CIA ville bruke feminisme for å samle støtte for krigen i Afghanistan

0
Både Jens Stoltenberg og Angelina Jolie har ansvar for krigsforbrytelsene i Libya i 2011.

Wikileaks har avslørt at CIA var bekymret over den svake støtten til krigen i Afghanistan i viktige europeiske land. Derfor la de opp en PR-strategi for å manipulere europeere til å støtte krigen. Etterretningsorganisasjonen hadde notert seg at særlig blant kvinnene var det lite støtte for krigen. Derfor la det hemmelige notatet fra 2010 opp til en kampanje spesielt rettet mot kvinner. Det skulle også skreddersys kampanjer for krigen ut fra hvordan opinionen i Frankrike og Tyskland prioriterte.

Notatet ligger her (pdf)

CIA skrev:

Franskmenn fokuserer på sivile og flyktninger. Derfor bør man fokusere på et budskap om at ISAF er fordelaktig for afghanske sivile og med eksempler på konkrete gevinster kan begrense og kanskje til og med reversere motstand mot oppdraget. Slike skreddersydde meldinger kan utnytte den akutte fransk bekymringa for sivile og flyktninger. De som støtter ISAF i INR-undersøkelser fra høsten 2009 mest ofte sitert deres oppfatning avla mest vekt på at oppdraget hjelper afghanske sivile, mens motstandere argumenterte oftest for at oppdraget skader sivile. Å gå imot «ISAF gjør mer skade enn godt” oppfatning er tydelig viktig, spesielt for Frankrikes muslimske minoritet.

Og videre:

Tyskere bekymret for kostnader og prinsippene for ISAF-oppdraget. Tyske motstandere av ISAF bekymrer seg for at en krig i Afghanistan er sløsing med ressurser, ikke et tysk problem, og kritikkverdig i prinsippet, å dømme etter en INR-meningsmåling høsten 2009. Noe av tyskernes motstand mot ISAF kan bli dempet ved å vise til framgang i landet, og advare om potensielle konsekvenser for Tyskland av et nederlag, og forsikringer om at Tyskland er et verdsatt partner i et nødvendig NATO-ledet oppdrag.

«Vi må komme med budskap som dramatiserer konsekvensene av et NATO-nederlag for spesifikke tyske interesser som kan motvirke den utbredte oppfatningen at Afghanistan ikke er det Tysklands problem. For eksempel meldinger som illustrerer hvordan et nederlag i Afghanistan kan øke Tysklands eksponering for terrorisme, opium og flyktninger kan bidra til å gjøre krigen mer akseptabel for skeptikere.»

Suzanne Nossels reklamekampanje for NATO da hun var sjef for Amnesty.

Bekymring for den lave støtten til krigen blant kvinner

CIA:

Ifølge INR-meningsmåling høsten 2009 er franske kvinner 8 prosentpoeng mindre tilbøyelige til å støtte oppdraget enn menn, og tyske kvinner er 22 prosentpoeng mindre tilbøyelige til å støtte krigen enn menn.

Derfor:

Mediedekning som inneholder vitnesbyrd fra afghanske kvinner vil trolig være mest effektiv hvis den sendes på programmer som har et stort og overveiende kvinnelig publikum.

CIA syntes det var et stort problem at kvinner i stor grad ønsker fred, derfor prøvde de å snu dette rundt ved å skape en feminisme for krig. Dette gikk også fram av dette NATO-initiativet:

Advarsel: Jens Stoltenberg og Angelina Jolie vil kjempe for kvinnene igjen

– Vold mot kvinner og barn, spesielt seksualisert vold, er en økende del av konflikter og usikkerhet verden rundt, påpekte Angelina Jolie da hun onsdag møtte pressen sammen med Natos generalsekretær i Brussel. Dette skriver NRK.

Skuespilleren Angelina Jolie er spesialutsending for FNs høykommissær for flyktninger og skrev nylig en kronikk i The Guardian sammen med Jens Stoltenberg om NATO må «forsvare kvinners rettigheter».

De skrev at «NATO har ansvar og mulighet til å være en ledende beskytter av kvinners rettigheter.» NATO kan i tillegg, «bli den globale militære lederen i hvordan man kan forebygger og reagerer på seksuell vold i konflikt.» De to lovet å identifisere «måter NATO kan styrke sitt bidrag til beskyttelse av kvinner og deltakelse i alle aspekter av konfliktforebygging og løsning.»

Hollywood-skuespiller Jolie var en aktiv støttespiller for NATOs krig.

I oktober 2011 dro hun til Libya og lovpriste landets «revolusjonære», det vil si al-Qaida-terrorister og liknende. Under besøket påsto hun at de nye makthaverne hadde utført en «revolusjon på vegne av menneskerettighetene». Det vi vet er at disse jihadistene selger slaver og begår en serie grove forbrytelser, og at det aldri ble noen gjenoppbygging av det landet hennes venner ødela og voldtok. Og de fortsetter å drepe og voldta.

Og nettopp Angelina Jolie har vært blant de fremste til å fordømme USAs tilbaketrekning fra Afghanistan, slik som her i et intervju i magasinet Time. Artikkelen er også omtalt i Mirror.

CIA og NATO bruker mediene som sine redskaper

Legg merke til hvordan CIA i notatet forutsetter at mediene vil bringe de budskapene som etterretningsorganisasjonen ønsker. Og det har de jo, som vi kjenner til, all grunn til. I de 11 årene som er gått siden dette notatet ble skrevet har jo mediene som kjent fulgt CIAs manuskripter til minste bokstav. Derfor blir også mediene tatt så fullstendig med buksene ned når NATO lider et så spektakulært nederlag som i Afghanistan. Det er et nederlag for USA og Vesten, inkludert Norge. Men det er også et ydmykende nederlag for de mediene som har vært deres lydige talerør gjennom hele krigen.

Forrige artikkelUSA: Fagbevegelsen mot tvangsvaksinering
Neste artikkelAvtale & kontraktsrett
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).