Trettebergstuen vil ha Facebook til å skjerme norske medier

0
Illustrasjon: Shutterstock

Av Pål Steigan.

Medier som NRK og Aftenposten, opplever at Facebook sensurer dem. Det vil staten ha en slutt på. Kulturminister Anette Trettebergstuen sier til NTB at hun vil samle Norden til kamp mot tech-gigantene.

– Selskaper som Google og Facebook betyr så mye i livene til så mange, men vi vet lite om hvordan de fungerer, de betaler ikke skatt, og de fjerner innhold de ikke liker, sier Trettebergstuen til NTB.

– Det er et av de temaene jeg mener vi må finne bedre felles løsninger på, og da vil jeg at de nordiske ministrene og de nordiske landene skal stå sammen i den kampen.

Trettebergstuen mener det er flere grunner til at framferden til de store, internasjonale teknologiselskapene er problematisk. Blant annet mener hun at de utfordrer ytringsfriheten og den frie pressen, både økonomisk og innholdsmessig.

Kulturministeren viser til at redaktørstyrte opplever å få innholdet sitt fjernet fra sosiale medier, selv om det allerede har gått gjennom redaksjonelle vurderinger.

Journalist Per Kristian Bjørkeng i Aftenposten spør om hvem som skal bestemme hva som er «redaktørstyrte medier». Skal man eventuelt følge medlemslista til Norsk redaktørforening? Men Redaktørforeningen vil ikke være portvokter.

Assisterende generalsekretær Reidun Nybø i Norsk Redaktørforening sier utspillet fra kulturministeren er helt i tråd med ønskene fra bransjen.

– Fjerning av innhold er ikke et omfattende problem for våre medlemmer i dag, men prinsipielt er det et stort problem, sier hun.

Men Nybø vil ikke mene noe om hvem som skal være med i det gode selskap. Hun mener det er bedre å ta utgangspunkt i medieansvarsloven. Den gjør det tydelig hva som skal til for at et medium kan kalle seg redaktørstyrt.

– Vi mener at det bør være mest mulig objektive kriterier. Vi ønsker ikke å være en slags portvokter, sier hun.

Hva sier medieansvarsloven?

Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (Medieansvarsloven) sier klart og tydelig hva som er et redaktørstyrt medium § 3.Definisjoner:

I denne lov forstås med

a)redaktør: fysisk person som treffer avgjørelse om innholdet i mediet eller om del av dette.
b)utgiver: fysisk eller juridisk person som i egenskap av eier har det økonomiske og administrative ansvaret for å utgi mediet.
c)redaksjonelt innhold: ytring som er publisert under redaktørens ledelse og kontroll. Markedsføring regnes ikke som redaksjonelt innhold.
d)brukergenerert innhold: ytring som en mediebruker har publisert utenfor redaktørens ledelse og kontroll.

steigan.no er utvilsomt redaktørstyrt

Per Kristian Bjørkeng ringte meg og ba om mine kommentarer til dette. Han var kjent med at Redaktørforeningen hadde nektet å ta meg opp som medlem.

Les: Redaktørforeningen vil ikke ha Steigan som medlem

Men vi fikk en prinsipiell diskusjon der jeg sa at «det kan ikke være klubben som bestemmer hvem som skal være med i klubben – det virker ganske tvilsomt», altså egentlig det samme som Reidun Nybø sier.

I undertittelen i Bjørkengs artikkel står det at «steigan er i grenseland», men i teksten gis det ikke noe argument for dette. Etter lovens definisjon er steigan.no et redaktørstyrt medium. Ingenting blir publisert uten at det er godkjent av ansvarlig redaktør. Det betyr ikke at redaktøren nødvendigvis er enig i det en leser eller forfatter skriver, men at redaktøren har det redaksjonelle og juridiske ansvaret.

Etter Medieansvarlovens definisjon er steigan.no ei redaktørstyrt nettavis.

Bjørkeng skriver:

Pål Steigan driver den alternativt orienterte bloggen steigan.no. Han ønsker seg heller ikke en ny portvokter. Steigans alternativt orienterte blogg steigan.no har de siste årene gått over til å kalle seg nettavis. Der står det at arbeidet følger pressens viktige etiske retningslinjer, Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Men han fikk nei på sin søknad om å bli medlem av Norsk Redaktørforening.

– Jeg har tatt opp gang på gang at Facebook er en sensurinstans som kaster ut folk og artikler. Utkastelsen trenger ikke ha noe som helst med deres egne kriterier å gjøre, og du har ingen ankemuligheter.

Vi opplever jo i stadig økende grad hvordan Facebook blokkerer våre artikler. Brukere av Facebook blir nektet å dele våre artikler og algoritmene deres graderer oss nedover og nedover på listene. For å gjøre denne sensurjobben får de hjelp av den såkalte «faktasjekkeren» Faktisk.no, som er betalt av Facebook for å blinke ut artikler og publikasjoner som skal på svarteliste. Største eier i Faktisk er Aftenpostens eier Schibsted, som igjen har Wall Street som sine største eiere. Størst av Wall Street-selskapene på deres aksjonærliste er State Street, og de har følge av et helt kobbel av finansinstitusjoner, og mange av disse har de sjøl et stort eierskap i. Samme State Street er en av de største aksjonærene i Facebook. Så det er mye Per Kristian Bjørkeng og Aftenposten kunne følge opp her for å se hvilke bukker som passer hvilke havresekker.

Det er positivt at både Per Kristian Bjørkeng i Aftenposten og Reidun Nybø i Redaktørforeningen evner å se prinsipielt på dette, tilsynelatende i større grad enn kulturminister Trettebergstuen.

Les:

Faktisk.no er underleverandør til en gigantisk etterretningsorganisasjon, under påskudd av å drive journalistikk

Steigan utfordrer redaktør Egeberg i Faktisk til journalistisk holmgang

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelFHI: Stadig flere fullvaksinerte legges inn med korona
Neste artikkelØkt spenning mellom Marokko og Algerie etter dødsfall i Vest-Sahara
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).