Faktisk.no er underleverandør til en gigantisk etterretningsorganisasjon, under påskudd av å drive journalistikk

0
Illustrasjon: Shutterstock

Det blir mer og mer klart at Faktisk.no driver etterretning for Facebook og inngår i en internasjonal politisk kampanje for det visse kretser anser som «sannheter». Faktisk.no har sjøl avslørt at de driver slikt arbeid, og de er til og med så elskverdige å fortelle oss hva slags overvåkingsverktøy de bruker. Hvis dette stemmer, viser det at Faktisk.no bare er nederste ledd i den gigantiske etterretningsmessige næringskjeden som ender opp i «krigsrommet» til Facebook – og i databasene til CIA, NSA og andre etterretningsorganisasjoner.

Faktisk.no avslører seg sjøl

15. juni 2021 fikk vi en epost fra Morten Langfeldt Dahlback i Faktisk.no. Han titulerer seg som «faktasjekker» på nettsidene til Faktisk.no. Den har vi omtalt i denne artikkelen: Forsker: «Appellen til Steigan.no ligger i det maktkritiske og opposisjonelle».

Dahlback skrev blant annet:

Jeg er journalist i Faktisk.no og jobber med et sett av saker om spredningen av innhold fra såkalte «alternative medier» på sosiale medier i Norge, inkludert Steigan.no.

Vi har analysert spredningen av artiklene fra blant annet Steigan.no ved hjelp av data som dekker en periode på flere år, frem til desember 2020. Denne analysen viser at et nettverk av nasjonalistiske, islamkritiske og systemkritiske Facebook-grupper står for en stor andel av engasjementet (reaksjoner, kommentarer og delinger) alternative medier, inkludert Steigan.no, skaper i sosiale medier.

Driver Faktisk.no ulovlig politisk overvåking?

Det er tydelig at Faktisk.no har avanserte verktøy til å drive politisk overvåking av sosiale medier. Vi reiste spørsmålet om dette betydde at de også har tilgang til verktøy som gjør det mulig å lese Messenger-meldinger, men i epost fra Dahlback til oss 16. juni 2021 heter det:

Til opplysning er datakilden vår analyseverktøyet CrowdTangle. Dette verktøyet har kun tilgang til data fra offentlige Facebook-grupper, offentlige Facebook-sider og verifiserte profiler. Vi har verken tilgang til Hive eller Messenger-meldinger, og dataene vi henter ut, inkluderer ikke enkeltbrukere eller brukernavn.
Du kan lese mer om CrowdTangle-data her: https://help.crowdtangle.com/en/articles/1140930-what-data-is-crowdtangle-tracking

Vi velger å tro Dahlback på hans ord i dette tilfellet. Men dette viser i så fall hvor lite Dahlback forstår av internasjonal etterretning og av den rollen Faktisk.no inntar i etterretningsorganisasjonens næringskjede.

Det er vel kjent at mesteparten, kanskje 90% av all etterretning kommer fra åpne kilder. I dette tilfellet er det mer enn åpne kilder, fordi det er verktøy, høyst sannsynlig utviklet i samarbeid med NSA eller tilsvarende som ikke bare innhenter, med systematiserer og analyserer det innhentede etterretningsmaterialet.

Dahlback er ulovlig naiv når han sier at dette ikke går ned på individnivå. Når man krysskjører så små grupper som det tydeligvis er snakk om her (SIAN for eksempel!), så får man et svært detaljert kart som også avslører personer, i hvert fall for neste ledd i næringskjeden.

Hva er CrowdTangle?

Det verktøyet Faktisk sier at de bruker er altså CrowdTangle, et analyseverktøy som Facebook kjøpte i 2015, og som nå er integrert i selskapets overvåkingssystem. Det heter om verktøyet på deres nettsider:

CrowdTangle is a public insights tool from Facebook that helps publishers, journalists, researchers, fact-checkers and more follow, analyze, and report on what’s happening across social media. We do that by making public content from Pages, Groups, Instagram accounts, and popular subreddits more discoverable, and engagement data on that content, (i.e. shares, views, comments, and reactions) easy to sort through at scale. CrowdTangle does not track content from regular Facebook profiles.

