Kom coronaviruset fra et laboratorium?

0

Refleksjoner og tanker om Corona-virusene etter at det ble en politisk sak og ikke en medisinsk sak.

Fra en leser i Beijing har vi mottatt disse tankene om opprinnelsen til coronaviruset. Willy Johansen er en norsk ingeniør som har arbeidet i Kina med miljøteknologi og vannforsyning siden 1993. Han arbeider også med vannforsyning i China Pakistan Economic Corridor.

Av Willy Johansen, ingeniør, Beijing

Først og fremst vil jeg uttrykke at jeg har fulgt situasjonen om Corona-virus siden utbruddet i 2003 og det som den gang var forklaringen og kilden til SARS-utbruddet og senere debatten om kilden til utbruddet av COVID 19-viruset vi i dag opplever….. Dels som bosatt både i Kina og Norge.

La oss gå tilbake til SARS-utbruddet som rammet mennesker i Foshan, Guangdong-provinsen, Kina i november 2002, og igjen i Guangzhou, Guangdong-provinsen i 2003. Begge disse SARS- CoV- hendelsene var forbundet med markeder som selger levende dyr og involverte arter, spesielt “civets and raccoon dogs» (Guan et al., 2003), som også ble solgt levende på Wuhan-markeder i 2019 og som er kjent for å være utsatt for SARS-CoV-2-infeksjon.

Dyrehandlere som jobbet i 2003, uten SARS-diagnose, ble dokumentert for å ha høye nivåer av IgG til SARS- CoV ( Fra civets; Centers for Disease Control and Prevention, 2003). Påfølgende serologiske undersøkelser fant ~ 3% positivitetsrate for SARS-relaterte koronavirus ( SARSr-CoV ) hos innbyggere i Yunnan-provinsen som bor i nærheten av flaggermusgrotter, noe som viser regelmessig eksponering på landsbygda.

De nærmeste kjente slektningene til både SARS-CoV og SARS-CoV-2 er virus fra flaggermus i Yunnan, selv om dyr fra denne provinsen fortrinnsvis er blitt prøvetatt. For både SARS-CoV og SARSCoV-2 er det et betydelig geografisk gap mellom Yunnan og plasseringen av de første menneskelige tilfellene, noe som fremhever vanskeligheten med å identifisere den nøyaktige veien for virusoppkomst og viktigheten av prøvetaking utover Yunnan.

Grunnen til at informasjonen ovenfor er gitt er at disse beskriver den medisinske siden av pandemien som startet med uttalelsen fra Kina 16. november 2002 om at «et atypisk lungebetennelsesvirus» ble oppdaget, og alt etter det var diskusjonene konsentrert fra det medisinske synspunktet .

Det var også diskusjonen det handlet om i utbruddet i Wuhan i begynnelsen.

Etter at USA, EU og NATO intensiverte trakasseringen med Kina og Russland, og etter at NATO erklærte Kina som sin fiende, begynte COVID 19-saken å bli politisk. Tidligere krevde president Biden at den amerikanske etterretningen innen 90 dager skulle finne bevis på at utbruddet av COVID 19 fant sted fra det kinesiske biolabbet i Wuhan. Etter min kunnskap har ingen slike bevis blitt lagt på bordet.

La meg også legge frem noen fakta om at vi vet om laboratoriespørsmålet.

Det er 2 kjente Bio Labs:

Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences

US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID)

«Mens USA utelukkende er fokusert på kinesiske laboratorier, tar USA sjelden hensyn til feilen i sine egne innenlandske laboratorier, hvorav noen til og med har utløst virusrelaterte ulykker før. I følge en artikkel i august 2020 av ProPublica, en uavhengig redaksjon som produserer undersøkende journalistikk, rapporterte University of North Carolina i Chapel Hill 28 laboratoriehendelser som involverte genetisk konstruerte organismer til sikkerhetstjenestemenn ved National Institutes of Health mellom januar 2015 og juni 2020. » Seks av hendelsene involverte forskjellige typer laboratoriekreftede koronavirus, sier ProPublica i artikkelen. «Mange ble konstruert for å tillate studier av viruset hos mus.»

