Ny støtteordning til vindkraftutbygging i Norge

0
Vindkraftanlegget på Frøya påvirker et langt større areal enn areaslet til planområdet. Boligene i forgrunnen ligger 4 kilometer unna nærmeste turbin, men blir likevel påvirket. Foto: Bård S. Solem, Motvind Norge

Sensasjonelt kort høringsfrist – midt i sommerferien.

Av Odd Handegård.

Forslaget til støtteordning for vindkraftutbygging i Norge har fått en sensasjonelt kort høringsfrist – midt i sommerferien. Det avgjørende nå blir om aktuelle småkommuner vil få så gunstige tilskudd fra utbyggingen at kommuner som er negative til utbygging vil snu, og akseptere utbygging. Bare et fåtall instanser har foreløpig uttalt seg – høringsfristen er 3. august.

Problemet er i realiteten enda verre: Det er også et spørsmål om avgiften på nye vindkraftverk, skal betales av vindkraftverkene selv eller om det dreier seg om regelrett statsstøtte. I tillegg: Det er også et spørsmål om strømprisen etter hvert er blitt så høy at vindkrafta – i realiteten norske strømkunder! – kan betale den aktuelle avgiften, og likevel ha et overskudd som kan syltes i et skatteparadis pga alle de øvrige «subsidier» til vindkrafta.

Det blir viktig nå at flere av de sentrale anti-vindkraftorganisasjonene kommer på banen – detaljene i forslaget vedlegges.

Kommentar: Korte høringsfrister er varemerke for regjeringa Solberg

Regjeringa Solberg har i sak på sak satt så korte høringsfrister at hele høringsordninga blir en makaber vits, et liksomdemokrati, en latterliggjøring av folkestyret. Det gjelder også i denne saka. Også noen av de som har rukket å svare på høringa bemerker dette. EuropowerEnergi skriver:

– Vestland fylkeskommune påpeikar fyrst at denne høyringa er gjeve med ein håplaust kort høyringsfrist. Fristen er set til måndag etter fellesferien, noko som har gjort det umogleg for oss å handsama denne saka politisk, skriver fylkeskommunen i sitt høringssvar.

– Fristen er satt til mandag etter fellesferien, og det er vanskelig å få til en bred høring hos medlemmer om innretningen på avgiften. Vi minner om at kommuner og fylkeskommuner er politiske organer og at de folkevalgte ikke har politiske møter i fellesferien. Dermed mister staten verdifulle demokratiske innspill fra lavere forvaltningsnivå ved å sette en slik frist, skriver interesseorganisasjonen Kraftfylka i sitt høringssvar.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.