Vandana Shiva: Pandemien er en konsekvens av krigen mot livet

0
Vandana Shiva

I mars 2015 viste Bill Gates et bilde av coronaviruset under en TED Talk og fortalte publikum at det var slik den største katastrofen i vår tid ville se ut. Den virkelige trusselen mot livet, sa han, er ikke missiler, men mikrober. Da koronaviruspandemien feide over jorden som en tsunami fem år senere, gjenopplivet han krigsspråket og beskrev pandemien som «en verdenskrig».


Teksten er et utdrag fra Vandana Shiva`s bok Oneness vs. the 1% som kom ut i august 2020, og er oversatt fra nettstedet InTheseTimes. Oversatt til norsk og publisert av NINACAPPELEN.COM.


«Corona-pandemien setter hele menneskeheten opp mot viruset,» sa han. Men det er ikke pandemien som er selve krigen. Pandemien er en konsekvens av krig. En krig mot livet. Det mekaniske sinn som er koblet til pengemaskinen for utvinning har skapt en illusjon om at mennesker er atskilt fra naturen, og naturen som død – et råstoff som skal utnyttes. Men vi er en del av biomet. Og vi er en del av viromen. Biomet og viromen er oss. Når vi fører krig mot det biologiske mangfold i skogene våre, gårdene våre, og i tarmene våre kriger vi mot oss selv.

​Les også: Bill Gates vil reformere indisk landbruk og fremme søppelmat

Helsetrusselen fra coronaviruet er uatskillelig fra helsetrusselen om utryddelse, og helsetrusselen som følge av tap av biologisk mangfold. Disse nødsituasjonene er forankret i et mekanistisk, militaristisk, antroposentrisk verdensbilde som anser mennesker atskilt fra og overlegne andre vesener. Vesener vi kan eie, manipulere og kontrollere. Alle disse nødsituasjonene er forankret i en økonomisk modell basert på illusjonen om ubegrenset vekst og ubegrenset grådighet som bryter planetens grenser, og ødelegger integriteten til økosystemer og individuelle arter.

​Nye sykdommer oppstår fordi et globalisert, industrialisert, ineffektivt jordbruk invaderer habitater, ødelegger økosystemer, og manipulerer dyr, planter, og andre organismer uten respekt for deres integritet eller helse. Vi er knyttet sammen over hele verden gjennom spredning av sykdommer som coronavirus fordi vi har invadert hjemmet til andre arter, manipulert planter og dyr for kommersiell fortjeneste og grådighet, og rendyrket monokulturer. Når vi rydder skog, når vi gjør gårder til industrielle monokulturer som produserer giftige, ernæringsmessig tomme matvarer, vil kostholdet vårt bli nedbrutt gjennom industriell prosessering med syntetiske kjemikalier og genteknologi. Og særlig når vi fortsetter med illusjonen om at jorden og livet er råvarer som er til for å utnyttes til fortjeneste. Så i stedet for å være knyttet sammen gjennom helse ved å beskytte biologisk mangfold, integritet, og selvorganisering av alle levende vesener, inkludert mennesker, er vi forbundet gjennom sykdom.

Ifølge International Labor Organization har 1,6 milliarder arbeidstakere som representerer de mest sårbare på arbeidsmarkedet (av totalt to milliarder), og en global arbeidsstyrke på 3,3 milliarder, blitt påført verdensomspennende skade på sin evne til å tjene til sitt livsopphold. Årsaken er lockdowntiltak, og at disse menneskene befinner seg i de sektorene som er hardest rammet. Ifølge Verdens Matvareprogram vil en kvart milliard mennesker bli presset til sult, og 300 000 kan dø hver dag. Dette er også pandemier som dreper mennesker. Drap kan ikke være en resept for å redde liv.

Helse handler om liv og levende systemer. Det er ikke noe «liv» i helseparadigmet som Bill Gates og hans likesinnede fremmer og pålegger hele verden. Gates har opprettet globale allianser for å innføre top-down analyser og løsninger på helseproblemer. Han donerer penger for å definere problemene, og deretter bruker han sin innflytelse og sine penger til å påtvinge løsningene. Og i prosessen blir han rikere. Hans «finansiering» resulterer i en utradering av demokrati og biologisk mangfold, og av natur og kultur. Hans «filantropi» er ikke bare filantrokapitalisme. Det er filantroimperialisme.

Corona-pandemien og lockdown har avslørt enda tydeligere hvordan vi blir redusert til gjenstander som skal kontrolleres, der våre kropper og sinn er de nye koloniene som skal invaderes. Imperier skaper kolonier, kolonier stenger ned levende samfunn for urbefolkningene og gjør dem til råvarer som skal utnyttes til fortjeneste. Denne lineære, utnyttende logikken evner ikke å se de intime relasjonene som opprettholder livet i den naturlige verden. Den er blind for mangfold, fornyelsessykluser, verdien av å gi og dele, og kraften og potensialet for selvorganisering og gjensidighet. Den er blind for avfallet den skaper og for volden den slipper løs. Den utvidede lockdown-politikken har vært et laboratorie-eksperiment for en fremtid uten menneskeheten.

