskning på prestisjeuniversiteter.

Vi kjenner alle navn som DuPont, Monsanto, ExxonMobil, Microsoft, Halliburton, John Deere, Vanguard, Goldman Sachs, Global Insurance Inc, Lloyds, CNN, H+K Strategies, Rockefeller Foundation, World Economic Forum, MIT for å ha nevnt noen få.

Privat-offentlige NGOer og overtagelse av internasjonale samfunnsinstitusjoner

I de seneste årene har det økonomisk-industrielle komplekset økt sin innflytelse til høyder og omfang vi har vansker med å fatte.

Virkemidlet som ØI-komplekset har tatt i bruk med stort hell er privat-offentlig samarbeid i felles Non Governmental Organizations, forkortet NGO. En NGO opprettes ofte etter initiativ fra humanitærfinansielle stiftelser innen ØI-komplekset.  Ett eksempel er Vaksinealliansene GAVI og CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations). Begge opprettet på initiativ fra Bill & Melinda Gates Foundation i samarbeid med Rockefeller Foundation. Eierne er de private humanitærfinansielle stiftelsene med sterke økonomiske- og maktinteresser på feltene NGOene engasjerer seg på. På offentlig side er eierne nasjonalstater som bidrar i finansieringen med milliardbidrag tatt av våre skattekroner.

Ett annet eksempel er AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa) mellom Gates Foundation og 13 afrikanske land.

Disse NGOene er unndratt demokratisk, økonomisk og juridisk kontroll og kan ikke straffeforfølges som vanlige selskaper. Penger fra den private siden går blant annet til å finansiere driftsbudsjettet til fellesskapsorganisasjoner under FN. Ifølge WHO eksperten Dr. Astrid Stuckelberger, har dette fundamentalt endret agendaen og beslutningene innen Verdens Helseorganisasjon i favør av private industriinteresser. Hvert land er nå blitt underlagt «selskapet WHO» som styres etter ØI-koalisjonen gjennom GAVI og CEPI.        

Klimautslipp fra jordbruket fraværende på Klimakonferansen COP-26 i Glasgow

Det moderne kjemi- og industrijordbruket står for ca. 1/3 av de årlige utslippene av klimagasser. Industrijordbruket gir også store utslipp som forsurer vann i innsjøer, elver og hav. Ny forskning som nå er ute for fagfellevurdering indikerer at utslippet fra verdens matvarsystem er 20 % høyere enn FN hittil har lagt til grunn.

Bruken av kunstig fremstilt nitrogen i det moderne jordbruket vil øke kraftig frem mot 2050 hvis ØI-komplekset får fortsette sin ekspansjon i jordbruket. I afrikanske land presser Bill Gates kontrollerte AGRA på for et forbruk av nitrogengjødning og sprøytemidler som ellers i verden. Skjer det vil Afrika alene bidra med utslipp av 284 milliarder tonn klimagasser innen 2050. Det kombinerte utslippet av nitrogen og lystgass (nitrous oxide) har 256 ganger sterkere effekt på klimaet enn karbondioksid d.v.s. CO2 og har en varighet på 100 år i atmosfæren.

At FN ikke tar dette opp er så mye mer grotesk når vi vet at gjennomføring av regenerativt jordbruk er den mest effektive metoden for å redusere overskuddet av CO2 i atmosfæren. Hovedproblemet er for mye CO2 i atmosfæren. Den er i stor grad tapt fra dyrkingsjord og må tilbake dit for å sikre matproduksjon og livsviktig biodiversitet. Ledende jordforskere som Professor Rattan Lal ved Ohio State University har beregnet at bare 2 % økning av CO2 i verdens dyrkingsjord vil fjerne hele økningen i årlige utslipp av klimagasser.  

På tross av dette var utslippene fra matvaresystemet, inklusiv jordbruksproduksjon, så å si fraværende på Cop-26. Det virker utrolig, men faller lett på plass når vi forstår ØI-komplekset enorme makt til å sette agendaen i verdens fellesorganisasjoner så vel som i nasjonalstater.  

Overtagelsen av FNs Global Food Summit 2021

I den lange planleggingsfasen av FNs årlige Food Summit 16. oktober 2021, ble det mer og mer klart at ØI-komplekset kom til å overta agendaen. Det forstår man ikke av hva som sies. ØI-kompleksets eksperter har overtatt alle ord og begreper som tilhører økologi feltet og fylt dem med nytt innhold. At FNs ledelse har gått med på det er forståelig når vi kjenner til at FN og WEF har inngått samarbeidsavtale som har definert «Agenda 2030» som skal lage «en ny verdensorden».  

Kuppet av Global Food Summit 2021 førte for første gang til en unison boikott fra mer enn 400 organisasjoner for regenerative/økologiske bønder og urfolk som forvaltere av verdens naturarv. Som alternativ organiserte flere av de ledende organisasjonen The Peoples Summit den 16. oktober. Det ble en 24 timers web-maraton som fulgte solen med 2-timers slott i hver tidssone. Med korte innslag fra aktive bønder, forskere og fagspesialister rundt hele verden, ble The Peoples Summit 2021 en stor suksess.    

Verdens matjord som ny investeringsklasse

ØI-komplekset med Rockefeller Foundation gir seg ikke bare med prat på Cop-2. Den 14. september annonserte New York Stock Exchange åpningen av en ny investeringsklasse som vil generere trillioner av USD årlig. Det dreier seg om etablering av nye NACs (Natural Asset Companies) som blir listet og handlet på børsen. NAC selskap vil ha de økonomiske rettighetene til alt som jorden og landet det eier produserer. Intrinsic Exchange Group (IEG) er alt godt i gang med rådgivning av en rekke nasjonalstater i forberedelsene til dannelsen av NAC. Det første NAC selskapet under utvikling skjer sammen med regjeringen i Guatemala. På global basis er det beregnet naturressurser genererer 125 trillioner USD (125.000 milliarder dollar) årlig. Disse ressursene vil den nye investeringsklassen søke å få tak i så mye som mulig av.

Verden trenger nye og reelle løsninger

Etter å ha observert skuespillet på Cop 26 i Glasgow er det blitt klart for mange at det sentralisert styre maktapparatet ikke lenger produserer de løsningene verden trenger. De må utfordres av alternative virksomheter som er reelt desentralisert organisert og tjener menneskenes behov fremfor en makt- og profitt orientert global elite. Det skjer heldigvis i større omfang enn de fleste er klar over. De mest innovative personer og grupper i verden er i full gang med etablering av nye Blockchain baserte løsninger på alle felter som finans, medier, forsikring, distribusjon, kontakt juss osv.

Referanser

Denne artikkelen henter stoff fra følgende referanser:

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelKonspirasjonen bak kuppet mot norsk kraftpolitikk
Neste artikkelFacebook stengte gruppa Nei til koronapass med 20.000 medlemmer