Drikk din malurt

0
Shutterstock

Gjør koronavaksinene deg til en giftfabrikk?

Leserinnlegg.

Det kom angivelig som en overraskelse på den medisinske ekspertisen. Medisinen og vitenskapen er rik på kunnskap omkring mikroorganismenes toksiske effekter på kroppen. Best kjent er kanskje endotoksinene fra bakterier – da relatert til sepsis, altså blodforgiftning. Disse såkalte lipopolysakkaridene fra bakterienes cellevegger er den komponenten som i størst grad medvirker til sjokkutviklingen ved septiske tilstander hvor man ser en rekke systemiske reaksjoner som blant annet DIC-utvikling (Disseminert intravaskulær koagulasjon) – en svært alvorlig tilstand hvor blødning og blodpropper opptrer i samtidighet – nettopp slik man har sett ved AZ-vaksinen. Man har hatt kjennskap til de toksiske komponentene hos mange virus og bakterier i en årrekke. Det er således på ingen måte ny og ukjent kunnskap man ikke hadde anledning til å ta hensyn til da de eksperimentelle vaksinene ble hasteutviklet og distribuert til befolkningen. Fellesnevneren for de nye genterapeutiske vaksinene er at de manipulerer menneskecellene til å selv å produsere det giftige spikeproteinet. Best kjent er virus-vektor-vaksinene og mRNA-vaksinene.

Spikeproteinet – et potent toksin med omfattende biologiske effekter

Dr. Byram Bridle avslørte nylig i et intervju hvordan forskningen nå har avdekket effektene av det giftige spikeproteinet. Han kaller forholdet; «A terrible mistake» og henviser blant annet til en ny japansk forskningsrapport som har kartlagt distribusjonen av det giftige spikeproteinet etter vaksinering. Den tiltenkte effekten var angivelig at spikeproteinet kun skulle opptre lokalt rundt vaksinasjonsstedet. Nå viser det seg at giftstoffet kan spores i en rekke organsystemer hvor det gjør omfattende skade:

«We have known for a long time that the spike protein is a pathogenic protein. It is a toxin. It can cause damage in our body if it gets into circulation,» Bridle warned. The logic of COVID-19 vaccines is to use its spike proteins to activate the body’s immune system so that when it does get infected with the actual coronavirus, the immune system will recognize it and respond in a way that can fight COVID. Bridle warned, however, that the coronavirus spike protein does not merely cause an immune system response, but also causes health problems. The vaccine researcher found that lab animals who were injected with a purified coronavirus spike protein developed cardiovascular problems and showed to cross the blood brain barrier, thereby damaging the brain. The vaccine researcher claims that the coronavirus spike protein can also attack receptors on blood platelets and cells that line the blood vessels, which cause it to clump and clot. Senior research scientist Stephanie Seneff at Massachusetts Institute of Technology claims that the leaked Pfizer study from Japan makes it «clear» that COVID vaccines have a direct effect on the bloodstream, «causing systemic damage» such as «cardiovascular and cognitive problems.» Spike protein, on its own is the cause of the vascular, neurodegenerative, problems, not the virus. In the original theory it stay’s in deltoid, goes to local draining lymph node, activates immune system. But a new bio-distribution study from Japan tracked the vax and spike proteins. It gets into the blood within days of vax, accumulates in spleen, brain, bone marrow, liver, adrenal glands, with high concentrations in ovaries.»

Et eksperiment – også for fremtidige generasjoner

Det er selvsagt en rekke forhold som er sentrale å diskutere i en generell bivirkningssammenheng, deriblant hjerneskader og kardiovaskulære effekter – likevel er mulig det mest interessante aspektet hvorledes spikeproteinet akkumuleres og påvirker ovarier, altså eggstokkvev. Man har den siste tiden sett hvordan vaksinene distribueres til stadig yngre andel av befolkningen – med potensiale for skadevirkninger på forplantningsevne og framtidige generasjoner. Planen er at man skal starte vaksinering av barn helt ned i 12 årsalder allerede tidlig i høst. Hvor sannsynlig vil det være at man oppdager sterilitet og infertilitet før det er for sent? Ikke minst – i hvilken grad vil det være ønskelig å diskutere slike effekter dersom det skulle vise seg å være av av større omfang – da spesielt som en konsekvens av en eksperimentell genterapeutisk forkjølelsesvaksine opprinnelig tiltenkt en generasjon som formerte seg 50-60 år tilbake i tid? Konsekvensene i en slik sammenheng vil være av så alvorlig karakter at man i liten grad bør ha tiltro til at et slikt aspekt vil bli forsøkt kompensert på en sannferdig måte – i den grad man skulle velge å anse en slik konsekvens som kompenserbar i utgangspunktet.

Finnes det noen motgift?

Det er naturlig å reflektere omkring i hvilken grad det finnes en motgift når man først vet at det er et toksin man diskuterer. I form av noen enkle googlesøk kom stoffet «Methylene blue» raskt opp som en blokkade av spikeproteinet. Stoffet skal blant annet være brukt antiviralt. Denne forskningen er ikke av helt ny dato – noe som igjen bekrefter at fag- og forskningsmiljøene hadde god kjennskap til aspektene omkring toksisitet allerede på det tidspunktet man startet vaksinering.

-Pandora-

Vaccine Researcher Says COVID Vaccines Contain ‘Toxin’ That Can Harm Human Bodies

New peer reviewed study on COVID-19 vaccines suggests why heart inflammation, blood clots and other dangerous side effects occur

Methylene Blue Inhibits the SARS-CoV-2 Spike–ACE2 Protein-Protein Interaction–a Mechanism that can Contribute to its Antiviral Activity Against COVID-19

Leserinnlegg står for forfatterens synspunkter. Red.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.