Utrolig fra Energi Norge

0
Adm. dir. Knut Kroepelien i Energi Norge i Energi Norge (Foto: Energi Norge)

Av Odd Handegård.

Adm. dir. Knut Kroepelien i Energi Norge (organisasjonen for den norske kraftbransjen), hadde i går et innlegg i Klassekampen (som sikkert også vil komme i andre aviser), der en rekke påstander må kunne oppfattes som reinhekla sludder, og der det meste av det øvrige resonnementet mangler sammenheng og logikk. Det er uforståelig at Kroepelien kan innbille seg at leserne av KK vil kjøpe budskapet hans. Innlegget vedlegges – her er en kort kommentar:

1. Kroepeliens sludder I: Hans første påstand er: «Det er ingen krise i strømforsyningen» i Norge. «NVE er ikke bekymret». Alle andre enn Energi Norge og NVE har selvfølgelig oppfattet problemet – myndighetene fortsetter å eksportere kraft til tross for at vannstanden i magasinene er 20 % lavere enn normalen, og til tross for at det i øyeblikket ikke ser ut til å komme særlig mye regn før snøen kommer: I mai var nettoeksporten 1.4 TWh, i juni 2.3 TWh, i juli 2.2 TWh, i august 1.17 TWh og den siste måned 1.53 TWh. Kraftbransjen fortsetter altså å eksportere kraft selv om vi trenger krafta i Norge – endringene fra mai er ikke store – men det er strømprisen som fortsetter sitt ville løp oppover.

2. Kroepeliens mangel på logikk: «Kraftutveksling er helt nødvendig for norsk kraftforsyning», skriver han. I all verden: Ingen har motforestillinger mot at vi trenger kabler til eksport av vårt kraftoverskudd, men vi trenger ikke dagens kabelkapasitet som kan eksportere mer enn halvparten av vår vannkraft. Men så har Kroepelien et poeng til: «Med lite vann i magasinene» trenger vi kraft fra EU! Altså når kraftbransjen har eksportert så mye kraft at det blir kraftunderskudd i Norge, trenger vi «elektrisitet» lagd av kull, gass og pellets fra EU. Ettersom målet ifølge Kroepelien er at «kraftutveksling er nødvendig for å nå klimamålene» og at «vi må håndtere klimakrisen» (som kraftbransjen har bidradd til å skape), trenger vi fossil kraft fra EU – litt av et klimatiltak!

3. Kroepeliens sludder II: Kroepelien advarer: Tiltak «i et ellers velfungerende kraftmarked vil skade forbrukerne» – vi må heller «skape nye lønnsomme industribedrifter» og da trengs det «økte investeringer i strømnettet og fornybar kraftproduksjon» (vindkraft i Norge). Ser vi litt nærmere på dette, så skjønner vi det budskapet Kroepelien prøver å forkludre ved å dels å hviske og ved dels å skrive om irrelevante spørsmål: Inntektene til kraftbransjen (og kraftprisen til norske forbrukere) skal mangedobles, for å finansiere bransjens ulønnsomme investeringsplaner i vindkraft, i kabler fra nye vindkraftanlegg til sentralnettet og i kabler til sokkelen. Det er norsk kraftkrevende industri og norske husstander som skal finansiere det nye norske Mongstad-prosjektet.

4. Hva bør vi gjøre? Det langsiktige prosjektet må være å reorganisere den norske kraftbransjen. På kort sikt må man stanse eksporten, vedta en tre-prisordning for strøm til norske husstander, fjerne momsen på kraft i Norge og redusere nettavgiftene kraftig – de trengs ikke.

Faksimile: Knut Kroepeliens innlegg.

Kan være et bilde av tekst
Forrige artikkelValgfrihet eller borgerplikt?
Neste artikkel«Krigen mot terror» er krig mot verdens fattigste