Ifølge Verdens Matvareprogram vil en kvart milliard mennesker bli presset til sult, og 300 000 kan dø hver dag. Dette er også pandemier som dreper mennesker. Drap kan ikke være en resept for å redde liv.
– Vandana Shiva

Den 26. mars 2020 da coronaviruset toppet seg, og midt i lockdown, fikk Microsoft patent av World Intellectual Property Organization (WIPO). Patentet WO 060606 erklærer at «Menneskekroppsaktivitet assosiert med en oppgave gitt til en bruker kan brukes i en gruveprosess av et kryptovaluta-system …».

Kilde: Wipo Portal

«Kroppsaktiviteten» som Microsoft ønsker å utvinne inkluderer stråling som sendes ut fra menneskekroppen, hjerneaktiviteter, kroppsvæskestrøm, blodstrøm, organaktivitet, kroppsbevegelse som øyebevegelse, ansiktsbevegelse og muskelbevegelse, samt hvilke som helst andre aktiviteter som kan føles og representeres av bilder, bølger, signaler, tekst, tall, grader, eller annen informasjon eller data.

Patentet er et krav på immateriell eiendom over våre kropper og sinn. I kolonialismen tildeler kolonisatorer seg retten til å ta urfolks land og ressurser, avvikle deres kulturer og suverenitet, og i ekstreme tilfeller utrydde dem. Patent WO 060606 er en erklæring fra Microsoft om at kroppene og sinnene våre er dets nye kolonier. Vi er gruver av “råstoff” – dataene hentes fra kroppene våre. I stedet for suverene, åndelige, bevisste, intelligente vesener som tar beslutninger og valg med visdom og etiske verdier om virkningen av våre handlinger i den naturlige og sosiale verden vi er en del av, og som vi er uløselig knyttet til, er vi «brukere». En “bruker” er en forbruker uten valg i det digitale imperiet.

​Men dette er ikke helheten i Gates` visjon. Det er faktisk enda mer uhyggelig, og omfatter å kolonisere hjernen, kroppen, og ånden til barna våre før de får muligheten til å forstå hvordan frihet og suverenitet ser ut og føles. Og de begynner med de mest sårbare.

I mai 2020 kunngjorde guvernør Andrew Cuomo i New York et partnerskap med Gates Foundation for å «gjenoppfinne utdanning.» Cuomo kalte Gates en visjonær, og hevdet at pandemien har skapt et øyeblikk i historien der vi kan innlemme og fremme Gates ideer…

Gates har faktisk forsøkt å demontere det offentlige utdanningssystemet i USA i to tiår. For ham er studenter «gruver» for innhenting av data. Det er grunnen til at indikatorene han fremmer er oppmøte, høyskoleinnmelding, og score på en matte- og lesetest fordi disse lett kan kvantifiseres og utvinnes. Når de nå jobber for en ny form for utdanning vil barn bli overvåket gjennom overvåkingssystemer for å sjekke om de er oppmerksomme nok mens de blir tvunget til å være hjemme alene. Dystopien er der hvor barn aldri kommer tilbake til skolen, ikke har noen mulighet til å leke, ikke har venner. Det er en verden uten samfunn, uten relasjoner, uten kjærlighet, og uten vennskap.

​Les også Dr Vandana Shiva: Bill Gates er redd for uavhengighet, frihet, helse, og velvære

Når jeg ser på fremtiden i en verden med Gates og Tech-baronene, ser jeg en menneskehet som er ytterligere polarisert, og et stort antall overflødige mennesker som ikke vil få noen plass i det nye imperiet. De som er inkludert i det nye imperiet vil være digitale slaver.

Eller vi kan stå imot. Vi kan skape en annen fremtid, forsterke demokratiene våre, ta tilbake samfunnene våre, regenerere jorden som levende medlemmer av èn verdensfamilie, en verden rik på mangfold og frihet, en verden der vi er koblet sammen. Det er en sunnere fremtid. Det er en fremtid vi må kjempe for. Det er en fremtid vi må kreve.

Vi står på kanten av utryddelse. Vil vi la menneskeheten som levende, bevisste, intelligente, autonome vesener bli utryddet av en grådighetsmaskin uten grenser, og som ikke er i stand til å stoppe koloniseringen og ødeleggelsen av den? Eller vil vi stoppe maskinen og forsvare vår menneskelighet, frihet, og autonomi for å beskytte livet på jorden?

Teksten er et utdrag fra Vandana Shiva`s bok Oneness vs. the 1% som kom ut i august 2020, og er oversatt fra nettstedet InTheseTimes

Vandana Shiva er en verdenskjent miljøaktivist og forfatter fra India. Hun er leder av International Forum on Globalization og Slow Food Movement, og direktør for Navdanya og Research Foundation for Science, Technology and Ecology.

​Shiva er en modig og tydelig stemme som kjemper for bønder og kvinners rettigheter.

Les: USA vil drive fram det «kontantløse samfunnet» i India

Indias forbud mot kontanter rammer landets økonomi med stor tyngde

Her presenterer Vandana Shiva denne boka:

YouTube player
Forrige artikkelHva har skjedd sju år etter den fascistorganiserte mordbrannen i Odessa?
Neste artikkelCIA + woke = sant