Tyskland: Grønn politikk vil forårsake økonomisk og politisk havari

0
Solnedgang for tysk vindindustri allerede. Foto: Anna-Katharina Schreiner/ Shutterstock

Av Jan Herdal.

Det var en tid da sosialdemokrater innså at en stabil forsyning av rimelig energi var en forutsetning for å kunne utvikle og opprettholde et velferdssamfunn. Den tida er over.

Med 25,7 prosent av stemmene er SPD utropt til valgvinner i Tyskland. Under valgkampen sa partiets kanslerkandidat Olaf Scholz at det grønne skiftet ikke bare skal fortsette, det skal forsterkes. Partiet De grønne er sannsynlig regjeringspartner. Det betyr mer ustabil vind- og solkraft, fortsatt utfasing av kull- og atomkraft, og en usikker framtid for gasskraft. 

Mest akutt er nedleggelsen av landets seks gjenværende atomreaktorer, fordi det skal skje så raskt, og fordi det handler om store kraftmengder. Tre reaktorer skal nedlegges i år, de tre siste innen utgangen av neste år.

Samlet produserte de vel 64 TWh i fjor. Det utgjorde over 11 prosent av Tysklands kraftproduksjon, ca. 40 prosent av Norges kraftproduksjon, og over 6 ganger så mye kraft som Norge eksporterer i et normalår (ca. 10 TWh).

Allerede i år kommer Tyskland til å svekke sin egen, og Europas, kraftbalanse tilsvarende ca. 20 prosent av Norges totale strømproduksjon, og 3 ganger vår normale strømeksport. 

Det er ikke mulig å erstatte dette med ustabil vind- og solkraft. Atomkraft er stabil og forutsigbar. Noe kan eventuelt kompenseres til prisen av et enda mer ustabilt kraftnett, men det vil ta tid.

Tysklands tid som netto krafteksportør vil med dette være over. Det er ikke så mange år siden landet eksporterte dobbelt så mye kraft som Norge gjorde i rekordåret 2020, vel 20 TWh.


Feberkurven: Utviklingen i tysk strømpris det siste året. Tre atomreaktorer skal nedlegges innen årets utgang. En ny runde med nedlegging av kullkraftverk innledes 1. oktober. Bunnpunktene i kurven skyldes stort sett at det blåser optimalt. Det var da norske medier pleide å skrive at vindkraft er gratis. Det har de visst sluttet med.

Spotprisen på den europeiske kraftbørsen EPEX ligger for tida rundt kr. 1,60 pr. kilowattime. I Tyskland er en pris på 2 kroner i rushtidene morgen og kveld blitt vanlig. Moms og andre avgifter tilkommer.

Alt tyder på at situasjonen vil forverres ut over høsten. Store deler av Europa fører samme kraftpolitikk som Tyskland. Bort med stabil «fossil» kraft, inn med vind og sol. 

Potensialet for et realt prissjokk over nyttår er stort, om det ikke kommer før. Og det vil forplante seg til Norge via kraftkablene og integrasjonen i EUs kraftnett, slik vi allerede har sett. Samtidig som vi etter alt å dømme kommer til å ha svært lav magasinfylling her hjemme.

Total kraftpris for tysk industri begynner å nærme seg 2 kroner pr. KWh. Liten tvil om hvor norske strømprodusenter vil selge varen sin, om de får frie hender. 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.