Tyske forskere fant udeklarerte metallfragmenter i vaksinene

0
Prof. Dr. Werner Bergholz er en av forskerne bak undersøkelsene.

På det patologiske instituttet i Reutlingen ble resultatene av obduksjonene av åtte mennesker som døde etter COVID19-vaksinasjonen presentert 20. september 2021. Vevsanalysene ble utført av patologen professor Dr. Arne Burkhardt og professor Dr. Walter Lang. Funnene bekrefter uttalelsen fra prof. Dr. Peter Schirmacher at i mer enn 40 obduserte lik som døde innen to uker etter COVID-19-vaksinasjonen, døde rundt en tredjedel årsaker knyttet til vaksinasjonen. Som en del av den direkte streamede pressekonferansen ble det vist mikroskopiske detaljer om vevsendringene. Professor Dr. Werner Bergholz rapporterte om gjeldende parametere for statistisk registrering av vaksinasjonshendelser.

Det ble også lagt fram en analyse av COVID-19-vaksineprøver som er gjort av ei østerriksk forskergruppe. Resultatene tilsvarer funnene fra forskere fra Japan og USA. Ikke-deklarerte metallholdige komponenter ble funnet i vaksinen. Vaksineelementene er visuelt slående på grunn av sin uvanlige form.

Burde føre til umiddelbar stans i vaksinasjonsprogrammet

Når det blir funnet metallfragmenter som ikke er deklarert av produsentene i vaksiner som gis til hundrevis av millioner mennesker, burde ansvarlige myndigheter naturligvis suspendere vaksineprogrammet umiddelbart.

I pressemeldinga fra forskerne heter det:

Resultatene av etterforskningen resulterer i juridiske og politiske krav, for eksempel at myndighetene samler inn informasjon umiddelbart for å kunne vurdere helsefaren som befolkningen stilles overfor på grunn av COVID-19-vaksinene. For eksempel, ved å se på IVF-registeret, kan tidlige signaler om redusert fruktbarhet hos de vaksinerte sjekkes. Kreftregisteret kan brukes til å få kunnskap om utvikling av kreft som et resultat av genetiske modifikasjoner av viralt RNA. Suspensjon av COVID-19-vaksinasjoner bør vurderes.

bilde
Prof. Dr. Arne Burkhardt

Prof. Dr. Arne Burkhardt

Prof. Dr. Arne Burkhardt kan tilbake på mange års undervisning ved universitetene i Hamburg, Bern og Tübingen samt besøkende professorater / studiebesøk i Japan (Nihon University), USA (Brookhaven National Institute), Korea, Sverige, Malaysia og Tyrkia. Han ledet Det patologisk instituttet i Reutlingen i 18 år og jobbet deretter som residerende patolog. Prof. Burkhardt har publisert over 150 artikler i spesialtidsskrifter og som bidrag til håndbøker. Han har også sertifisert patologiske institutter.

bilde
Prof. Dr. Walter Lang

Prof. Dr. Walter Lang

Prof. Dr. Walter Lang jobbet som patolog ved Medizinischen Hochschule Hannover fra 1968-1985. I 25 år ledet han deretter et privat institutt for patologi i Hannover, som han grunnla med fokus på transplantasjonspatologi, ekstragynekologisk cytologi, skjoldbrusktumorer og lunge- / pleurapatologi. Han utførte konsultasjonsdiagnostikk for 12 store lungeklinikker og utførte leverpatologiske undersøkelser for en rekke klinikker. I perioden 1985-2020 gjennomførte han konsultasjonsundersøkelser for patologiavdelingen ved lungeklinikken i Herner.

bilde
Prof. Dr. Werner Bergholz

Prof. Dr. Werner Bergholz

Prof. Dr. Werner Bergholz er tidligere professor i elektroteknikk med fokus på kvalitet og risikostyring ved Jakobs University Bremen. Før han ble utnevnt, jobbet Prof. Bergholz i 17 år med ledelse av chip-produksjon hos Siemens.

Japan stanser 1,6 millioner vaksinedoser på grunn av forurensing

Det ble funnet et ikke-identifisert stoff i «vaksiner» fra Moderna i Japan. Det førte til at et parti med 1,6 millioner doser ble stanset.

Japans departement for helse, arbeid og velferd suspenderte bruken av mer enn 1,6 millioner doser av Modernas Covid-19-vaksine torsdag etter rapporter om forurensede hetteglass på flere vaksinasjonssteder der. Takeda Pharmaceuticals, som distribuerer vaksinen i Japan for Moderna, sa at det varslet departementet etter at flere vaksinasjonssteder rapporterte om et uspesifisert fremmedlegeme som ble funnet i et bestemt parti. «Vi ba Moderna, produktseier og produsent, foreta en grundig undersøkelse for å finne ut den eksakte årsaken til problemet,» sa Takeda i en uttalelse. Takeda sa også at den ikke er klar over noen «betydelige sikkerhetshensyn» som skyldes de forurensede dosene.

Kritiske spørsmål til Folkehelseinstituttet

  1. Er FHI kjent med forskninga som viser udeklarerte metallfragmenter i vaksinene de anbefaler brukt i Norge?
  2. Hvis FHI er kjent med dette, hva vil instituttet foreta seg? Er det forsvarlig å sprøyte ukjente metallfragmenter inn i folk?
  3. Påtar FHI seg det økonomiske og juridiske ansvaret for at dette i så fall får fortsette?

Video fra pressekonferansen i Reutlingen:

Forrige artikkelHøringssvar: Regjeringas forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes
Neste artikkelHvordan pandemien endrer vitenskapens normer