– Vil sette Erna i saksa

0

Rødt og SV vil ha Erna Solbergs mulige grunnlovsbrudd inn til behandling i Kontrollkomiteen. Dette skriver avisa Dagbladet, som fortsetter:

Dagbladet skrev i helga om tausheten fra Statsministerens kontor (SMK) rundt det mulige grunnlovsbruddet 12. mars 2020.

Da «de strengeste tiltakene i fredstid» ble innført i fjor, var det Helsedirektoratet, ikke regjeringen, som fattet beslutningen.

Dette er trolig i strid med Grunnloven.

Erna Solberg har ikke, etter gjentatte forsøk, gitt Dagbladet noe svar på om hun visste dette, og Koronakommisjonen refset også hennes ledelse på dette punktet.

Dagbladet er kjent med at flere partier i opposisjonen på Stortinget nå vurderer å ta kommisjonens rapport inn til behandling i Kontroll- og konstitisjonskomiteen.

– Når statsministeren ikke vil svare på pressens spørsmål om hvorvidt avgjørelsen ble gjort i strid med Grunnloven, så understreker det behovet for at Stortinget går grundig inn i saken, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Rødt har fremmet forslaget om å komitébehandle rapporten umiddelbart etter at den ble lagt fram. Det ga SV raskt støtte til.

Velkommen etter. Men likevel: velkommen! Det er på høy tid at også parlamentarikerne oppdager den gigantiske elefanten i rommet, nemlig at statsministeren, som skulle være den fremste vokteren av Grunnloven, har brutt den, og det ettertrykkelig.

Dette har vi påpakt gang på gang i steigan.no, og fram til nå er vi såvidt vi vet, den største norske avisa som har gjort dette redaksjonelt. Vi slo fast allerede for et år siden at regjeringa brøt Grunnloven. Koronakommisjonen kom fram til det samme, og det har også juridiske eksperter slått fast.

Gudmund Hernes: – En mulig sak for riksrett

I en kommentarartikkel i Morgenbladet skriver professor og tidligere statsråd Gudmund Hernes at regjeringa Solbergs håndtering av koronakrisa i mars 2020 er «en mulig sak for riksrett». Hernes skriver:

Kommisjonens fundamentale og viktigste kritikk er at statsministeren på en pressekonferanse 12. mars 2020 lot landet stenge ned – det hun selv kalte «de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid» – i strid med Grunnloven.

Kommisjonen slutter seg utvetydig til professorene Eirik Holmøyvik og Hans Petter Graver: Beslutningen skulle vært tatt av regjeringen i statsråd, ikke av en underordnet etat som Helsedirektoratet. Mer enn det: Den sier dette fullt ut hadde vært mulig!

Graver: – Det tok mindre enn ett år: Rettsstaten er underordnet smittevernstaten

«Fremtiden mange fryktet for et år siden er her alt. Under ett år tok det å transformere Norge fra en demokratisk rettsstat til en dobbeltstat der rettsstaten er underordnet smittevernstaten.» Dette skriver professor Hans Petter Graver i en uhyre viktig kronikk i Morgenbladet.

Graver er professor ved Institutt for privatrett, UiO, og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, og må utvilsomt regnes som en av de faglige tungvekterne i det sivilrettslige miljøet i Norge. Hans analyse av regjeringas framgangsmåter og statusen for den norske rettsstaten er knusende:

Da pandemien traff landet, ble mye snudd på hodet. Flertallet merket ikke så mye viruset  selv, som myndighetenes kamp mot det. Regler og rutiner som har vært selvsagte, ble feid til side. Samfunnet ble stengt ned av helsemyndighetene med helsestatsrådens og statsministerens velsignelse, i strid med Grunnlovens krav om at viktige beslutninger skal treffes av regjeringen.

Regjeringen forberedte og førte forhandlinger med partigrupper på Stortinget om en lov som skulle gi den fullmakter av hittil ukjent omfang til å styre samfunnet. Dette skjedde i hemmelighet. Skoler og barnehager ble stengt, folk ble forbudt å reise til hyttene sine, politi og sivilforsvar ble satt i beredskap om det skulle bli nødvendig for å tvinge folk til lydighet.

Senere avsløringer, blant annet så sent som i Aftenposten 10. april, viser at mange tiltak er blitt vedtatt i strid med bestemmelsen i smittevernloven § 7-10 om at Helsedirektoratet skal legge kunnskapene som Folkehelsetilsynet utarbeider til grunn for sine vurderinger. Dette kan gi grunn til å spørre om de i det hele tatt var lovlige.

Guldvog leker med tanken om å sette stortingsvalget i fare

Guldvog: – Ikke sikkert vi kan stemme fysisk i år

Den som har stått i spissen for dette byråkratiske maktkuppet mot Storting og Grunnlov er helsedirektør Bjørn Guldvog. Og nå tar han seg altså den frihet å angripe sjølve bærebjelken i vårt demokrati, nemlig stortingsvalget. Han sier i intervju med Nettavisen:

– Jeg håper vi skal kunne møte opp fysisk og stemme valgdagen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til Nettavisen i intervjuet over.

Helsedirektøren vet bedre enn noen at fremtiden er befengt med usikkerhet:

– Så hvis ikke det lar seg gjøre å stemme ved fysisk oppmøte, er vi jeg helt sikker på at vi skal finne gode løsninger slik at alle får stemt, sier han optimistisk.

– Umulig med elektronisk valg til høsten

Professor og tidligere leder av valglovutvalget, Bernt Aardal, er imidlertid klinkende klar:

– Det lar seg ikke gjøre å gjennomføre et elektronisk valg 13. september 2021, sier Aardal til Nettavisen.

Situasjonen er overmoden

Dette betyr at det lenge har vært et behov for at de som er valgt for å være folkets representanter forsøker å opptre som det. Rødt og SV skulle naturligvis ha reagert for lenge siden, men når de nå ser ut til å ville gjøre det, får vi håpe at de har mot og integritet til å stå løpet ut.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.