Fra Indre Østfold: Smittevernet skal styre partienes valgkamp

0
Fra valgkampen i Bergen i 2019. Var det det siste valget i Norge der det kunne drives valgkamp på normal måte?

Vi får daglig bekreftet at vi lever i en Smittevernstat der rettsstatens prinsipper er satt i baksetet. Et nytt eksempel er et utspill fra smittevernmyndighetene som gir partiene instruks om hvordan de skal føre valgkampen sin. Vi skal altså velge delegater til Norges lovgivende forsamling, og smittevernmyndighetene tar seg den friheten å legge begrensninger på hvordan den valgkampen skal føres. Vi har fått tilsendt dette skrivet signert av smittevernoverlege Barbro Kvaal, Indre Østfold kommune, som ikke er datert:


Informasjon om smittevern i forbindelse med politiske valgkampanjer sommeren 2021

Det nærmer seg høstens valg og de politiske partiene er ivrige etter å komme i gang med valgkampen.

Indre Østfold kommune har i skrivende stund et svært lavt smittetrykk og vi kan glede oss over å gå mot en mer normal tilstand. Av erfaring vet vi likevel at situasjonen raskt kan endre seg. Vi ønsker at alle våre innbyggere skal kunne få en fin og smittefri sommer, og vi er derfor helt avhengige av at alle bidrar i dugnaden også denne sommeren.

Dette gjelder for gjennomføring av politiske stands i det offentlige rom:

 • Det skal ikke drives oppsøkende valgkamp, som dør-til-dør-aksjoner
 • Det skal ikke drives valgkamp innendørs i det offentlige rom, som f.eks kjøpesentre
 • Stand skal oppføres minimum 10 meter fra inngangspartier til butikker og kjøpesentre
 • Maks tre partier samtidig pr standområde, og minimum 5 meter mellom hver stand
 • Anbefaler 3, men maks 5 personer fra partiene til stede pr stand
 • De som står på stand bør vurdere å bruke munnbind hvis det er vanskelig å opprettholde anbefalt avstand
 • Hånddesinfeksjon skal finnes tilgjengelig på stand
 • Det skal ikke serveres noe til besøkende
 • En person er ansvarlig for å dele ut informasjonsmateriell. Informasjonen deles ut ved standen. Det er ikke ønskelig med oppsøkende virksomhet, det kan skape mye bevegelse.
 • God avstand mellom partimedlemmene og også mellom besøkende må kunne overholdes
 • Hele kommunen bes tatt i bruk, unngå ansamlinger

GOD SOMMER og GODT VALG!

Mvh

Barbro Kvaal smittevernoverlege Indre Østfold kommune


Kommentar:

Det er opplagt at dette er å gripe inn i valgkampen på en måte som i prinsippet kan få betydning for utfallet. Disse reglene favoriserer opplagt de partiene som har rød løper inn i alle TV-studioer og alle avisredaksjoner. De trenger strengt tatt ikke å drive valgkamp på gata. Og det rammer opposisjonelle partier og politikere som ikke har de samme privilegiene.

Men slik er det blitt: Denne politikken er naturligvis en direkte følge av at helsebyråkratene med Bjørn Guldvog og Espen Nakstad i spissen har tatt over som regenter i en smittevernjunta som mener seg å ha rett til å overkjøre Grunnloven og alt som er av lover og regler i Norge. Guldvog var til og med ute i vår og dro i tvil om valget kunne avvikles som vanlig.

Han sa i intervju med Nettavisen:

– Jeg håper vi skal kunne møte opp fysisk og stemme valgdagen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til Nettavisen i intervjuet over.

Helsedirektøren vet bedre enn noen at fremtiden er befengt med usikkerhet:

– Så hvis ikke det lar seg gjøre å stemme ved fysisk oppmøte, er vi jeg helt sikker på at vi skal finne gode løsninger slik at alle får stemt, sier han optimistisk.

Professor og tidligere leder av valglovutvalget, Bernt Aardal, var derimot klinkende klar på at elektronisk stemmegivning ikke ville være mulig ved årets valg.

Les: Guldvog: – Ikke sikkert vi kan stemme fysisk i år

Et byråkratisk maktkupp i koronahåndteringen

«Fremtiden mange fryktet for et år siden er her alt. Under ett år tok det å transformere Norge fra en demokratisk rettsstat til en dobbeltstat der rettsstaten er underordnet smittevernstaten.» Dette skrev professor Hans Petter Graver i en uhyre viktig kronikk i Morgenbladet.

Graver: – Det tok mindre enn ett år: Rettsstaten er underordnet smittevernstaten

Spørsmålet nå er om partiene lar seg styre av instrukser fra lokale smittevernoverleger når det gjelder hvordan de skal føre valgkamp. Finnes det noen av dem som har det sivile motet som skal til for å tale byråkratene midt imot?

Forrige artikkelHvordan Bill Gates har monopolisert global helse
Neste artikkelDen forbudte demonstrasjonen i Berlin: Min tale som ikke ble holdt