Men så kommer det:

Our ultimate goal is to track every “influential” account on these platforms, including all Verified users, profiles, and accounts like celebrities, athletes, sports teams, politicians, non-profits, CEOs, journalists, media and publishers, public figures and the like.

Man må være mer enn lovlig tett i pappen for å ikke skjønne at dette er overvåking på individnivå.

Det er også tydelig at dette er et politisk verktøy, til bruk for eksempel i regimeskiftekampanjer. Se for eksempel hvordan National Democratic Institute bruker det (på deres hjemmesider).

Dataene samles inn til Facebooks «krigsrom»

Foran mellomvalget i USA i 2018 opprettet Facebook et såkalt «krigsrom», skriver amerikanske medier. Facebook sjøl har tatt mediene med på en befaring i sin nye sensuravdeling der de skal drive korstog mot såkalt «fake news» eller skadelige meninger forut for mellomvalget i USA. Og det er Facebook sjøl som har lansert begrepet «war room» – «krigsrom». «Krigsrommet» samler ledere fra 20 lag som representerer 20.000 ansatte som jobber med sikkerhet og «trygghet». Lagene representerer overvåking, datavitenskap, forskning, jus, politikk, kommunikasjon og representanter for Facebook og deres selskaper WhatsApp og Instagram. Korporasjonene går nå altså direkte inn i den politiske sensuren og innfører Big Brother på steroider.

Dette rommet er bemannet 24 timer i døgnet 365 dager i året, og hit sluses all deres etteretning inn, og Mashable skriver at et av de verktøyene som leverer data til dette er nettopp CrowdTangle. Og det er Facebook sjøl som bruker krigsmetaforene. I deres verden er de kommandosentralen i en global krig. Og denne krigen føres naturligvis mot de typene dissens og de typene informasjon de ønsker å undertrykke.

I denne krigen mot uønskede meninger, uønsket kunnskap og uønskede personer og organisasjoner, deltar altså også Faktisk.no. Skal vi tro dem på deres ord, er de bare etterretningsagenter på gateplan, eller leiesoldater i informasjonskrigen, hvis vi skal holde oss til Facebooks militære sjargong. De leverer data og analyse videre oppover i kjeden. Kanskje er de menige soldater i denne krigen, men de deltar i den med hjertens lyst. Og de hjelper Facebook med å undertrykke folk og meninger.

Kall det hva du vil, men det har ikke mye med journalistikk og Vær varsom-plakaten å gjøre.

Integrert med NSA og GCHQ

I 2014 kunne The Intercept legge fram hemmelige etterretningsdokumenter som viser at CIA, NSA og britiske GCHQ systematisk bruker sosiale medier til det de sjøl kaller «propaganda», «lureri» (deception), «massemeldinger» og å «kjøre fram historier» (pushing stories).

The documents in the archive show that the British are particularly aggressive and eager in this regard, and formally shared their methods with their U.S. counterparts. One previously undisclosed top-secret documentprepared by GCHQ for the 2010 annual “SIGDEV” gathering of the “Five Eyes” surveillance alliance comprising the UK, Canada, New Zealand, Australia, and the U.S.–explicitly discusses ways to exploit Twitter, Facebook, YouTube, and other social media as secret platforms for propaganda.

Dette dokumentet ble lagt fram av GCHQs enhet Joint Threat Research Intelligence Group (JTRIG). Deres formål var ifølge dem sjøl å «bruke onlineteknikker for å få noe til å skje i den virkelige verden». Her er et lysbilde fra deres egen presentasjon:

Infiltrasjon, falske flagg-begivenheter, falske redningsoperasjoner og feller er blant virkemidlene den britiske etterretningstjenesten sjøl sier at den bruker på nettet. De har også teknikker som handler om å diskreditere sine motstandere. Teknikkene er eldgamle, men det nye er bruken av dem på sosiale medier.

Det er dette maskineriet Faktisk.no er et lite tannhjul som lojalt og villig utleverer deg til amerikansk og britisk etterretning via Facebook.

Les også: Etterretningstjenestenes falske nyheter på sosiale medier

Forrige artikkelMyndighetenes håndtering av koronapandemien
Neste artikkelLite interessant toppmøte
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).