Hvordan coronasmittebløffen oppsto og villedet

0
Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg og helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen på Statsministerens kontor 12. mars 2020. Foto: Eirin Larsen/Statsministerens kontor

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Jeg har helt siden de første, vage omtaler av «corona» tidlig i 2020 vært svært skeptisk til myndighetene – og deres lakeier, hovedstrømsmediene – sine ulike uttalelser, vurderinger, veiledninger, tvangstiltak, analyser, håndteringer, vaklinger, inkonsekvenser og rekken av andre, negative gjøremål og ditto mangler. Og jeg har etter beste evne gjort hva jeg har kunnet for å tilkjennegi mine meninger. Det har ført til få skulderklapp, men svært mange negative reaksjoner fra mange. Kritikk av mine saklige holdninger og anførsler tåler jeg gjerne, men rene ad hominem- og uvennskapsreaksjoner synes jeg er trist.

Uansett har jeg ikke tenkt å gi meg – det er mer enn nok å gripe fatt i og kritisere og stille spørsmål ved.

Én slik sak er hvordan myndighetene og deres nevnte lakeier har manipulert allmennheten til å tro at en registrering av coronavirus hos en person under en test er det samme som at vedkommende er «smittet» av en sykdom. Det er ikke tilfelle! Vedkommende behøver ikke være syk i det hele tatt – hun/han er kun registrert å ha fått påvist coronaviruset i sin kropp under en test.

Én årsak til denne villfarelsen turde etter min mening være at Verdens Helseorganisasjon (WHO) – som etter min mening er tungt preget og styrt av krefter hvis hovedinteresse er oligarkers umettelige penge-/maktappetitt – allerede 30.1.2020 erklærte det internasjonale utbruddet av det nye coronaviruset som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse», og for Norges del at Helse- og omsorgsdepartementet allerede dagen etter la coronavirus med utbruddspotensial til i listen over meldingspliktige sykdommer, uavhengig av kliniske symptomer. Listen er fortsatt gjeldende, og du finner den i tabellverktøyet på http://www.msis.no/ under sykdomskolonnen med betegnelsen «Koronavirus med utbruddspotensial» – også vist som medfølgende illustrasjon. Regjeringen har også en nettartikkel 31.1.2020 med overskrift «Koronavirus blir meldepliktig sykdom og defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom».

Det er ikke underlig at coronavirusregistrering for publikum og – bevisst eller ubevisst grepet fatt i og gjentatt, gjentatt og gjentatt av bladfyker i de fleste medier – ble synonymt med coronavirussykdom. I lang tid sto denne oppfatningen uimotsagt og/eller ble bevisst fremdyrket av de fleste. Men noen viste forstand og presiserte at coronavirusregistrering ikke var det samme som coronavirussykdom. Jeg nevner her blant annet lege/professor, Mette Kalager, og lege med doktorgrad i immunologi, Charlotte Haug, som begge under et «Debatten»-program 9.3.2021 påpekte dette og tidvis satte norske helsetopper til veggs. Det hører òg med å nevne at mer seriøse, norske medier – blant annet Aftenposten – nå bruker antall sykehusinnlagte og intensivpasienter som det viktigste målet på virusets spredning. Siste ekspressnyhet kommer mens jeg skriver dette (1.9.2021, kl. 0950) fra NRK med blant annet følgende uttalelse: «Til tross for rekordhøye smittetall skal skoler holdes åpne. Nå er helsemyndighetene mer opptatt av tall på innlagte enn av smittetall, bekrefter FHIs Camilla Stoltenberg til NRK».

Norske helsemyndigheter er faktisk selv med på å støtte opp om min og stadig fleres oppfatning ved fem dager i uken å publisere tall over kumulativt siden februar 2020 antallet testede personer, antallet meldte tilfeller (som er det samme som antall registrerte), antallet innlagt sykehus, antallet innlagt intensiv og antallet døde – se FHI. – Det er en enkel sak for enhver å regne seg frem til ulike aspekter og se at myndighetenes og hovedstrømmedienes beregninger og konklusjoner bygger på en bløff!

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Forrige artikkel«Human Enhancement» – World Economic Forum vil manipulere mennesket
Neste artikkelKom coronaviruset fra et laboratorium?