Nei, Naturvernforbundet – olje og gass er ikke på vei ut!

0
Oljeraffineri. Shutterstock

Av Are Dammann og Elin Leer-Salvesen

I en kronikk 21.5.2021 hevdet Norges Naturvernforbund at «olje og gass går ut på dato», med henvisning bl.a. til en IEA- rapport som sier at «fornybare kilder produserte mer elektrisitet enn fossile kilder i Europa for første gang i 2020». Det er dessverre ikke noe som tyder på at dette er riktig. IEAs prognoser for verdens energiforbruk fram til 2040 viser at fossil energi ikke er på vei ut, snarere tvert imot.

Det er riktig at produksjonen av fornybar energi har økt kraftig i ti år. Og ifølge IEAs prognoser vil den fortsette å øke kraftig fram mot 2040. Problemet er bare at fossil energi vil øke enda mer!

I henhold til IEAs «World Energy Outlook 2020», forventes det at etterspørselen etter olje vil øke med 9% fram til 2040.

Kulletterspørselen vil gå litt tilbake fra dagens nivå, mens etterspørselen etter naturgass vil øke med hele 36%

Totalt vil produksjonen av olje, kull og gass øke fra 11.600 millioner til 13.000 millioner tonn oljeekvivalenter fra i dag til 2040.

Tilsvarende forventer IEA at sol- vind, og vannkraft vil øke fra 500 millioner til 1500 millioner tonn oljeekvivalenter. Energien fra fornybare kilder vil i 2040 kun utgjøre ca. 11-12% av mengden olje, kull og gass som produseres.

Den utviklingen vi nå ser er skremmende, og om det blir slik IEA ser for seg kan vi nok bare glemme både 1.5 og 2 graders målet.

Hvorfor skjer denne utviklingen på tross av alle avtaler og gode intensjoner? For det første er det nesten ingen som snakker om reduksjon verken i forbruk, materiell vekst eller transport. Dermed vil det bli fortsatt vekst i bruk av ressurser og økt energiforbruk.

Det virker som det er få i de rike land som egentlig ønsker noen endring i dagens økonomiske system som er basert på evig vekst og konkurranse. Tvert imot får vi høre at vi trenger mer vekst for å kunne løse miljøproblemene og løfte flere ut av fattigdom.

Av og til er det «motparten» som har de mest realistiske framtidsvyene: Vi fant vedlagte meget interessante oppslag på nettsiden til CUPP, «Canada’s Upstream Oil & Natural Gas Industry». Selv om dette er en interesseorganisasjon som selvfølgelig ønsker å selge sine produkter, og på samme måte som oljeindustrien i Norge og USA vil skape inntrykk av at deres olje og gass er den reneste i verden, presenterer de mange gode og realistiske argumenter for hvorfor det er lite som tyder på at fossile energikilder er på vei ut. Og faktagrunnlaget for prognosene er altså hentet fra IEA.

Der kan vi lese følgende:

– Verdens befolkning er forventet å øke med 1.7 milliarder mennesker fram til 2040.

– Når de med lav levestandard i dag, som for eksempel befolkningen i Kina og India med totalt ca. 2.5 milliarder mennesker kommer opp på middelklassenivå i levestandard, vil energibehovet øke enormt. Beregnet til en økning globalt på 47 millioner MW i 2040. Det tilsvarer en økning på 24%.

I beregningen for økt energibehov har CUPP tatt hensyn til en kraftig energieffektivisering i forhold til i dag. De skriver: «Verden ville trenge dobbelt så mye energi som de produserer i dag i 2040, hvis det ikke hadde vært for vedvarende forbedring i energieffektivitet.».

Kort oppsummering: Altså kun 10 år før verden i henhold til IPCC rapporten skal ha kuttet olje-, kull og gassproduksjonen til netto null, vil produksjon og forbruk av fossil energi ifølge IEAs prognoser være høyere enn noen gang!

Årsaken til dette er åpenbar: Så lenge vi ikke vil redusere på noe, må fornybare energikilder bygges ut I TILLEGG til fossil energi.

Forrige artikkel7. juni, viktig nasjonaldag. Norge med Europas minst nasjonale samfunnselite?
Neste artikkelTwitter suspenderer feministen Naomi Wolf