Delegater stenges ute fra EU-parlamentet fordi de ikke godtar koronapass

0

Av svenske Checkfact.org.

Vi har tidigare skrivit om Cristian Terheș och hans grupp (1, 2) som kämpar mot införandet och användandet av vaccinpass (även kallade ”Digitala gröna certifikat”). De har hållit två presskonferenser där de uttryckt sin oro för den odemokratiska utvecklingen i Europa senaste året.

Ledamöterna har lyft det orimliga i att människor i flera europeiska länder tvingas vaccinera sig för att bibehålla grundläggande fri- och rättigheter. Helt vanliga vardagliga sysslor så som att handla mat eller besöka läkare kräver nu att man kan visa upp ett vaccinpass. Cristian och hans grupp har också avslöjat att det avtal som tecknats mellan europeiska unionen och covidvaccin-bolagen censurerats så att parlamentsledamöterna undanhållits stora delar av innehållet.

Ledamöterna kan inte längre delta i det demokratiska arbetet på grund av att de valt att avstå ett experimentellt medicinskt preparat, som genererat fler biverkningsrapporter och rapporter om dödsfall än något annat läkemedel i historien.

Cristian och hans kollegor varnade också nyligen för att anställda och folkvalda i EU-parlamentet inte längre kommer ha tillträde till sin arbetsplats utan ett vaccinpass. Den dagen är nu här. Cristian och hans kollega Ivan Sincic blev i idag nekade tillträde till EU-parlamentet av vakter som krävde att de skulle uppvisa digitala gröna certifikat. Ledamöterna kan inte längre delta i det demokratiska arbetet på grund av att de valt att inte ta ett experimentellt medicinskt preparat, som genererat fler biverkningsrapporter och rapporter om dödsfall än något annat läkemedel i historien.

Tänk er att de stänger ute alla ledamöter som har åsikter som avviker från det officiella narrativet. Då kommer ni inte att höra något annat än den propaganda som ni hört i unionen under de senaste två åren.

Cristian Terheș, ungersk EU-parlamentsledamot

Cristian varnar också i videon för de djupare demokratiska konsekvenserna av det som nu sker. Om det blir regel att stänga ute alla som har en avvikande åsikt från möten och förhandlingar, så kommer till slut det rådande narrativet stå helt oemotsagt.


Källor:

Ledamöter i EU-parlamentet uttrycker djup oro över införande av covidpass – ”diskriminerande och strider mot grundläggande mänskliga rättigheter” (checkfact.org)

Ny presskonferens med parlamentsledamöterna – Censur av EU:s avtal med vaccinbolagen (checkfact.org)

Les: Medlemmer av EU-parlamentet fordømmer koronapassene

Ikke en gang EU-parlamentet får vite innholdet i kontraktene med vaksineprodusentene

Ny vending: EU-dommer griper inn

Etter at dette ble skrevet kom meldinga om at EU-dommer Marc van Der Woude har grepet inn og opphevet påbudet om Green Pass for EU-parlamentarikerne.

Kan være et bilde av tekst som sier 'Tribunale UE sospende l'obbligo di Green Pass per accedere al Parlamento Europeo Niente più obbligo di Green Pass per accedere al Parlamento Europeo: la sospensione temporanea arriva dal presidente del tribunale UE Novembre 2021 13:14 Mirko Spadaro Certificazione verde COVID-19 COVID Certificate EU Digital Peenamatd Cate'

Vedlegg: Forslag til vedtak i EU-parlamentet om støtte til vaksineskadde:

B9‑0475/2021

Förslag till Europaparlamentets resolution om inrättandet av en europeisk fond för ersättning till offer för covid-19-vacciner

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 143 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europeiska läkemedelsmyndigheten har redan registrerat cirka en miljon fall av biverkningar efter vaccination mot covid-19:

– 435 779 i fråga om Pfizer BioNTechs vaccin,

– 373 285 i fråga om AstraZenecas vaccin,

– 117 243 i fråga om Modernas vaccin,

– 27 694 i fråga om Janssens vaccin[1].

B. Dessa biverkningar är ibland allvarliga. Omkring 75 000 personer ska ha drabbats av allvarliga neurologiska biverkningar efter Pfizers vaccin.

C. Europeiska läkemedelsmyndigheten uppger att vaccin mot covid-19 har haft en dödlig utgång för cirka 5 000 personer i EU:

– 4 198 i fråga om Pfizers vaccin[2],

– 1 053 i fråga om AstraZenecas vaccin,

– 392 i fråga om Modernas vaccin,

– 138 i fråga om Janssens vaccin.

D. Europeiska kommissionen har förhandlat fram avtalen om inköp och har inte velat att läkemedelstillverkarna kan ställas för ansvar. Europaparlamentsledamöterna har inte haft tillgång till avtalen under förhandlingarna.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en ersättningsfond för offer för covid-19-vacciner.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och medlemsstaterna.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelVil Tyrkia gå til offensiv, og blir det den syriske hæren og Russland som må redde kurderne?
Neste artikkelHva er Project Veritas?
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.