Vindkraftverket tok drikkevannet til innbyggerne

0
Foto: Motvind

Då kraftselskapet starta gravinga, vart drikkevatnet udrikkeleg. I snart åtte månader har dei vore nøydde til å levere vatn på døra. Dette skriver journalist Asgeir Heimdal RaksnesNRK.no. Han skriver videre:

– Det er ikkje slik det skal vere, vi trudde dei skulle vere raske med å ordne dette, seier Knut-Jarle Beitveit.

Bustadhuset ligg idyllisk til i Borgundvåg på Stadlandet. Her har reint drikkevatn i springen vore eit sjølvsagt gode, til no.

Sidan september i fjor har gravemaskinene jobba seg oppover i terrenget mot toppen av Stadlandet, der skal det kome fem vindturbinar. Like lenge har folk vore utan reint drikkevatn.

Kryssinga av elvar og bekkar har gjort vatnet i kranene udrikkeleg. Det kan berre brukast i do eller til hus- og klesvask.

No kjem drikkevatnet på plastdunkar frå kraftselskapet. Når lageret i garasjen går tomt, ringer Beitveit for å få meir levert på døra, andre gonger plukkar han dei opp på hotellet i nabobygda.

I Buvika utenfor Tromsø har de ikke hatt reint vann på tre år. Lokalbefolkninga mener at slammet i drikkevannet skyldes virksomheten til Kvitfjell og Raudfjell vindpark, som er blitt Nord-Norges største. Tromsø vind, som er eid av det tyske investeringsselskapet Nordlicht Holding Gmbh & Co. Kg, driver vindkraftanlegget. De nekter for å ta på seg ansvaret for ødeleggelsen av drikkevannet.

Frykter vindparken vil ødelegge drikkevann og lakseelv

Det ble solgt inn som et grønt industrieventyr, og Arbeiderpartiet har satset tungt på det. Men nå går vindkraftmotstanderne i Motvind Norge til kamp mot anlegget på Rákkočearru (Raggovidda) i Øst-Finnmark.

Organisasjonen har skrevet brev til Olje- og energidepartementet og bedt dem stoppe en planlagt utvidelse.

De hevder at mikroplast og giftige utslipp kan skade laksen i Storelva og ødelegge drikkevannskilden til hele Berlevåg.

– Det er en gambling med naturmiljøet og det rene drikkevannet. Man kan ikke tolerere en sånn risiko i nærheten av en viktig funksjon, sier Ragnhild Sandøy i Motvind Nord.

Motvind har et solid faktamateriale med et stort antall referanser og mye dokumentasjon på sine nettsider.

Konsesjonsgitte vindkraftverk bygges og drives ulovlig!

Motvind skrev i en uttalelse fra sitt landsmøte i 2021:

Samlet er forbruket av natur til vindkraftindustri 600 ganger Altasaken fordelt på 94 industriområder, og dette er ikke avklart etter lovverket!

Dette tross ny plan- og bygningslov, naturmangfoldslov, forurensningslov, minerallov, folkehelselov, ny grunnlovs-festet rett til natur og en nasjonal og global naturtapskrise. Utbyggingene er også i strid med internasjonale forpliktelser. Vår forvaltning har oversett drikkevann, støy, rasfare, unngått søknader om enorme massetak, ikke overholdt menneskerettighetene – rett til natur og miljø, kontradiksjon, likebehandling, eiendoms- og bruksrett og urfolks særlige krav på beskyttelse.

Vi ble fortalt at energiloven trumfet alle disse lovene som er vedtatt for å beskytte oss, våre rettigheter og vår natur. Vår energibransje lurte oss, og vår forvaltning har sviktet oss. Ulovlige utbygginger er miljøkriminalitet.

Kommentar: Det er tydeligvis blitt en metode for regjeringa dette, å la en lov trumfe alle andre. Som kjent har de latt smittevernloven sette alle andre lover, inklusive Grunnloven til side. Og her ser vi hvordan de lar energiloven, med bakgrunn i det såkalte «grønne skiftet», sette alle andre lover og hensyn til side.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkel– Vil sette Erna i saksa
Neste artikkelTysk etterretning vil sette «koronafornektere» og «konspirasjonsteoretikere» under overvåking