Merkelig nok har svært få amerikanske vanlige medier reist spørsmålet om det er mulighet for at COVID-19 ble lekket fra amerikanske laboratorier, sa den kinesiske virologen. «De tør ikke spørre om det,» sa han.

Vær også oppmerksom på at amerikanske tjenestemenn besøkte Wuhan slutten av 2019. En undersøkelse av Lab Leak bør definitivt inkludere det amerikanske besøket i Wuhan og rollen til både Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences og US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) ). Det betyr at uansett hva etterretningen måtte komme etter at President Biden ba dem finne bevis , må bli annullert og avvist inntil sikre bevis er fremlagt.

Avslutningsvis liker jeg å være enig med det som står i artikkelen:

The Origins of SARS-CoV-2: A Critical Review av Holmes, EC, Goldstein, SA, Rasmussen, AL, Robertson, DL, Crits -Christoph, A., Wertheim, JO, Anthony, SJ, Barclay, WS, Boni , MF, Doherty, PC, Farrar, J., Geoghegan , JL, Jiang, X., Leibowitz, JL, Neil, SJD, Skern , T., Weiss, SR, Worobey , M., Andersen, KG, Garry, RF, Rambaut , A., The Origins of SARS-CoV-2: A Critical Review, Cell (2021), doi :

Når det gjelder de aller fleste menneskelige virus, er den mest parsimoniske forklaringen på opprinnelsen til SARS- CoV-2 en zoonotisk hendelse. Den dokumenterte epidemiologiske historie av viruset er c ompA bare med tidligere dyr markeds- forbundet utbrudd av coronavirus med en enkel rute for menneskelig eksponering. Kontaktsporingen av SARS CoV-2 til markeder i Wuhan viser slående likheter med den tidlige spredningen av SARS- CoV til markeder i Guangdong, hvor mennesker smittet tidlig i epidemien bodde i nærheten eller jobbet på dyremarkeder. Zoonotisk utslipp velger per definisjon virus som er i stand til å infisere mennesker. Selv om det alltid bør benyttes sterke sikkerhetstiltak for å minimere sannsynligheten for laboratorieulykker i virologisk forskning, har de laboratorieutslippene som er dokumentert hittil nesten utelukkende involvert virus innført i laboratorier spesielt på grunn av deres kjente menneskelige smittsomhet.

Det er foreløpig ingen bevis for at SARS-CoV-2 har opprinnelse fra et laboratorium. Det er ingen bevis for at noen tidlige saker hadde noen tilknytning til Wuhan Institute of Virology, i motsetning til de klare epidemiologiske koblingene til dyremarkeder i Wuhan, og heller ikke noe bevis på at WIV hadde eller arbeidet med en stamfar til SARS-CoV-2 før pandemien. Mistanken om at SARS-CoV-2 kan ha opprinnelse fra et laboratorium, stammer fra tilfeldigheten at den først ble oppdaget i en by som huser et stort virologisk laboratorium som studerer koronavirus. Wuhan er den største byen i det sentrale Kina med flere dyremarkeder og er et stort knutepunkt for reise og handel, godt forbundet med andre områder både i Kina og internasjonalt. Koblingen til Wuhan gjenspeiler derfor mer sannsynlig det faktum at patogener ofte krever at tett befolkede områder etableres.

Vi hevder at selv om dyrereservoaret for SARS-CoV-2 ikke er identifisert og nøkkeltypene kanskje ikke er blitt testet, er det i motsetning til andre scenarier en betydelig mengde vitenskapelig bevis som støtter en zoonotisk opprinnelse. Selv om muligheten for en laboratorieulykke ikke helt kan avvises, og kan være nesten umulig å forfalske, er denne kanalen for fremvekst svært lite sannsynlig i forhold til de mange og gjentatte kontaktene mellom mennesker og dyr som skjer rutinemessig i dyrelivet. Unnlatelse av å grundig undersøke den zoonotiske opprinnelsen gjennom samarbeidende og nøye koordinerte studier ville gjøre verden sårbar for fremtidige pandemier som følge av de samme menneskelige aktivitetene som gjentatte ganger har satt oss på et kollisjonskurs med nye virus.

Forrige artikkelHvordan coronasmittebløffen oppsto og villedet
Neste artikkelAustralia utvikler Orwell-staten til nye høyder