Svindel med strømprisen – når kommer opprøret?

0

Av Odd Handegård.

De politiske partiene i Norge har bestemt seg for at den norske strømprisen (og dermed også prisen på mange forbruksvarer) skal mangedobles, samtidig som de har bestemt seg for å kalle prisstigningen et «klimatiltak». Det heter nå ikke lenger at det er kaldt i Norge og at det er lite snø i fjellet – det handler nå om konkrete vedtak i norsk energipolitikk: Norge har har vedtatt en kolossal overkapasitet på kablene til EU, og vi (og EU) har vedtatt enorme CO2-avgifter på fossil energi – kraftmarkedet (Nord Pool) klarer ufattelig nok å smitte vår grønne vannkraft med CO2-viruset via markedet. Kraftanalyseselskapene er etter hvert kommet til at prisøkningen for en vanlig familie vil bli på nesten 20.000 kroner i året. (Se Klassekampen 1. september).

Disse utsiktene har begynt å bekymre partiene, særlig på venstresida. Riktignok ser MDG stort sett bare fordeler med prisøkningen ettersom den angivelig vil bidra til å redusere vår sløsing med kraft. De andre (Sp, Ap, SV og Rødt) har en del til dels ulne forslag som foreløpig spriker i alle retninger – uten at det er mulig å finne tiltak de kan bli enige om. SV hadde i vår et forslag i Stortinget om «folkebonus» som ble nedstemt til tross for at det var så beskjedent at bare arbeidsledige og innvandrere ville kunne ha økonomisk nytte av forslaget. Rødt er nærmere fornuftige løsninger

Det må altså helt andre løsninger til enn mikroskopiske «grep for å hindre at folk med dårlig råd må blakke seg for å betale strømregningen». Heller ikke skattelette til familier med en årsinntekt under 600.000 (som også har vært foreslått) vil nå mange. De effektive løsningene gjelder spørsmålet om å redusere Nord Pool til nesten ingenting; innse at Norge selv vil trenge all egenprodusert fornybare energi; Stortinget bør fastsette strømprisen for forbruk under 20.000 kWh (maks 25-30 øre/kWh); to-prisordning for forbruk over 20.000 kWh; legge ned strømleverandørselskapene – kraftverkene bør selge strømmen direkte til oss; osv.

Jeg er klar over at slike langsiktige endringer vil være vanskelige å få til med den sammensettingen Stortinget har i dag. Utviklingen på strømmarkedet er imidlertid så ekstremt negativ for folk flest at det etter hvert vil utvikle seg holdninger som trengs for å realisere et opprør mot norsk energipolitikk. – Legger også ved noe jeg skrev for et par år siden.

Organiseringen av kraftbransjen – et ufattelig kaos

Les flere artikler av Odd Handegård her.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.