Er tvang og koronapass hensiktsmessig?

0

Av Kari Elisabet Svare.

Og har vi sensur i Norge? Mye tyder på det. Mine koronainnlegg blir regelmessig avvist. Kommer dette på trykk, må jeg forvente hets. Dessuten: I Oslos gater passerte tusenvis i protest mot koronapass under massemedienes synsfelt. (Nettavisen)

Vaksinepass blir realitet i land etter land. Å innføre slike betyr å bryte menneskerettigheter samt avskaffefrihet. Dette har skapt voldsomme reaksjoner verden rundt, så vidt nevnt i norske medier. Den 27. november strømmet 30.000 i fredelig protest gjennom Østerrikes nest største by, Graz. 150 ble bøtlagt for ikke å bære maske. Straffen kan komme på over 14.000 kroner per person. 

I Sverige skal slike pass gjelde på innendørsarrangementer fra begynnelsen av desember. Negativ test  eller naturlig immunitet vil ikke bli godkjent, kun sprøyter. Andre steder stenges uvaksinerte både inne og ute. De nektes arbeid, utdanning og samfunnsgoder i ren autoritær stil. Det snakkes om vaksineplikt, en omskrivning av vaksinetvang. Jeg finner det skremmende at politi og soldater håndhever slike rigide regler på temmelig brutalt vis. Den slags tiltak kommer stadig nærmere oss.

I begynnelsen av november meldte Nakstad at 50-60% av dagens koronainnlagte er vaksinert. USA har nettopp åpnetsine koronastengte grenser for folk med covidpass. Disse må i tillegg framvise negativ test. At fullvaksinerte får maskepåbud bekrefter samme sak. Vaksineprodusentene har fritatt seg selv fra søksmål. Hvorfor, hvis preparatene er trygge?

 «Blant fullvaksinerte eldre øker antall innleggelser og dødsfall.» (Aftenposten 3.11) På Brevik sykehjem døde en beboer av korona etter at 12 beboerer og 3 ansatte ble smittet. Hvordan kan vi vite at en uvaksinert er skyldig? Når dagens tilrådte vaksiner er utilstrekkelige og hverken forhindrer smitte eller død. Og var ikke den gamle i risikogruppa fullvaksinert? Massemediene inngir stadig inntrykk av at uvaksinerte har skylda for at vi ikke er kvitt viruset. Dermed settes en selvrettferdig majoritet opp mot et «ulydig» og «ansvarsløst» mindretall.

En studie foretatt av israelske forskere viser at det å ha hatt korona gir bedre beskyttelse enn vaksine. En svensk undersøkelseforteller at Pfizervaksinen reduseres fortere enn antatt. Etter 7 måneder er effekten lik null. Noen land innfører et 3. skudd. Må det flere årlige vaksinerunder til på ubestemt tid? Siden effekten ikke er slik vi er blitt villedet til å tro. 

Forøvrig har Norges befolkning blitt massevaksinert før, mot svineinfluensa. «Den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid», sa overlege Preben Aavitsland FHI i etterkant. Da som nå dreide det seg om haste- og nødgodkjente preparater. Hvordan vil oppsummeringen etter dagens vaksinering se ut tro? Inkludert økonomiske og psykososiale faktorer. Hvor mange lider allerede av langvarige bivirkninger? 

«Det europeiske rådet» fattet et vedtak 21. november. De «ønsker at WHO, Verdens Helseorganisasjon, skal spille en sterk og sentral rolle i framtidas globale helsestyring», og er i ferd med å avgi politisk makt, det vil si statlig overstyring til denne organisasjonen. Men obs, WHO er ikke lenger en nøytral instans. Som i FN har finansmakta kommet seg inn bakveien. Det gjelder også kyniske medisinkonsern, som vil ivareta egne interesser, ikke vanlige folks. Og hvor fri er pressen? Bill Gates Foundation, en blant de involverte, har nettopp betalt 319 millioner dollar til BBC,The Guardian, Financial Time m.fl. 

Jeg etterlyser gravende journalister? Som følger med på denne opplagte faren heller enn bidrar til å vekke frykt og harme? Omikron er den siste varianten i rekken av skremmeskudd, på BBC omtalt som en mild utgave. Men fullt fokus på smittefrykt gjennom to år har slått rot i manges psyke. Dessuten: Smitte er ikke synonymt med død. 

Grunnkravet i smittevernloven er at tiltak må være hensikts- og forholdsmessige. Hvordan er det forholdsmessig å behandle uvaksinerte som en større smittefare enn vaksinerte når begge kan være smittebærere? Kan det bekreftes vitenskapelig? At sykehus mangler kapasitet, skyldes ikke ene og alene koronapasienter, men også annen sykdom, samt at et kapitalstyrt helsesystem gradvis har blitt bygget ned. 

Mellom 1980 og 2020 ble antall sykehussenger halvert. Kapasitet er et praktisk problem, som ingen så langt har gjort noe med. Til informasjon var 138 influensapasienter innlagt på intensivavdeling i 2016 uten at det ble oppfattet som nasjonal krise. I skrivende stund er tallet 62.

«Gi oss etterrettelig informasjon», skrev jeg for et år siden og sendte saken til NRK, uten at det hjalp. Jeg var grådig lei overveldende, ensidig skremselspropaganda. Gjennomsnittlig dødsalder tilsvarer fortsatt gjennomsnittlig levealder. Hvor ligger gjennomsnittsalderen i andre land? I fjor døde færre i Norge enn normalt, hvilket førte til at begravelsesbyråer søkte koronastøtte. Opplysning om hvor mange av de smitta, som ikke blir syke eller bare litt, mangler fortsatt. Dessuten: Hvor mange av dagens smittetilfeller er vaksinerte? Og hvor stor andel av dem som dør? 

Kari Elisabet Svare

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelHva mener Human-Etisk Forbund om ytringsfrihet og kritisk tenkning?
Neste artikkelDem og oss