Digitale sentralbankpenger – slutten på alt demokrati

0
The Wolff of Wall Street


Av Ernst Wolff.

Verden er midt i den største omveltningen og samtidig det største økonomiske og sosiale eksperimentet i hele sin historie. Det vi for øyeblikket opplever er intet mer og intet mindre enn forsøket på å digitalisere hele livet vårt.

Med begrunnelsen at vi ønsker å forhindre spredning av en sykdom, blir vi presset til å jobbe hjemmefra, lære via hjemmeundervisning, bare å handle på nettet, man kommuniserer ikke lenger direkte på jobben, men via konferanseplattformer på internett, og våre bevegelser og kontaktprofil skal registreres via en sporingsapp.

Også i finanssektoren blir digitalisering påtvunget oss stadig sterkere og stadig raskere: Bankfilialer stenges, kontanter trenges tilbake med all makt og sentralbankene jobber så hardt de kan med det som er det aller viktigste fremtidens prosjekt i vår tid: innføring av digitale sentralbankpenger.

Parallelt med disse to prosessene opplever vi stadig økende begrensninger i våre grunnleggende rettigheter. Etter at regjeringene har tatt fra oss vår reise- og forsamlingsfrihet, har ytringsfriheten også blitt stadig mer innskrenket.

Det er en direkte årsakssammenheng mellom all denne utviklingen: fremtiden som vi blir ledet til kan ikke forenes med prinsippene for demokrati, av følgende grunn:

Vi lever i et samfunn styrt av en ekstremt velstående og ekstremt mektig, men samtidig utrolig liten minoritet. Deres største interesse er å opprettholde sin egen rikdom og makt. Så digitalisering er ikke til fordel for oss alle, men til fordel for denne minoriteten.

Imidlertid, siden digitaliseringen i seg selv gir enorme muligheter for demokratisering og som resultat kan sette fåmannsveldet i fare, blir denne lille minoriteten tvunget til stadig å ty til nye undertrykkelsesmekanismer.

En stund nå har vi sett det mest frastøtende eksemplet på denne utviklingen i Kina, der regjeringen, som ingen andre land på jorden, overvåker, kontrollerer og trakasserer sine undersåtter ustanselig. Det faktum at denne regjeringen har sitt opphav et kommunistparti, burde få oss til å sitte opp og legge merke til hva som skjer

Det viser at ideologien til de som sitter ved spakene til den politiske makten er helt irrelevant i vår tid, fordi det er en makt som står høyt over alle regjeringer og trekker i strengene i bakgrunnen. Og denne makten eksisterer i Kina så vel som i USA eller her. Det er det digital-økonomiske komplekset, dvs. symbiosen mellom de mektigste selskapene i den digitale og finansielle sektoren.

Dette komplekset har klart å konsentrere mer penger og mer makt i hendene sine enn noen makt i menneskets historie, ved å kontrollere de globale data- og finansstrømmene. Likevel har dette komplekset stått overfor et stort problem: det monetære systemet som makten er basert på, kollapset i mars 2020. Etter at den har blitt opprettholdt i mer enn 12 år gjennom pengeskaping og rentekutt, har rentene nådd null, slik at bare ubetinget pengeskaping er mulig. Men dette fører direkte til devaluering av penger.

Nå er ikke denne devalueringen av penger så ubeleilig for det digitale-finansielle komplekset, for vi har for tiden å gjøre med det høyeste gjeldsnivået gjennom tidene – og inflasjon er et svært egnet middel for å eliminere denne gjelden. Hvor mye inflasjonen drives framover, kan blant annet ses av det planlagte amerikanske budsjettet på over 8 tusen milliarder dollar i år.

Men hva om inflasjon utslettet en stor del av gjelden? Det er også en plan for dette, nemlig innføring av digitale sentralbankvalutaer. Men det vil forandre livene våre på en historisk unik måte, og ikke til det bedre.

Penger har to grunnleggende egenskaper: på den ene side er de et betalingsmiddel, og på den andre er de et instrument for dominans. Som sådan, har de alltid blitt brukt av de som kan utstede dem, for å konsolidere og utvide sin egen makt. Dette har skjedd på en rekke måter: ved å kreve renter, ved å skape inflasjon, ved å knytte kreditt til betingelser eller ved å snare mennesker inn i et gjeldsnett.

Disse udemokratiske egenskapene til penger som dominansinstrument skal nå føres til ekstreme nivåer. Når det gjelder den digitale sentralbankvalutaen, som ganske sikkert vil bli introdusert i form av en borgerlønn, vil helt nye diktatoriske mekanismer bli lagt til de gamle:

Mottakernes forbrukeratferd vil bli kontrollert på en målrettet måte, det vil være umulig for dem å spare, og de vil være i stand til å tvinge dem til å bruke pengene til et bestemt formål innen bestemte tidsperioder. God oppførsel vil bli belønnet, mens kritikere vil bli straffet og til og med avskåret fra alle økonomiske strømmer.

Digitale sentralbankpenger vil være kjernen i et tvangsbasert sosialt regime som i stor grad vil klare seg uten åpen vold fordi det kan knuse enhver motstand i spiren. Sentralbankens digitale penger vil være et nesten perfekt middel for kontroll, manipulering og kondisjonering av befolkningen og dermed føre til en stort sett usynlig maktutøvelse. Introduksjonen er intet mer og intet mindre enn den mest innflytelsesrike valutareformen gjennom tidene.

Alt dette høres urovekkende ut og utsiktene er virkelig deprimerende, siden denne utviklingen har blitt akselerert dramatisk av nedstengningene de siste månedene. Så vil vi ikke lenger være i stand til å unngå dette nye monetære regimet?

Det avhenger bare av en faktor, nemlig: bevisstheten til flertallet av mennesker. For øyeblikket er det bare en liten del av befolkningen som vet om dette prosjektet fordi det i stor grad holdes hemmelig av politikere og de dominerende mediene. Og selv de som vet om det, er i de fleste tilfeller ikke klar over de dramatiske konsekvensene.

Det er nettopp av den grunn det er spesielt viktig i disse dager å gjøre det klart for flest mulig hva digitale sentralbankvalutaer betyr: slutten på alt demokrati og den endelige overgangen til en fascisme basert på det monetære systemet.

Henry Ford sa en gang: “Hvis folket i landet forsto vårt pengesystem, ville vi hatt en revolusjon før i morgen formiddag.” Vi trenger også en revolusjon, og snart – og ikke i gatene, men i folks sinn.

Tiden renner ut for et demokratisk pengesystem.

Fra KenFM: The Wolff of Wall Street SPEZIAL: Digitales Zentralbankgeld – Das Ende aller Demokratie

Oversatt til norsk og publisert av Midt i fleisen.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.